Fiskarna i Havet

3 röster
5438 visningar
uppladdat: 2008-05-19
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Problem

Föroreningar
Mer än 80 % av föroreningarna i havet har påverkats av källor på land; avsiktlig avfallsdumpning, avloppsvatten, avrinningsområden eller regnvatten.
Olja, Avloppsvatten, Gödningsmedel, Giftiga kemikalier, Sopor, skräp och annat avfall är några exempel på saker som förorenar våra hav.
Kemiska industrier och pappersindustrier, otillräcklig avloppsrening, jordbruk, gruvdrift och förbränning är några av utsläppskällorna till varför Östersjön är så miljöförgiftad.
Det handlar också om utsläpp från avlopp, industrier, olyckor, spill, explosioner, dumpning i havet, gruvdrift, näringsämnen och bekämpningsmedel från jordbruket, avfall och radioaktiva utsläpp.
En ny färg för bottnen på fiskebåtar som är helt utan gift lanseras på en båtmässa i Göteborg. Färger på båtar är ett stort miljöproblem. Därför ska alla större båthamnar i Göteborg utrustas med rening för spolvattnet som uppstår varje höst när färgerna spolas av.

Fiske
Tack vare överfiskningen börjar torsken i Östersjön och i resten av Sverige att försvinna. Östersjöns vatten får mer och kraftigare algblomningar och då dör fiskarna eftersom det blir alldeles för mycket.
94 miljoner ton fisk, fiskas upp av 30 miljoner fiskare och 4 miljoner fiskebåtar varje år, det är ungefär 200 miljoner människor. Med de här siffrorna kommer det inte att finnas några fiskar kvar.
Fyra femtedelar av EUs kommersiellt viktiga fiskbestånd bedöms vara överfiskade. Mer än 90 procent av alla stora rovfiskar i världen ha slagits ut av yrkesfisket säger en studie som presenterats i Nature.
Antalet torsk i Östersjön är allvarligt hotat. Tjuvfiske och för höga fiskekvoter kan göra att Östersjön blir till ett tomt innanhav.
Bottentrålning ger orsak till stora fysiska skador på havsbottnarna och de fiskar, koraller och andra individer som lever där.
Av alla fiskbestånd som övervakas av FAO (Food and Agriculture Organization of the United Nations) är 25 procent antingen överfiskade (17 %), utfiskade (7 %) eller under återhämtning från utfiskning (1 %) enligt FAO:s senaste rapport om havet och fiskarna i världen.

Övergödning
När vattnet tillförs ökar halter av näringsämnen t.ex. fosfor och kväve förekommer det övergödning, eller eutrofiering. Övergödning leder till många mängder fysikaliska, kemiska och biologiska förändringar i växt- och djursamhällena.
Det förändrar nivån på syret i ytvattnet och syreförbrukning i det djupa vattnet.
Det är jordbruket, avloppsvattnet och förbränningen av fossila bränslen som är de största anledningarna.
Störst är jordbrukningen. Cirka 25 procent av det 1.7 millioner kvadratkilometer stora avrinningsområdet används för jordbruk och milliontals människor försörjer sig på jordbruket. Det är också skogsbruket som har ett stort ansvar för övergödningen.
Effekten av övergödning kan vara väldigt olika på olika miljösamhällen.

Lösningar

Vad kan vi själva göra?
Vi kan börja med att inte duscha lika länge som man brukar göra, det räcker med en snabbdusch, och om man tar ett bad kan man bara fylla halva badkaret. Man kan låta bli att låta vattnet rinna när man t.ex. borstar tänderna. När man diskar kan man fylla en bunke med vatten istället för att diska under rinnande vatten.
När man handlar fisk kan ska man undvika att köpa arter som: Torsk, Marulk, Tonfisk, Norska Humrar eftersom de är utrotningshotade, Svärdfisk och Marlin. De här är bara några fiskar som är utrotningshotade eller fiskade på ett skadligt sätt.
På vissa affärer kan de ha blivit uppfiskade med mindre skadliga fiskemetoder. Så man borde alltid fråga i disken. Det bästa vore om konsumenterna blev vegetarianer och bara åt bönor istället, eftersom då hotas inte något djur till att försvinna.

Vad säger forskare?
Man kan inte skynda på havet till att bli friskare, det kan minska föroreningar men inte ta bort dem helt. Genom att minska utsläppen av kväve och fosfor från land så kan vi hjälpa haven mycket.
Man kan lägga en gräns på hur mycket fisk man får fiska upp som fiskare. Om man lägger strängare lagar som rör fiske kommer fiskningen bli uthålligare. Det är då viktigt att fiskaren slutar fiska när han har nått sin kvot.
WWF har finansierat ett projekt för att minska bifångster, t.ex. genom så kallade ljudskrämmor på fiskeredskap som är avsedda för att minska bifångsterna av säl och tumlare.
WWF har också uppmanat olika regeringar att krympa världens fiskeflotta för att stoppa överfisket och hindra det olagliga fisket, och att minska subventionerna och lägga om dem så att de istället sponsrar utvecklingen av ett långsiktigt och ansvarsfullt fiske m.m.
Man vill skaffa mer marina skyddade områden. Som betyder att naturreservat, nationalparker eller Natura 2000-områden (EU:s skyddsnätverk av skyddade naturområden). Förbud och bestämmelser kan gälla t ex båttrafik, fiske och andra exploaterande aktiviteter.
Marina skyddande områden bevarar den biologiska mångfalden i haven.
WWF har ett mål att det till år 2020 ska finnas marina skyddade områden som täcker åtminstone 10 % av världens hav.
Idag finns bara skyddande områden som täcker mindre 1 % av Världshaven. Medans naturreservat på land täcker cirka 13 %. I Sverige finns 2 300 naturreservat men endast några få är marina med effektivt skydd.
WWF är med i ett projekt som kallas BALANCE. Det har ett samarbete mellan ett stor...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Fiskarna i Havet

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Källhänvisning

Inactive member [2008-05-19]   Fiskarna i Havet
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=9936 [2020-06-05]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×