Att skriva gymnasiearbete

Gymnasiearbetet

Alla elever i gymnasiet ska genomföra ett gymnasiearbete, som är en uppgift på 100 gymnasiepoäng. Gymnasiearbetet kan ses som ett kvitto på att du är förberedd för fortsatta högskolestudier eller för att arbeta inom ett visst yrkesområde.

Gymnasiearbetet kan genomföras som APL (arbetsplatsförlagt lärande). Det ska i så fall ske som praktik utöver de 15 obligatoriska veckor som ingår i de nationella yrkesprogrammen. 

Hur och vad du väljer att studera i ditt gymnasiearbete är väldigt fritt. Det kan variera mellan en teoretisk studie av Kuba-krisen till en teaterföreställning. Gymnasiearbetet skall dock vara inom ramen för elevens studieinriktning. I varje form av gymnasiearbete finns inslag av olika slags kunnande. Att tillverka ett föremål kräver inte bara hantverksmässig skicklighet, utan också kunskaper om material, arbetsmetoder och användare av föremålet. Att utföra en tjänst förutsätter inte enbart praktiskt skicklighet, utan även kunskaper om tjänstens innehåll och om mottagarna av tjänsten. Att skriva en uppsats kräver inte bara förmågan att analysera och dra slutsatser, utan också förmågan att söka information och formulera sig i text. Gymnasiearbetet kan således utgöra olika perspektiv på ett kunskapsområde, men ett gymnasiearbete består alltid av en process och leder alltid fram till en slutprodukt.

Börja i tid

Grunden till att lyckas med alla uppsatser och projekt är att planera väl och börja i tid. Du vill inte sitta en vecka innan inlämning med ett tomt Word – dokument och undra vart all tid tog vägen. När du väljer ämne för gymnasiearbetet har du världens chans att få gör det du alltid drömt om. Eftersom val av uppgift och metod är så pass fritt ska du i första hand välja något som du tycker är kul och spännande. Kanske är du intresserad av film och regi, då har du världens chans att regissera din egen film. Tänk ut vad du verkligen skulle vilja göra och undersök sedan om du skulle kunna genomföra detta vetenskapligt. Ta hjälp av din handledare och använd denne för att få synpunkter. Vi rekommenderar att du försöker tänka ut ett ämne så tidigt som möjligt, helst innan processen startar. Sätt dig och spåna kring spännande ämnen, läs tidningar, böcker och se på TV. Hör med familj och vänner som tidigare gjort gymnasiearbeten. Inspiration och uppslag till just ditt gymnasiearbete kan komma från vadsomhelst närsomhelst.

Planera arbetsåtgången

När du väl valt ditt ämne för gymnasiearbetet och ska börja göra dina efterforskningar måste du planera väl. Börja med att göra ett tidsschema och dela in ditt arbete i olika faser. Fråga dig själv: Hur många timmar i veckan jag kan lägga på detta? När är sista datum för inlämning? Hur mycket tid kommer gå åt i arbetets olika stadier? Skriv ned ett schema för när du ska arbeta på ditt projekt och sätt tidsbegränsningar på arbetets olika delar. Det är viktigt att du skapar kontinuitet i ditt arbete och ser till att arbeta med ditt gymnasiearbete de dagar du avsatt tid. Börjar du ”skolka” från din avsatta tid kommer du snabbt in i en ond cirkel och hamnar i uppförsbacke.

Under arbetet

Du måste också hitta ett sätt att samla information eller innehåll till ditt arbete. Ska du skriva ett teoretiskt arbete rekommenderar vi att du söker upp ett bibliotek. Om du gör något annat måste du själv hitta sätt att söka information på. Försök att hela tiden tänka kreativt och lösa eventuella problem som uppstår. Var inte rädd för att försöka ringa upp självaste kungen och be om en intervju om det skulle vara aktuellt i ditt arbete. Ju mer trådar du drar i och ju mer målmedveten och envis du är desto större är chanserna att du lyckas med ditt arbete.

Även om du ska försöka hålla dig till en utarbetad plan när du genomför arbetet innebär detta inte att du bergfast måste hålla samma linje genom hela arbetet. Mycket kan inträffa under resans gång, kanske får du uppslag på något sidospår? Kanske utvecklas arbetet till något helt annat? Sådana saker kan hända och om du bara är konsekvent i din redovisning är detta det ingen fara. Det är inte alltid verkligheten stämmer överens med dina egna föreställningar. Försök att hela tiden tänka på vad som är bäst för ditt gymnasiearbete, sök förbättringar och tänk kritiskt. Finns det någon som kan ge en annan bild av verkligheten? Kan jag finna information på ett annat sätt?

Slutfasen

När du börjar närma dig slutet på ditt gymnasiearbete är det viktigt att du noga läser igenom eller utvärderar din slutprodukt. Många dolda slarvfel kan gömma sig under ytan. Om du skrivit en uppsats bör du ta in minst två korrekturläsare som kan hjälpa dig med synpunkter och eventuella ändringar. Ta hjälp av klasskamrater eller be föräldrarna om hjälp. Se dessutom till att regelbundet stämma av med din handledare så att du vet att du är på rätt spår.

Betyg på ditt gymnasiearbete

Du kan få betyget E eller F. Betyget E betyder att arbetet är godkänt och F betyder icke godkänt.

Det är den lärare som har utsetts som ansvarig för elevens gymnasiearbete som beslutar om betyg. En medbedömare med erfarenhet av kunskaps-/yrkesområdet ska också tycka till innan betyget sätts.  Om gymnasiearbetet helt eller delvis har genomförts som arbetsplatsförlagt lärande ska handledaren vara medbedömare.

Här kan du läsa mer om gymnasiearbete, hur det fungerar på yrkesprogram och på högskoleförberedande program samt få en mall för att skriva gymnasiearbetet.

Gymnasiearbetet innebär din hittills största utmaning i skolan. För många elever innebär även gymnasiearbetet mycket stress och oklarheter. Vad ska jag välja för ämne? På vilket sätt ska jag skriva? Kan man välja något praktiskt? Finns det någon struktur ett gymnasiearbete bör hålla? Dessa är säkert bara några av många frågor som dyker upp. Vi på Mimersbrunn har skapat en hjälp till dig som känner dig förvirrad inför gymnasiearbetet.