Saudiarabien

9 röster
16382 visningar
uppladdat: 2008-05-14
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Snabb fakta
Yta: 2,2 miljoner kvadratkilometer
Befolkningsmängd: 24,1 miljoner
Befolkningstäthet: 11 per kvadratkilometer
Nativitet: 2,7 %o
Mortalitet: 4 %o
Valuta: Saudisk riyal
Spädbarnsdödlighet: 23 %o
Medellivslängd: för män 70 år och kvinnor 74 år
Huvudstad: Riyadh
Befolkningstillväxt: 2,7 % per år
Valuta: Saudiarabiska rial (SAR)
Nationaldag: 23 september
Statsskick: monarki, diktatur
Statsöverhuvud: Kungen Abdullah

Flagga
Saudiarabiens flagga är grön, alltså islams färg. Saudiarabien är ett väldigt muslimskt land Svärdet under texten symboliserar Saudiarabiens erövringar. Texten på flaggan betyder ”det finns ingen annan gud än Allah, och Muhammed är hans profet" och är skriven på arabiska.

Karta
Saudiarabien ligger i Mellanöstern och tar upp ungefär ¾ av den Arabiska halvön. Landet gränsar till Irak, Kuwait och Jordanien i norr. I öster gränsar det till Förenade Arabemiraten och Quatar. Oman gränsar mot Saudiarabien i sydöst och i syd mot Yemen. Det gränsar också mot Röda havet och Persiska viken. Saudiarabien är uppdelad i 13 provinser. De är Al Bahah, Al Hudud ash Shamaliyah, Al Jawf, Al Qasim, Al-Madinah, Ar Riyad i vilken huvudstaden ligger, Ash Sharqiyah, Assir, Ha''''il, Jizan, Mekka, Najran och Tabuk som i sin tur är uppdelade i mindre delar.

Religion
Det var i Saudiarabien som islam kom till, år 622 e.Kr. Den största delen av Saudiarabiens befolkning är sunnimuslimer och endast en liten del är shiiter. Saudiarabiens lagar baserar sig på koranen, alltså islams heliga skrift. Koranen är så helig att ingen annan bok får sättas på den, den måste alltid vara överst. De har en strikt sunnimuslimsk tolkning av lagen. Inom islam är könsrollerna starka. Det är kvinnornas jobb att sköta barnen och hemmet medan mannens huvudsakliga uppgift är att försörja familjen.

Historia
På 570-talet föddes Muhammed som anses vara islams grundare och spelar en stor roll i Saudiarabiens historia runt år 600. På 600-talet startade erövringen av hela Mellanöstern. På 1500-talet erövrade turkarna Saudiarabien. År 1744 blev huset Saud och fundamentalistiska reformrörelsen wahhabiterna samarbetspartners. På det viset kunde man ena de arabiska beduinstammarna och rena islam. Muhammed ibn Saud, den lokala härskare som bodde i Diriyah i Najd började utvidga sitt område. Det blev slutligen det viktigaste landet på inre delen av Arabiska halvön. År 1813 sändes en Egyptisk armé till Saudiarabien men de lyckades bara erövra delar vid Röda havet. År 1891 började Saudiarabien höra till dynastin Rashid. År 1932 hade ibn Saud fått ihop en stor armé och landet blev självständigt. År 1938 hittades olja och efter det har landet påbörjat en stor modernisation och är nu ett modernt välfärdssamhälle.

Städer
De största städerna är Riyadh, som är huvudstad och har 4,2 miljoner invånare. Riyadh har sex universitet och fyra ”college”, vilka är nästan som högskolor. Jidda har 2,5 miljoner invånare och Mekka som är en viktig stad för muslimerna, har 1,3 miljoner invånare. Till Mekka får ingen annan än muslimer komma. Profeten Muhammed, som ses som islams grundare, föddes i Mekka.

Kultur
I Saudiarabien har man inte haft någon egentlig konsttradition som varit stark. Det mesta man hållit på med har varit textilkonst t.ex. vävnader. Silverhantverk har också varit en tradition i städerna. Nu för tiden har man också börjat med modern konst.
Inte heller med musiken har man haft någon egentlig stark tradition. Att uppträda med musik är förbjudet enligt islam. Det finns en beduinsångkultur med folkliga uttrycksformer. Kvinnor i Saudiarabien måste bära en slöja som döljer nästan hela kroppen. Enligt muslimsk lag får man inte heller äta griskött eller dricka alkohol. De äter mest lamm, kyckling och arabiskt te, vilket man ofta dricker. Det dricks utan mjölk och har ört smak.

Statsskick
Saudiarabien är en monarki med sunnimuslimsk konstitution. Den skall försvara mänskliga rättigheter i enlighet med sharia, lagen. Kungen heter Abdullah bin Abdul Aziz. Det är kungen som utser kronprinsen men i framtiden är det en prinskommitté som skall utse kronprinsen. Kungen jobbar också som regeringschef, statschef och högsta ledaren i armén. Han är också ledare för en nationalförsamling, Majlis Al-Shura. Saudiarabien har inte några partier. Regeringsmaktens ansvarsområden är enligt lag att t.ex. arbeta emot miljöförstöring, uppmuntra vetenskap, stå för nya jobbmöjligheter, utrota analfabetism, bidra till den mänskliga och islamska kulturen och trygga social säkerhet. Män som fyllt 21 år får rösta.

