Om gymnasiet

Är du en av de som ska söka till gymnasiet i år? I den djungel av information som finns är det inte lätt att veta vad som faktiskt gäller. Vad innebär det att studera på gymnasiet? Vad ska jag tänka på när jag väljer gymnasieprogram och skola? Frågorna är många, men här får du förhoppningsvis svar.


Två typer av gymnasieprogram

Det finns två olika typer av gymnasieprogram: Yrkesförberedande gymnasieprogram och högskoleförberedande gymnasieprogram.

Yrkesförberedande gymnasieprogram är för dig som vill komma ut i arbetslivet direkt efter gymnasiet och högskoleförberedande gymnasieprogram är för dig som planerar att läsa vidare efter gymnasiet. Totalt finns det 18 nationella gymnasieprogram. Det är frivilligt att gå på gymnasiet och skolformen är också avgiftsfri. Du har rätt att söka till gymnasiet fram tills att du har fyllt 20 år.


Yrkesförberedande program:

Högskoleförberedande program:

Övriga program:


Vad krävs för att komma in på gymnasiet?

För att komma in på ett gymnasieprogram måste du ha behörighet. Vilken behörighet som krävs skiljer sig beroende på om du vill gå ett yrkesförberedande eller ett högskoleförberedande gymnasieprogram.

För att ha behörighet till ett yrkesförberedande gymnasieprogram krävs godkänt i svenska eller svenska som andraspråk, engelska och matematik och i minst fem andra ämnen från grundskolan.

För behörighet till ett högskoleförberedande gymnasieprogram krävs godkänt i svenska eller svenska som andraspråk, engelska, matematik och i minst nio andra ämnen från grundskolan.


Vad läser du på ett gymnasieprogram?

Alla nationella gymnasieprogram är tre år långa. Under din tid på gymnasiet kommer du läsa gymnasiegemensamma ämnen såsom matte, svenska och engelska. Förutom de gymnasiegemensamma har varje gymnasieprogram ett antal gemensamma karaktärsämnen samt programfördjupning. Du läser även ett antal individuella val – kurser som du väljer efter eget intresse. På yrkesförberedande gymnasieprogram finns ett block som heter APL (Arbetsplatsförlagt lärande), vilket innebär att du utför en del av din utbildning på en arbetsplats.

På varje gymnasieprogram kan du välja olika inriktningar. Om skolorna på din ort inte kan erbjuda den inriktning du är intresserad av har du rätt att söka till andra gymnasieskolor. Du kan läsa mer om varje inriktning under programbeskrivningarna.