Skolarbeten

Dela med dig, ladda upp ditt arbete och hjälp andra! Mimers Brunn söker ständigt nya arbeten på alla nivåer. Inget arbete är för stort eller för litet för att ligga uppe på Mimers Brunn.

Hitta arbeten utifrån studienivå


Topplistor

Arbeten med högst betyg

 • Tidigare
  Biologi / Inactive member
  VIRUS OCH OLIKA PANDEMIER Virus har på senare tid kommit mer och mer i blickfånget. Inte minst tack vare AIDS-epidemin som drar över världen just nu. Oftast brukar man skylla feber och snuva på virus och förstår då inte riktigt hur stort panoramat av virus är och vilka konsekvenser virus kan ha i kroppen. Naturligtvis skiljer sig symptomen på en virusinfektion beroende på vilken virussort som det handlar om. Virus kan visa sig som de mest oskylldiga förkylningarna till de farligaste och ob...
  Läs hela arbetet Virus
 • Tidigare
  Övrigt / Inactive member
  Sveriges riksdag tog 2008 ett beslut som ändrade reglerna i lagen om allmän försäkring. Dessa ändringar trädde i kraft den 1 juli 2008. De nya reglerna innebär bland annat att sjukskrivna som huvudregel blir utförsäkrade efter ett år. Detta medför att en redan utsatt grupp kan drabbas ännu hårdare. Syftet med den här undersökningen är att se hur långtidssjukskrivna upplever den hjälp och vägledning de får och om de anser att de får den hjälp de behöver för att kunna gå vidare till en fungerande sysselsät...
  Läs hela arbetet Vägledning för långtidssjukskrivna?
 • Tidigare
  Samhällskunskap / Inactive member
  Inledning Alla partier och alla politiska meningsmotståndare är ense om vikten av att vårt välfärdssystem ska bibehållas. Hur detta ska gå till och vad vår välfärd bygger på finns det dock delade meningar om. Åsikterna går också isär om välfärdssamhället håller på att avrustas eller inte. Detta är vad mitt arbete i huvudsak handlar om. Jag har använt mig av följande frågeställningar; ”Hur var det att vara ung på 40 och 50 talet jämfört med idag?” ”Hur förändrades arbetslivet i Sverige?”...
  Läs hela arbetet Det Svenska välfärdssystemets framväxt
 • Tidigare
  Övrigt / Inactive member
  The purpose of this essay is to state a fundamental model which can describe the sounds of the city, emphasizing on its rhythm. The essay is based on a theoretical study that deals with essential elements to describe a soundscape. The theories presented are founded on R. Murray Schafer's theses about soundscapes, Bert De Coensels theses about rhythmical sound patterns and Ambjörn Hugardts view on rhythm. The model that is presented stresses the importance of a multidisciplinary perspective when one attem...
  Läs hela arbetet En grundläggande modell för att beskriva stadens ljudbild med utgångspunkt i dess rytm