• Massmedia
    Journalistik och media Inactive member Gymnasium | Kaplanskolan i Skellefteå