Gymnasieexamen

Det finns två typer av program på gymnasiet; yrkesförberedande gymnasieprogram som leder till yrkesexamen och högskoleförberedande gymnasieprogram som leder till en högskoleförberedande examen. Det är viktigt att veta att oavsett vilket yrkesprogram du väljer har du alltid möjlighet att välja till kurser för högskolebehörighet.


Yrkesexamen

Yrkesexamen får du när du tar examen från ett yrkesförberedande gymnasieprogram. För att få en yrkesexamen ska du ha läst 2500 poäng varav 2250 ska vara godkända. Du måste ha godkänt i Svenska, alternativt Svenska som andra språk 1, Engelska 5 och Matematik 1. Du måste också ha godkänt i minst 400 poäng av de programgemensamma ämnena samt ett godkänt gymnasiearbete för att få ut din examen. Du kan även ta ut yrkesexamen om du läst en lärlingsutbildning eller en skolförlagd yrkesutbildning.

Hitta Yrkesförberedande gymnasieprogram


Högskoleförberedande examen

Högskoleförberedande examen får du när du studerat ett högskoleförberedande gymnasieprogram. För att få en högskoleförberedande examen ska du ha läst 2500 poäng varav 2250 ska vara godkända. Du måste ha godkänt i Svenska, alternativt Svenska som andraspråk 1, 2 och 3, Engelska 5 och Matematik 1. Du ska även ha gjort ett godkänt gymnasiearbete. Högskoleförberedande examen ger grundläggande högskolebehörighet.

Hitta Högskoleförberedande gymnasieprogram