Psykisk ohälsa : manodepressivitet och tvångstankar.

8 röster
18529 visningar
uppladdat: 2008-05-12
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
MANODEPRESSIVITET

Varför det är en psykos:
Manodepressivitet ses som en psykos eftersom en psykotisk människa har svårt att klara den ”normala” vardagen.
Personen förstår inte själv att han/hon är sjuk, även om alla andra märker det.
En manodepressiv människa ser ingen tydlig gräns mellan verkligheter, fantasier och drömmar. Lider man av manodepression kan man dessutom börja hallucinera, vilket förvirrar personen än mer.

Kännetecken:
Kännetecknen för manodepressivitet, eller bipolär psykos som det också kallas, är ett periodiskt förlopp där maniska och depressiva episoder växlar mellan varandra.
Debutepisoden är oftare depressiv än manisk. Förloppet fortsätter med perioder i de två olika sinnesstämningarna, och med åren växlar det mellan perioderna fortare.
Mellan perioderna är personerna ofta i god balans och i allmänhet psykiskt friska. Intervallerna mellan perioderna varar vanligtvis från någon månad upp till flera år, och de maniska och depressiva perioderna brukar vara cirka ett halvår – men ibland kan perioderna följa på varandra utan något symptomfritt intervall.
Medan vi som inte lider av bipolär psykos pendlar mellan nedstämdhet och glädje, pendlar en människa som lider av manodepressivitet mellan dödslängtan och extatiskt lyckorus.

Symptom:
Symptomen för den depressiva perioden uppkommer gradvis med sömnrubbningar, viktnedgång, koncentrationssvårigheter, obeslutsamhet, nedstämdhet och självmordstankar.
De kroppsliga funktionerna nedsätts i from av långsamma rörelser och stelhet i ansiktsdragen.
Svårigheter och problem förstoras och den sjuka drar sig undan.
I den maniska perioden är förhållandena de motsatta; den innehåller rastlöshet, upprymdhet, talträngdhet och labilitet.
Denna period kan vara extremt fartfylld för en person som är väldigt kreativ då han/hon kan dra igång projekt som i normala fall skulle ses som orimligt, och sedan arbetar han/hon dygnet runt med det.
Man sover mindre, sexlusten ökar och man känner sig oövervinnerlig.
Personen kan få otroliga vredesutbrott till följd av att när man är manisk så retar man upp sig över ingenting.
Personen kan bli mycket farlig, också om man talar med personen om dennes tillstånd eftersom personen kan uppfatta det som att man försöker förstöra dennes lycka.
Maniska personer kan få ett sjukligt självförtroende då han/hon säger upp sig från arbetet, bryter upp relationer med andra människor och spenderar mycket pengar på projektet som sedan slås i spillror.Orsaker:
Orsaken till manodepressivitet förklaras, liksom många andra psykotiska sjukdomar, utifrån olika synsätt: medicinskt-biologiskt, psykodynamiska och psykosociala.

– Medicinskt-biologiskt: en störning i vissa centra i hjärnstammen har visat sig hänga samman med sjukdomen, men för att den ska bryta ut krävs det psykologiska orsaker.
I vissa enstaka fall kan depression utlösas av en svår infektionssjukdom eller en hjärnskada.

– Psykodynamiska: utifrån detta synsätt ser man de tidiga barndomsupplevelserna som en viktig faktor. Obearbetad sorg och övergivenhet i späd ålder kan också orsaka manodepression.

– Psykosocialt: den psykosociala miljön kan vara en utlösande faktor, men inte en förklaring till sjukdomen.

Det första insjuknandet i en manodepression sker ofta i samband med en yttre och svår påfrestning. I andra fall uppkommer den utan yttre orsak.

Behandling:
Man kan behandla med stämningsstabiliserande läkemedel. Den behandlingen är långsiktig och förebyggande.
Man har använt litium under många år och är den behandling som har den bäst dokumenterade effekten
Nu på senare tid har det kommit antiepileptiska läkemedel som visat stämningsstabiliserande effekt.

Man utgår även från en dansk-svensk studie som visar att elchocker stimulerar nerver i hippocampus, en del av hjärnan.
En amerikansk studie visar att både amygdala och hippocampus minskar hos en person med manodepressivitet.
Litium stimulerar också amygdala och hippocampus, men ger biverkningar.
En bipolär sjukdom går inte att bota, och då är det vanligt att personer åter insjuknar genom åren, men man kan ta förebyggande mediciner för att minska den risken.

