Mellanöstern.

1 röster
4920 visningar
uppladdat: 2008-05-12
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Inledning

”I Mellanöstern är det bara krig”
”Religionerna har en viktig roll i samhället”
”Självmordsbombare existerar främst i denna region”
”Negativitet”
”USA styr mycket av vad som händer”
”Meningsskiljaktigheter bland de olika religionerna”
”Fruktansvärt”
”Terrororganisationer”

Det finns många åsikter och tankar om läget i Mellanöstern och dess länder. Många av dem är nog faktiskt fördomar och detta gör att vi tror att vi kan mycket om läget där, när vi i själva verket inte har så mycket bakgrund till varför situationen är som den är idag.
Vi tror som på bilden nedan att det till största del bara utförs fruktansvärda händelser i denna del av världen, men vem vet många kanske lever bra och har ett mycket berikat liv med många skratt?
Vi har en syn på denna del av världen som något ont och som vi verkligen inte vill ha med att göra. Frågan är då, varför har vi fått den och vad är det som påverkar oss till att känna och tänka så?
http://maxmagnusnorman.com/foton.shtml

Syfte

Syftet med detta arbete är att vi vill föra fram hur vår syn i Europa är på Mellanöstern och hur det egentliga läget är. Stämmer det eller skiljer det sig på något sätt? De kanske i själva verket lever i en idyllisk värld som på bilden här bredvid? Vi har tyvärr många fördomar i västvärlden och det är dessa som vi vill ändra på och förhoppningsvis lära oss något utav.
http://maxmagnusnorman.com/foton.shtml

Frågeställning

I Mellanöstern idag är situationen otroligt invecklad och vi inledde arbetet med att fundera över hur vi själva kan veta så mycket och samtidigt så lite. I dagens samhälle har vi i världen och främst i Europa en speciell syn på livet och läget överhuvudtaget i regionen. Hur är vår syn och hur har vi fått den? Hur är det egentligen? Hur är yttrandefriheten i dessa länder? Är det strikt eller får de göra mer än vad man tror?
Vad är det som har påverkat oss till den bild vi har? Hur pass stor påverkan har religionerna på situationen i länderna?
Under arbetets gång hoppas vi även kunna förstå och se USA: s roll med dessa länder.

Metod

I början av vårt arbete satte vi oss ned tillsammans och diskuterade igenom vad vi ville arbeta med. Vi bestämde oss för att arbeta med olika människors syn på Mellanöstern och vi formulerade därefter fyra frågor kring ämnet. Vi kom sedan igång med att diskutera med varandra vad vi har för syn på denna del av världen och efter detta delade vi upp letandet av fakta på oss fyra i gruppen.
Under arbetets gång har vi även funderat på att intervjua en arab, kurd eller någon person med liknande kultur från Mellanöstern. Problemet har då varit att vi inte har fått kontakt med någon och därför genomfördes tyvärr inte detta.
Då vi samlat in det material som vi behövde, sammanställde vi uppgifterna och analyserade därpå vad vi hade kommit fram till. Till sist skrev vi tillsammans i gruppen en slutsats som för fram våra tankar och åsikter om det vi har läst och lärt oss om under arbetets gång.


