Sveriges största studie-community!

Till skolarbeten
Ladda upp ditt arbete


Arbeten med högst betyg

 • Tidigare
  Övrigt / Inactive member
  Min avsikt var att undersöka om det gick att tolka Oden och några av berättelserna kring honom som en bild av individuationsprocessen. Min slutsats är att det låter sig göras. Berättelserna kring Oden innehåller element som mycket väl går att koppla till jungianska begrepp.· Han möter och konfronterar sin skugga. Detta sker både i fallet med Vaftrudner och med Loke. Han ser dem i ögonen, och i fallet med Loke går han så långt att han ingår fosterbrödralag med denne.· Han genomgår kris och lidande för att...
  Läs hela arbetet Odens individuationsprocess
 • Tidigare
  Franska / Inactive member
  Un résumé David est un enfant non désiré. Le père est parti quand la mère de David était enceinte. Elle trouvait six francs, il les lui a donné. Il fut élevé par plusieurs nourrices quand David était petit. Elle habitait dans une banlieue de Paris et travaillait comme nettoyeuse. Après quelque temps la mère de David a rencontré un nouvel homme qui a été le beau- pére de David. La mère et le beau- pére ont eu un enfant, le frère de David. Quand David avait quatre ans la mère a enfermé ...
  Läs hela arbetet L'enfant derrière la porte
 • Emil
  Samhällskunskap / Emil Wiman

  Emil Wiman NA15B 2016-05-24

  Syrien- en konfliktrapport Ett land i spillror I ett ökenlandskap öster om Medelhavet pågår just nu en av de största konflikter...

  Läs hela arbetet Konfliktanalys över Syrien med källanalys
 • Tidigare
  Övrigt / Inactive member
  Denna uppsats kretsar kring att pröva hur en av de främsta företrädarna för den realistiska skolan, förklarar de amerikanska anfallen mot Afghanistan (2001) och Irak (2003). Hans namn är Robert Kagan och uppsatsen syftar till ge en realists tolkning till varför USA handlade som man gjorde. Man måste därför försöka uppfatta världen utifrån USA:s horisont och försöka tolka samt sätta sig in i den amerikanska positionen på den internationella arenan. Problemformuleringarna kretsar kring att få insikt i gru...
  Läs hela arbetet Om du vill ha fred, förbered dig på krig : en studie i den militära styrkans betydelse