Att inse och lära sig så mycket som möjligt om sin sjukdom har en stor betydelse.

Den drabbades vardag:
Vardagen är ofta full att ångest och rädsla på grund av hallucinationerna, som antingen är syn, -hörsel, -känsel, -tanke eller smakstyrda.
Men lika ofta kan hörselhallucinationerna vara helt normala.
Vardagslivet kan påverkas genom att när den maniska perioden tar plats, när han/hon kommer på nya projekt – kan dennes skuldsätta sig – och då blir hela familjen lidande.
Det blir svårt att klara av vardagen när man är i den depressiva perioden: dödslängtan, självmordstankar och hopplöshet – speciellt om man har ett arbete och barn.TVÅNGSTANKAR

Varför det är en neuros:
En neuros är en lättare psykisk störning som t.ex. fobi, ångestsyndrom och tvångssyndrom.
De som har en neuros är medvetna om sina problem. Vanligtvis drabbar en neuros bara en del av personligheten och så är fallet när det gäller tvångstankar.

Kännetecken:
Många personer som lider av tvångstankar kännetecknas av inslag av tillbakadragenhet, pedanteri, överdriven hygien, hög moral och överdriven ansvarskänsla.
Det leder till att de aldrig skadar andra.
Barn märker fort sådana här saker, och många med tvångstankar har blivit mobbade redan i skolan.
En studie från Göteborg tyder på att vissa förhållanden försämrar prognosen, och dessa är: tidig debut av sjukdomen, mycket ritualer, manlig patient och avsaknad av familj och arbete.

Symptom:
De främsta symptomen är den vanliga tanken ”Tänk om…”. Den tanken skapar oro och ångest hos personen.
Man har ett stort behov av symmetri, att kontrollera eller att känna att det är ”precis rätt” när man utföra vardagliga rutinhandlingar, till exempel viker kläder, städar, packar upp maten och ställer in den där den ska vara.
Den som lider av neurosen vet att tankarna är orimliga, men kan inte motstå att utföra dem.
Tvångshandlingarna dämpar tillfälligt ångesten som tvångstankarna ger.
Många är rädda att något hemskt ska hända dem själva eller någon närstående om de inte utför tvångshandlingarna. Magiska tankar styr också – tron att man kan förändra verkligheten.

Orsak:
Orsakerna till tvångstankarna kan vara flera, men man tror att psykologiska faktorer spelar mycket liten roll. Tidigare trodde man att tvångstankarna berodde på omedvetna psykiska konflikter på grund av en dålig uppväxt och uppfostran.
Men behandlingen grundad på denna uppfattning var inte framgångsrik.
Vi människor har ett naturligt behov att skydda oss från smuts och utföra kontroller som skydd mot faror. Hos vissa individer verkar detta skyddssystem gå på ”överarv” och blir till en konstant plåga.
Idag kan vi inte utpeka en särskild orsak som förklaring till sjukdomens uppkomst, både psykologiska och biologiska faktorer har betydelse. Hos vissa utlöses ett förvärras sjukdomen av svåra livshändelser, men det räcker inte som ensam förklaring.
Forskning visar att såväl ärftlighet som omsättningen av signalämnet serotonin i hjärnan är av betydelse för sjukdomens uppkomst. Mindre vanliga orsaker till tvångstankar är skallskador och infektioner som drabbar hjärnan.


Den drabbades vardag: På en sida på nätet hittade jag en intervju med den 25-åriga Johanna som lider av tvångstankar. Här kommer några ord från henne:

”- Jag behöver mina rutiner, till exempel äta frukost, lunch och middag vid samma tid varje dag. Jag trivs egentligen bättre med att jobba eftersom livet då är mer inrutat.”

” – Jag började fundera om jag var homosexuell eller bisexuell. Jag har aldrig varit intresserad av tjejer, men jag kunde inte sluta älta att jag kan...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Psykisk ohälsa : manodepressivitet och tvångstankar.

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

  • Inactive member 2009-01-18

    Bra och innehållsrikt!!

Liknande arbeten

Källhänvisning

Inactive member [2008-05-12]   Psykisk ohälsa : manodepressivitet och tvångstankar.
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=9861 [2021-01-15]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×