• Secularization in a strong religious society: the case of Turkey
  Övrigt Inactive member Universitet/Högskola | Linköpings universitet/Ekonomiska institutionen
 • "Kring könet råder tystnad" : Makt och sexualitet mellan män i muslimska traditioner
  Övrigt Inactive member Universitet/Högskola | Lunds universitet/Centre for Theology and Religious Studies
 • På uppdrag av Allah - En studie av legitimiteten i den saudiarabiska statsapparaten
  Övrigt Inactive member Universitet/Högskola | Lunds universitet/Department of Political Science
 • Shi'a och Sunni tolkningar : En studie om gemensamma ämnen som skilt dessa riktningar åt
  Övrigt Inactive member Universitet/Högskola | Lunds universitet/Centre for Theology and Religious Studies
 • Mobile commerce: the use of m-commerce by customers today
  Övrigt Inactive member Universitet/Högskola | Luleå tekniska universitet/Industriell ekonomi och samhällsvetenskap/Industrial marketing and e-commerce
 • Demokrati i Guds namn! Kan demokratiska värderingar förenas med islamistiska?
  Övrigt Inactive member Universitet/Högskola | Lunds universitet/Department of Political Science
 • Vägledning ur ett sökandeperspektiv - Ett steg fram eller ett steg tillbaks?
  Övrigt Inactive member Universitet/Högskola |
 • Lust att lära. Lärares syn på begreppet.
  Övrigt Inactive member Universitet/Högskola |
 • Re-Design av Dagens ETC
  Övrigt Inactive member Universitet/Högskola | Göteborgs universitet/HDK - Högskolan för design och konsthantverk
 • Motivation och lönsamhet – en studie om motivationshöjande åtgärder och effekten på lönsamheten.
  Övrigt Inactive member Universitet/Högskola | Högskolan i Borås/Institutionen för Data- och affärsvetenskap (IDA)
 • Incitamentsprogram – En studie av trender och aktieägares önskemål
  Övrigt Inactive member Universitet/Högskola | Högskolan i Borås/Institutionen för Data- och affärsvetenskap (IDA)
 • Banktjänstemäns uppfattningar om vad revisorer ska göra
  Övrigt Inactive member Universitet/Högskola | Kristianstad University/School of Health and Science
 • Personalkostnadsbesparingens påverkan på arbetsmotivationen
  Övrigt Inactive member Universitet/Högskola | Lunds universitet/Department of Service Management/retail, tourism, hotel and restaurant
 • NÄR WILLYS MÖTE WILLMA, En fallstudie i samspelet mellan butikskoncept och människa
  Övrigt Inactive member Universitet/Högskola | Lunds universitet/Department of Business Administration
 • En studie av ekonomkonsulters motivation i ett bemanningsföretag
  Övrigt Inactive member Universitet/Högskola | Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen
 • Kunskapsöverföring, Utvärdering och Lönsamhet - tre perspektiv på utbildning - en fallstudie av Axis Communications'' Academy
  Övrigt Inactive member Universitet/Högskola | Lunds universitet/Department of Business Administration
 • Motivation i Matematik En undersökning om elevers intresse för matematik A på två teoretiska gymnasieskolor i Skåne
  Övrigt Inactive member Universitet/Högskola | Kristianstad University/School of Teacher Education
 • Konkret undervisning - En fenomenografisk studie av pedagogers uppfattningar om konkret undervisning
  Övrigt Inactive member Universitet/Högskola | Kristianstad University/Department of Teacher Education
 • Dutch Disease and Tourism - The Case of Thailand
  Övrigt Inactive member Universitet/Högskola | Lunds universitet/Department of Economics
 • Den svåra förändringen: Patienters upplevelser av att förändra livsstil vid diabetes typ 2
  Övrigt Inactive member Universitet/Högskola | Högskolan i Borås/Institutionen för Vårdvetenskap (VHB)
 • Förändring mot kulturellt ideal
  Övrigt Inactive member Universitet/Högskola | Göteborgs universitet/Programmet för personal- och arbetslivsfrågor
 • Remot management at Global Manufacturing, Volvi Trucks corporation
  Övrigt Inactive member Universitet/Högskola | Göteborgs universitet/Programmet för personal- och arbetslivsfrågor
 • Barn, ungdomar och genusperspektiv: Magisteruppsatsers utgångspunkter och problemval
  Övrigt Inactive member Universitet/Högskola | Högskolan i Borås/Institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap (BHS)
 • Innovation genom motiverade team
  Övrigt Inactive member Universitet/Högskola | Lunds universitet/Department of Business Administration
 • Knowledge Management: Är universitetet så unikt som man tror? - en empirisk studie
  Övrigt Inactive member Universitet/Högskola | Lunds universitet/Department of Business Administration
 • Varför Lägga Sig Under Kniven?
  Övrigt Inactive member Universitet/Högskola | Lunds universitet/Department of Business Administration
 • Tvingad av fri vilja- upplevelser av kontraktsvård, motivation och relation ur ett förändringsperspektiv
  Övrigt Inactive member Universitet/Högskola | Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete
 • Organizing the Customer Oriented Company: A Review of the Marketing and Sales Organization of ABB Robotics
  Övrigt Inactive member Universitet/Högskola | Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för företagande och ledning
 • Sociala nätverkets betydelse för motivation och prestation : En studie kring ungdomsfotboll
  Övrigt Inactive member Universitet/Högskola | Örebro universitet/Hälsoakademin
 • Managing the expatriation cycle: case studies of two Swedish MNCs
  Övrigt Inactive member Universitet/Högskola | Luleå tekniska universitet/Industriell ekonomi och samhällsvetenskap/Industriell marknadsföring och e-handel
 • Next page 2 / 1529