Källkritik

Vi har använt oss av flera olika källor, vilket gör att vi förhoppningsvis har fått en klarare och bättre bild av hur det egentliga läget är i Mellanöstern.
Vi har tagit hjälp av mycket media, så som Internet, tidningar och tv-kanaler. Detta har vi valt då vi vill se hur man i olika delar av världen vinklar samma problem som händer. Vi har valt Aljazeera som är en kanal från Mellanöstern och denna kanal har vi märkt är väldigt bra, då man tror på vad de skriver om. Detta beror på att de är till viss del objektiva i sitt skrivande, vilket är bra då man får en rättvisare bild av hur det är. Samtidigt måste man ändå tänka på att kanalen är väldigt negativt inställd mot USA, så en viss vinkling från kanalen är det. Vad kan detta göra då? Jo, många människor som tittar på kanalen eller läser på hemsidan om deras åsikter håller med och får en negativ syn på USA. Detta är inte så bra, då detta i värsta fall kanske leder till att fler terrorangrepp uppkommer i framtiden.
Vi har också fått information från en nyhetskanal i USA som heter FOX news. De skriver om alla problem och konflikter som uppstår i världen och i deras eget hemland. Vi tog denna kanal då den är otroligt stor i USA. Det som är negativt med den är att de vinklar många nyheter så att USA själva ska låta bra och viktiga. Detta är ett typiskt drag som vi tycker genomsyrar landet när det gäller politik och övriga, viktiga ändamål.
Trots detta kan vi ändå konstatera att kanalen inte bara framhäver sitt egna land, utan också blickar utåt mot andra.
Till sist som val av tidning har vi Östersundposten. Vi valde att ta hjälp av dem, då vi ville se hur de vinklade problemen i Mellanöstern lokalt sett för oss själva. Det positiva med tidningen är att de är väldigt trovärdiga. Varför? Vi vet mycket om dem sedan tidigare, de har vunnit massa priser runt om i världen, de skriver om aktuella ämnen osv. Detta gör att man får ett förtroende för tidningen. Det man måste komma ihåg är att det är journalister som skriver, vilket gör att det i vissa fall kan bli vinklat, även fast det inte ska vara det i alla artiklar som skrivs.
För att få fram fakta om religioner och yttrandefrihet etc. har vi använt oss av nationalencyklopedin (www.ne.se). Denna webbsida har vi valt då vi tycker att den är objektiv och det är bra när man vill ha fram ren och enkel fakta. De har många positiva sidor då de har mycket information om det mesta. Den känns också trovärdig för att de bland annat har ett kundcenter man kan höra av sig till om man undrar något. Detta gör att vi tycker att de verkligen bryr sig om att man ska hitta och förstå det man behöver som finns på deras webbsida. En mycket bra webbsida!
En annan webbsida vi också har använt för att få fram fakta från är landguiden (www.landguiden.se). Det positiva med webbsidan är att den är objektiv och den har fakta om alla länder i hela världen. Det som dock har varit negativt med webbsidan från vår sida är samtidigt att den har fakta som bara handlar om varje land. Detta gör att man inte får fram rent generellt hur det är i olika regioner, exempelvis Mellanöstern som det har handlat om i vårt fall. Det är alltså både positivt och negativt med att de har inriktat sig på vart och ett av alla länder.
Fakta Mellanöstern

Yttrandefrihet i konflikternas länder

Den mest kända källan i Mellanöstern som sänder nyheter om vad som sker i kriget är Aljazeera. Denna kanal kan ses av stora delar av världen, men den är inte populär hos amerikanerna då den anses släppa ut anti-amerikanska åsikter.
Kanalen är helt självständig och hålls inte tillbaka av Qatars regering i någon form. När Amerikas förre utrikesminister Colin Powell tog kontakt med Qatars Emir om att stänga ner sidan, fick han ett nej då svaret blev ”det behövs en fri tillförlitlig källa”. Detta är ett stort framsteg för yttrandefriheten i denna strängt disciplinerade del av världen.
Yttrandefriheten är en av de mänskliga rättigheterna och överallt i regionen så finns det regeringar och kungafamiljer som har problem med detta. I en del länder får folket yttra sig mycket, medan i vissa är det mer strängt.
I exempelvis Qatar har alla över 18 år rösträtt i alla val. I mars 2006 valdes för första gången ett kommunalråd i landet och det var många av de 200 kandidaterna som hade planer på att skapa en kommitté för att försvara yttrandefriheten och de mänskliga rättigheterna.
I Saudiarabien idag är det mycket dålig yttrandefrihet, då både män och kvinnor inte har någon möjlighet att påverka exempelvis politiken. Folket har heller ingen makt att välja sina ledamöter i regeringen. Dessa väljs istället av kungahuset och människorna som väljs är endast bekanta till dem. Det är även svårt att göra sig hörd som kvinna bland männen. Detta beror på att av de 120 ledamöterna som finns, så är det inga kvinnor med alls.
Enligt Aljazeera så brukar också regeringen avvisa all sorts kritik som kommer från folket, vilket gör människorna otroligt maktlösa.