Språk
Hög arabiska är det officiella språket. Talspråket är nästan bara badawityp, men det förekommer också dialekter, eftersom Saudiarabien är så stort. Engelska kan också användas i ganska stor utbredning i Saudiarabien, speciellt i städerna.

Natur och geografi
I Saudiarabien har man lite mer än 1700 olika arters blomväxter. I platå- och bergsområdet Najd finns ganska mycket vatten på vintern och där finns också naturliga källor. På en del ställen finns mest olivträd och enar. Det finns också akacior, tamarisker och johannesbrödträd. Saudiarabien har också öknar. Den största är Arabiska öknen som är 2330 000 kvadratkilometer. Där finns Rub al-Kahid som är ett av de största områdena med enbart sand. De enda djuren som lever här är sandkatter, oryxer och ödlor. En del av de djur som förut funnits här har utrotats p.g.a. inhängning och jakt. Andra djur som lever i Saudiarabien är 77 olika däggdjursarter, 84 kräldjur och 155 häckande fågelarter. En annan öken är Nafud som liknar Sahara på ganska många olika sätt. I Saudiarabien finns världens största oljefält. Det heter Ghawarfältet och därifrån tas det upp ungefär, per dag, fem miljoner fat olja. Saudiarabiens högsta punkt heter Jabal Sawda’ och det är 3133 m.ö.h och den lägsta punkten är 0 m.ö.h.
Saudiarabien har ett väldigt hett klimat. På somrarna är temperaturen ofta över 40 grader och det allra varmaste det varit är 51 grader. På vintern är medeltemperaturen 8-20 grader men det kallaste det någonsin varit är -12,0 grader. På vintern kan det också snöa, men det händer väldigt sällan. Det regnar väldigt lite men ibland när det gör det blir det översvämningar i landet.

Problem
Saudiarabien är en ledande stat i arabvärlden. De deltar aktivt i lösningar av alla de problem som finns i Mellanöster. T.ex. under Irak-Iran kriget som varade år 1980-1988 lånade Saudiarabien mycket pengar för vapenköp åt Irak.
Ett av de största problemen är att de i Saudiarabien har mager jord och vattenbrist vilket gör att de har svårt att odla och det gör att man är beroende av importen till landet

Massmedia
I Saudiarabien är radio och TV oftast statliga. Det finns ett tiotal dagstidningar i Saudiarabien. Av dem utges de flesta på arabiska men några också på engelska. Bland dem är den största ar-Riyadh som utges i 150 000 exemplar. Andra stora tidningar är al-Jazira och Okaz. Den största engelsk-språkiga tidningen är Arab News. Det är absolut förbjudet att kritisera kungen och andra ledare för landet.

Näringsliv
År 1994 sysselsatte jordbruket 36 % av arbetskraften och bidrog med 6 % till BNP år 2000. P.g.a. vattenbristen finns det inte så mycket odling och bara 2 % av landets yta upptas av odlingsbara områden men under varaktig odling är bara 0,3 % av landets yta. Viktiga odlingsväxter är bl.a. korn, dadlar, vindruvor och meloner. Tyvärr är kostnaden för odlingen flera gånger så högt som världsmarknadspriset. Saudiarabiens ekonomi baserar sig till stora delar på olja. Saudiarabien hade 1995 26 % av alla reserver man kände till. I Saudiarabien utvinner man också fosfat, järn, zink, silver, kol och bauxit. Industrin är till stora delar sammanhängande med oljan fastän man försöker komma iväg från oljeberoendet. Naturtillgångarna Saudiarabien har är petroleum, gas, kalksten, gips, marmor, lera, salt, järnmalm och fosfor. Arbetslöshetens nivå är 8 % vilket är ungefär på samma nivå som Finland har. Bland kvinnor jobbar bara 14 % förutom i jordbruket men av dem är bara ca 30 % saudiaraber, de andra är gästarbetare.

Export och import
Saudiarabien har olja och livsmedel som exportprodukter. Länder man exporterar sina varor till är främst USA, Japan, Singapore och Frankrike. Cirka 90 % av exporten är olja. Det man importerar till Saudiarabien är textilier, metallprodukter, kemiska produkter och transportutrustning, De viktigaste importländerna är Storbritannien, Tyskland, Frankrike, USA och Japan. Förut förde Saudiarabien en bojkott mot Israel, men den bojkotten har upphört.

Utbildning
Staten finansierar utbildningen. Först går man i en sexårig grundskola, men den är inte obligatorisk. I den är undervisningsspråket arabiska. På de högre stadierna är undervisningsspråket arabiska. Först på 1960-talet fick flickor börja gå i skolor. Ännu idag går flickor i speciella skolor. I privatskolor går mindre än 10 % av eleverna. Av de vuxna var ca 50 % i början av 1990-talet analfabeter.

Sociala förhållanden
Före man hittade olja var Saudiarabien ett av jordens mest fattiga länder. Nu när landet blivit så rikt genomgår det en social förändring. Pengarna man fått från olja har gjort att man satsat mycket på hälsovård, som är gratis för alla som bor i landet. Skillnaden mellan landsbygden och tätort är också ganska stor. P...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Saudiarabien

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

  • Inactive member 2009-04-03

    tackar :)

Källhänvisning

Inactive member [2008-05-14]   Saudiarabien
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=9884 [2020-08-15]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×