F-skattesedel

4 röster
27997 visningar
uppladdat: 2002-02-01
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Vad innebär F-skattesedel?
Den som anlitar en person med enbart F-skattesedel är varken skyldig att göra skatteavdrag eller att betala arbetsgivaravgifter på ersättningen för arbetet. Den som har F-skattsedel betalar själv sin preliminära skatt i form av debiterad (i förväg beräknad) F-skatt. Är innehavaren en fysisk person betalar han själv sina sociala avgifter i form av egenavgifter eller särskild löneskatt på förvärvsinkomster. Dessa ingår i F-skatten. Även handelsbolag kan tilldelas F-skattsedel. Bolagets inkomster beskattas emellertid hos delägarna.

En person med F-skattsedel, som fått i uppdrag att utföra ett arbete och som låter arbetet utföras av andra - anställda, medhjälpare, underentreprenörer etc. - övertar ansvaret för dessa personers källskatt och sociala avgifter. Om denna person sedan i sin tur ska göra skatteavdrag och betala arbetsgivaravgifter för sina medhjälpare/underentreprenörer beror på om dessa har F-eller A-skattsedel.

Betalningsmottagaren kan visa att han har F-skatt till exempel genom att:
 visa F-skattebeviset för utbetalaren. För att undvika framtida tvist om skattsedelsinnehavet bör utbetalaren kunna styrka att en F-skattesedel har åberopats. t.ex. genom att ta kopia av F-skattebeviset.
 ange på en anbudshandling, faktura eller liknande att han har F-skattsedel eller
 ange i ett avtal som parterna undertecknat att han har F- skattsedel.
Under förutsättning att åberopade handlingar innehåller parternas namn och adress samt betalningsmottagarens person-/organisationsnummer är detta tillräckligt för att utbetalaren ska kunna låta bli att göra skatteavdrag och betala arbetsgivaravgifter. Utbetalaren kan också kontakta skattemyndigheten för att få uppgift om skatteformen och kontrollera uppgift om skatteform.

Hur ansöker man om F- eller särskild A-skattsedel?
Ansökan om F-skattsedel eller särskild A-skattsedel görs på särskild blankett, Skatte- och avgiftsanmälan, som bifogats till broschyren "Så fyller du i din Skatte- och avgiftsanmälan". På Skatte- och avgiftsanmälan kan även anmälan för arbetsgivarregistrering eller momsregistrering ske. Broschyren tillsammans med interaktiv blankett finns här (du får hjälp att fylla i blanketten på skärmen).

Allmänt om skattsedlar
Huvudprincipen är att inkomstskatt ska betalas allt eftersom inkomsterna flyter in. Den skattskyldige ska därför betala preliminär skatt under inkomståret. Det finns två slag av skattsedlar på preliminär skatt, F-skattsedel och A-skattsedel. Den skattsedel som skattemyndigheten tilldelar en person avgör hur såväl den preliminära skatten som socialavgifterna ska betalas på ersättningen för arbete till skattsedelns innehavare. Den som har skatteformen F-skatt betalar själv sin preliminära skatt och sina sociala avgifter. För den som har A-skatt ska normalt utbetalare av ersättning för arbete göra skatteavdrag och (för fysiska personer) betala arbetsgivaravgifter.

För en person med skatteformen A-skatt kan A-skattesedeln kombineras med en debiterad A-skatt kallad särskild A-skatt. Särskild A-skatt kan beräknas när en persons totala skatt för året inte kan väntas bli täckt genom skatteavdrag.

Är du företagare och vill ha lättläst information om F-skatten, läs mera här.
F-skatten är avsedd för personer som bedriver näringsverksamhet medan övriga har A-skatt. För näringsidkare (fysisk eller juridisk person) som inte önskar ha en F-skattsedel eller vars F-skattsedel har återkallats, tilldelas i stället en A-skattsedel. Fysiska personer som har inkomst av både näringsverksamhet och anställning ska ha en kombinerad F- och A-skattsedel, kallad FA-skattsedel.

Både F-skattsedel och A-skattsedel
Löntagare som driver näringsverksamhet vid sidan om sin anställning kan få både F- och A-skattsedel. F-skattsedeln får aldrig användas i anställningen. F-skattsedeln ska åberopas skriftligen när utbetalningen avser näringsverksamheten.

När börjar F-skattsedeln gälla?
F-skattsedeln gäller om den som tar emot ersättningen har F-skattsedel antingen när ersättningen för arbetet bestäms eller när den betalas ut.
A-skattsedeln gäller alltså om den skattskyldige inte har F-skattsedel när ersättningen bestäms eller när den betalas ut.

Starta-eget-bidrag
Du kan få stöd för att starta en egen näringsverksamhet, när du deltar i ett arbetsmarknadsprogram. Det kallas aktivitetsstöd. Ditt aktivitetsstöd blir oftast lika stort som din arbetslöshetsersättning. Du kan få maximalt 580 kronor och lägst 240 kronor per dag, om du uppfyller villkoren för ersättning från arbetslöshetskassan.
Du har inte rätt till aktivitetsstöd om du gör uppehåll i din näringsverksamhet.
Om du får lärlingslön, praktik- eller permitteringslön, uppsägningslön eller lön genom av...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: F-skattesedel

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Liknande arbeten

Källhänvisning

Inactive member [2002-02-01]   F-skattesedel
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=991 [2019-08-18]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×