Krocken mellan religionerna

Jerusalem är en helig plats för 3 religioner; Kristendom, Judendom och Islam. Detta ställer till problem då bl. a. krig uppstår för att alla vill ha makten i staden.
De som först befann sig i Jerusalem och som grundade staden var judarna år 1750 f. Kf. 1005 f. Kf kom en viktig man in i bilden för judarna, David. Han var en krigshjälte och kämpade för Israels kung, Saul. Han var med och kämpade emot filistéenerna och blev en hjälte när han besegrade Goliat. Därefter blev han gift med kungens dotter Mikal, men efter detta så började kungen känna hot från David och trodde att folket skulle se han som sin ledare. David blev därför jagad av Saul, men han lyckades ändå erövra Jerusalem och utropa sig själv till kung av judarna.
När David dog 965 f. Kf. gav han ett löfte att tronen alltid skulle ledas av Davids släkt. Löftet höll inte riktigt, men ideologin fanns kvar bland judarna. De tror på grund av detta att en dag ska en son av David födas och bli deras kung. Judarna började därför bygga tempel och vänta på sin Messias. De hade hela tiden haft staden för sig själva ända tills runt år noll då Jesus föddes. Då trodde man att han var judarnas konung som dem hade väntat på och som skulle leda judarna till en bättre värld, men så var inte fallet. Jesus blev istället den största symbolen för de kristna. Det var i samband med den nya kristna tron som de första oroligheterna inträffade.
Kristendomen kommer ifrån utbrytande grekiska judar i Jerusalem och de hade sitt största fäste i Antiochia i Syrien. Det var där som de började kalla sig för kristna, men av judarna blev de kallade ”hedningar”. Detta beror på att om man inte var trogen den judiska tron, så kallades man ickejude; ”hedning”. Den största skillnaden mellan Kristendomen och Judendomen var att det inte förekom någon omskärelse och att det inte fanns lika många plikter att följa.
Det fanns också armeniska kristna inne i Jerusalem, men de försvann när staden föll år 70. Då var det de grekiska kristna som ledde tronen och den spred sig mycket mot väst och Rom. Hela det nya testamentet är skrivet på grekiska och man kan säga att grekerna grundade denna tro.
Något år efter Jesus Kristus föddes började man att räkna åren. Han korsfästes i Jerusalem år 37 e. Kf. och efter den började tvisterna om vem som skulle ha makten över Jerusalem.
600 e. Kf. Blev ett viktigt år för att muslimernas profet Muhammed drömde om att han flög till Jerusalem. Muhammed kom från början från en stamkultur. Muslimerna började därför vallfärda dit och en tredje religion satte nu sin fot i den heliga staden. Tvisterna har varit många om staden och det har satt sina spår, då en del av muslimernas tempel ligger över judarnas och de kristnas heliga tempel. Vissa av templen har förstörts genom åren av de andra religionerna och sedan dess har det pågått ett krig om vem som ska ha makten i Jerusalem.

Vardagen utanför kriget

Människorna i Mellanöstern lever väldigt olika, en del har det väldigt bra ställt, medan andra har det sämre.
De judiska israelerna firar en rad högtider varje år, men det finns även ett stort utbud av fritidsaktiviteter, diskon, restauranger etc. Man kan bland annat gå på konserter, teater, museum, konstgallerier, opera och dans.
Den främsta israeliska maträtten är falafel, vilket är stekta bollar av mosade kikärtor som serveras i ett ojäst bröd, pitabröd, och till det har man http://i69.photobucket.com/albums/i46/drcave/O-g-Jaffa-2-15.jpg hummus och tahini.
Jaffa är ett av de mest kända varumärkena från Mellanöstern.
Om man tittar på hur de har det i Saudiarabien så är dansställen och biografer förbjudna, eftersom ogifta kvinnor och män riskerar att komma nära varandra.
Då man är mycket mån om att kvinnor och män inte ska komma nära varandra, så får kvinnorna sitta längst bak bakom en vägg i bussarna för att vara skilda från de okända männen.
Straffen i länderna skiljer sig från varandra, men i Saudiarabien är de hårda, då det är till exempel dödsstraff för våldtäkt.
Ekonomsikt sätt så skiljer sig även länderna åt, men om man ser till detta Saudiarabien så är det ett skattefritt, rikt land. De har ingen copyright, så det finns mycket piratkopieringar.


Analys/Diskussion

Den mest genomgripande frågan vi har är ”Hur ser vår syn ut”?
När vi började med arbetet hade vi en ganska klar, negativ bild mot USA. Till stor del tror vi det beror på att de hela tiden vill få fram hur bra dem själva är. Hur kan de då få fram denna bild utåt sett? Jo, Amerikas media är ett av de största som finns i världen. De har exempelvis stora tidningar som ligger ute både på Internet, men också tv-kanaler som sänds över hela världen.
Var kommer då vår negativa bild in i det hela? Till en början trodde vi på att USA skulle lösa konflikterna och göra något bra i Mellanöstern, men allteftersom har vi insett att de kanske skapar konflikter istället. USA vill enligt oss framstå som en supermakt som fungerar som en ”världspolis” och därför får vi intrycket av att de är naiva, självsäkra och överlägsna.
Då det snart är val i USA vill president George Bush inte framstå som en förlorare och detta kan kanske vara ett skäl till att han inte tar tillbaka sina trupper från Irak för att han och USA då skulle se ut som förlorare.

När Bush tillsattes var USA inne i en svår period och Bush skötte kampen mot terrorn bra. Han hade fler anhängare i början av sin tid i Vita Huset, men på sista tiden har det hela eskalerat, då Bush bedrev kampen så hårt, han har tagit på sig hela ansvaret för att utrota terrorn i världen, han har tagit sig vatten över huvudet.
USA är samtidigt de som känner sig mest hotade av terrorn, så det kanske var det mest logiska att Bush tog på sig ansvaret.
Men Bush bedriver kampen för slarvigt, då han har bombat oskyldigas hus, och många har dött som inte har något med kriget att göra.
Det är som att han ser hela Iraks befolkning som ett hot mot välfärden i USA, trots att det är vissa grupper som bedriver terrorn. Det kanske beror på osäkerhet, naivitet och att det kanske finns lite rasism inblandad. De lägger ner så otroligt mycket pengar på att skicka dit beväpnade soldater, vilket bara gör befolkningen i Irak arg. De gör mer mot befolkningen än vad som är nödvändigt för bekämpningen av terrorn. Det skapar ju också hat mot USA, som kanske främst fanns bland terrorledarna från början, och hatet mot USA sprids mer och mer runt om i världen.

