Offentlighets principen

1 röster
4343 visningar
uppladdat: 2008-05-15
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
I ett land som Sverige där man har demokrati och man talar ofta om att Svensken och folket som bor här ska kunna ta del av de beslut som sker i riksdagen. Som i ett led i demokratin så har man skrivit in detta i en av grundlagarna. Detta för att garantera maktmissbruk och göra så att folket kan påverka och säga sitt ord i olika debatter.


En allmänhandling är dokument av något slag som innehåller till exempel en text, en bild, eller information lagrad på något annat sätt, till exempel i en dator.

Denna lag ger varje individ möjligheten att granska det jobb som riksdagen gör dagligen. Och man får göra detta utan att någon ska komma och fråga varför och vem man är. Man har rättigheten att fotografera och skriva av dem. Man har också rättigheten att få kopior på dem dokument som man skulle vara intresserad av. Men detta innefattar bara papperskopior, myndigheten i fråga är inte skyldig att utge en digital kopia, varken via mejl eller annan typ av lagringsmedia. Myndigheternas verksamhet är något som berör alla i ett land och alla i landet ska därför också ha möjligheten att se detta.


Handlingen är offentlig om den förvaras på en myndighet och om den har inkommit dit eller upprättats där.
Det finns handlingar som inte är offentliga, men detta är bara undantag om dem skyddar:
- Rikes säkerhet mot en annan stat eller mellanfolklig organisation.
- Rikets centrala finanspolitik.
- Myndigheters verksamhet för inspektion, kontroll eller annan tillsyn.
- Intresset att förebygga och beivra brott.
- Det allmännas ekonomiska intresse.
- Skyddet för enskilds personliga eller ekonomiska förhållanden.
- Intresset att bevara djur – eller växtart.

Tryckfrihetsförordningen (TF). I TF: andra kapitel, 1§, står det:
"Till främjande av ett fritt meningsutbyte och en allsidig upplysning skall varje svensk medborgare ha rätt att taga del av allmänna handlingar”.

Om mot all förmodan skulle bli nekad att ta del av det offentliga som finns hos myndigheter ska den som nekar dig detta kunna referera till vilken paragraf i Personuppgiftslagen eller Sekretslagen man hänvisar till. Den som vägrar följa offentlighetsprincipen gör sig skyldig till tjänstef...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Offentlighets principen

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Källhänvisning

Inactive member [2008-05-15]   Offentlighets principen
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=9899 [2021-05-06]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×