Olja

14 röster
15465 visningar
uppladdat: 2008-05-18
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Hur utvinner man olja?


raffinering, processförädling eller grundlig rening av olika råvaror eller produkter. Raffinering är separationsprocesser i vilka icke önskvärda komponenter avlägsnas från olika blandningar för att ge en koncentrerad eller ren produkt. Separationen kan ske mekaniskt (centrifugering, filtrering och pressning), genom elektrolys, destillation, lösningsmedelsextraktion eller genom kemisk reaktion. Raffinering används för t.ex. metaller (stål, bly och koppar), livsmedel (matolja, andra fetter och socker) och mineralolja.Hur transporterar man olja?

En pipeline är en rörledning främst för att transportera olja mellan oljekällor och oljehamnar. Den används även för att transportera gas tvärs och kors över landmassor.


Finns det en ändlig resurs av olja?

Nej. Eftersom olja är ett fossilt ämne så betyder det att det består av döda djur och växter som har tagit lång tid att förmultna till olja denna process tar ca 1 miljon år, och vi förbrukar allt det på ca 100 år! Så det kommer att ta slut.
Men om vi skulle använda det på rätt sätt så skulle det vara en ändlig resurs.Utvinningsteknik
När man letar efter olja, borrar man i områden där man har kunskap om berggrunden och känner till bergets rörelser. Kunskaperna om detta gör att man vet om det finns olja eller inte. När man utvinner olja ur berggrunden, lyckas man aldrig borra ut allt, oftast lyckas man endast utvinna 10-40 % av oljan. I vissa fall kan man utvinna högst 70 % av oljan.

Man gör noga undersökningar för och leta upp olja i berg utan att borra. Det är dock ofta svårt att avgöra utan att borra. Att borra efter olja i både på land och på havsbotten är mycket dyrt. När man borrar efter olja, bygger man ofta oljefält. Vid borrning borrar man många hål för att kunna hitta oljan. För att man ska vinna på hela borrningsprocessen måste oljan ha bra kvalitet. Borrningen fungerar så som så att borren roterar med stor kraft. Spetsen som har en borrkrona, som är tillverkad av stål volfram och industridiamanter på ytan, borrar sig igenom berglagren. Borren sitter fast i längder som är c. 10 m långa. När borren stegvis arbetat sig genom berglagren, förlänger man borröret med fler längder.Vad är olja?
Olja är ett fossilt bränsle som bildats ur forntida växtdelar och små havsdjur. Dessa har tillsammans med sand och slam bildat avlagringar på bottnen av sjöar och hav. Avlagringarna har täckts med lera och under årmiljoner har dessa, under högt tryck och temperatur, omvandlats till kolväten. I vissa fall bildades olja, i andra kol eller gas.

Råoljan finns i vissa slag av porösa bergarter. Oljan har sakta rört sig uppåt tills den hejdats av något ogenomträngligt lager, av skiffer eller lera. Det är under sådana tak av tätt material som man finner värdefulla oljekällor. Ibland är oljan under tryck och då sprutar den upp av sig själv när man borrat ett hål ned till den. I andra fall pumpas den upp.
En slamblandning pumpas ner i borröret. Röret sprutar så att blandningen pressas ut på sidorna av borrhålet och bildar en kant som hindrar från ras. När oljan sen sprutar ut, ser kanterna till att det inte sker okontrollerat, vilket ofta händer vid högt tryck.
Man borrar numera efter olja på många områden dels på land, dels på havsbotten. Med hjälp av ny utrustning kan man borra på flera tusen meters djup i jordskorpan.
Numera hittar man ofta olja på platser med tufft klimat och vindighet. Man försöker hela tiden utveckla nya tekniker för att värna om miljön.Inhemsk/utländsk?


Sverige importerar olja dels i form av råolja för förädling i raffinaderierna och dels i form av färdiga produkter sombensin, diesel, flygfotogen och eldningsoljor. Importen av raffinerade oljeprodukter sjönk kraftigt i slutet av 1970- och början av 1980-talet, medan andelen råolja i importen ökade. Det beror på att raffinaderikapaciteten i Sverige byggdes ut under 1970-talet och att vi nu har en kapacitet för såväl eget behov av raffinerade oljeprodukter som för export. I Sverige finns idag tre bränsleraffinaderier. Det största, Scanraff, ligger i Lysekil och de övriga två ligger i Göteborg. Dessutom finns två mindre raffinaderier, i Nynäshamn och Göteborg, som producerar specialoljor och råvaror till asfalt. Sveriges import av olja har radikalt förändrats sedan 1973. I början av 1970-talet kom 95 procent av all råolja till Sverige från OPEC-staterna. År 2002 kom mer än tre fjärdedelar av råoljan från länder utanför OPEC. Idag är det bland annat Norge, Danmark och Ryssland, dvs. oljefälten i Nordsjön, som svarar för merparten av all råolja till Sverige, eller omkring två tredjedelar.
För att bättre kunna tillvarata energiinnehållet i de kolväten som råoljan består av, måste de förädlas. Denna process kallas för raffinering. Raffineringen inleds med en destillation. Därigenom skiljs råoljans lätta och tunga fraktioner åt. Exempel på lätta fraktioner är bensin, fotogen, lätt eldningsolja och dieselbrännolja. De tunga fraktionerna utgörs av rester som är de huvudsakliga beståndsdelarna i tunga eldningsoljor. Genom att införa ett ytterligare steg i raffineringen - sk krackning - kan andelen lätta fraktioner ökas.K...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Olja

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Källhänvisning

Inactive member [2008-05-18]   Olja
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=9933 [2020-08-09]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×