Varför är det muslimerna som får skulden, när USA ger upphov till våldet?
Det hela är som en ond cirkel. Vi tror inte att känsloläget mellan dem kommer att lösas genom att skicka ner mer soldater.
Vi får inte glömma att Bush går ut i kriget för att bekämpa terrorismen, och att han är på den ”goda” sidan. Men vi tycker också att sättet han gör det på har gått överstyr; han skickar mer och mer soldater.

Vi tycker att inte heller Mellanöstern handlar rätt i detta krig.
Synen på Mellanöstern handlar mycket om deras religioner. Vi tror också att det är religionerna som ligger till grund för det här, eftersom både de kristna, judarna och muslimerna vill ha makten över Jerusalem. Alla tre religioner ser Jerusalem som deras stad och har svårt att leva tillsammans med de andra religionerna.
Vi kan se att i andra religioner som till exempel protestantiska kristna, buddhism och hinduism är tillvaron lugnare. Vi tror att det beror på att de protestantiska inte lever lika mycket efter sin tro som den katolska, islam och judendomen, vi följer den inte på samma sätt.
Inom dessa tre religioner ligger religionen till grund för lagarna, vilket gör att folket måste följa religionen.

Vi respekterar andras tro på ett annat sätt, då vi har en öppnare syn på andra religioner och kan acceptera att det finns andra gudsförhållanden, till skillnad mot Mellanöstern där de har svårt att acceptera andras tro.
Hur kan de vara så oense om varandras religioner, när de tre har samma grund? Judendomen fanns först och den kan ha splittrats i samband med att misstolkningar i texter och av traditioner och normer kolliderade. Kan detta bero på att det fanns mindre kommunikation mellan länder och folk?
I den här tiden byggdes det mer vägar och man började upptäcka nya platser, detta kan vara en grund till att kristendomen utvecklades så starkt i västvärlden.

Yttrandefriheten har vi fått intrycket av att det är strikt och man får inte säga och uttrycka sig som man vill, vilket vi tror beror på att de är rädda att folket ska yttra sig negativt om kungligheterna och landet.
Yttrandefriheten är ännu mer begränsad hos kvinnorna; de har ingen rösträtt, de står under männen. Det tror vi beror på olika tolkningar av Koranen. Det är en stor skillnad mellan de olika länderna i Mellanöstern.
Vi anser att de inte har kommit lika långt som oss i samhällsutvecklingen, vi har en mer utbredd syn på mänsklighet, vi ser saker mer realistiskt och det är jämlikare mellan könen.

Vi har också kommit fram till att det är mildare i Qatar där Aljazeera finns.
Aljazeera får sända där eftersom yttrandefriheten är bättre. Det hade nog inte fungerat om de hade sänt i ett annat arabland, som till exempel Saudiarabien.
Vi tycker att det är bra att Aljazeera får sända nyhetssändningar, det ger oss en annan bild av Mellanöstern, religionerna och krigen – en annan bild än västvärlden ger oss. Men detta gör att USA känner sig hotat, eftersom de visar en bild som inte alltid talar för USA. Det gör att Amerika får människor emot sig i kriget.

Välfärden skiljer sig lika mycket mellan arabländerna som yttrandefriheten skiljer sig. I länder där det finns god välfärd behöver inte regeringen vara så hård, eftersom de har med sig folket. I länder där de har sämre sociala förhållanden är regeringen hårdare, eftersom där är de rädda att folket ska ifrågasätta hur de styr landet.Slutsats

Det finns varken änglar eller demoner i detta krig.

När det gäller USA’s inverkan på Mellanösterns situation, så tycker vi att de istället för att skicka ner soldater ska hjälpa till med att få igång politiken och demokratin i Mellanöstern, vilket är väldigt svårt nu när det är krig hela tiden. Det är skillnaden mellan de två olika världarna som gör det så svårt att få fram en lösning.
En radikal förändring i USA skulle kunna vara att man byter president. På så sätt skulle man kunna få in nya, fräscha åsikter och tankar angående Mellanösterns situation.

Det är otroligt svårt att komma med några direkta åtgärder, speciellt då det gäller kampen mellan religionerna, då man inte kan flytta på heliga platser.
Deras kamp har pågått i 2000 år, och därför är det svårt för oss att komma me...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Mellanöstern.

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Källhänvisning

Inactive member [2008-05-12]   Mellanöstern.
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=9867 [2020-07-04]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×