Aggression och Frustation

13477 visningar
uppladdat: 2002-01-25
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Aggression

Psykologer har sedan länge intresserat sig för drivkrafterna bakom aggressiva beteenden, inte bara för att aggressionen leder till mycket oönskat, utan för att den spelar en stor roll som motiv. Aggressionen och flykt är två grundläggande reaktionsmönster vid konflikter och frustrationer. Freud ansåg att aggressionen är en medfödd drift. Forskningsresultat från senare år antyder att aggression hos människor till stor del är inlärd. Bandura har visat att aggression ökar hos både barn och vuxna, efter visning av förebilder som beter sig aggressivt.
Det har föreslagits att vi avreagerar oss genom att utföra aggressiva handlingar och därmed skulle vår aggressionsnivå minska. Nyare forskning tyder snarare på att aggressiva handlingar ökar eller vidmakthåller aggressiviteten. Ett flertal studier visar att aggressiviteten snarare ökar om vi ser våld.

Följande förslag har föreslagits till att våldsfilmer ökar aggressiviteten:
1. Människor (särskilt barn) har en tendens att imitera förebilder.
2. Våldsfilmer ökar spänningsnivån, vilket gör att aggression lättare utlöses om vi blir irriterade eller arga av andra skäl.
3. Det sker en tillvänjning vid våld i den bemärkelsen att vi i efterhand reagerar mindre. Detta kan leda till att vi får svårare att sätta oss in i våldsoffrens situation.
4. Naturliga hämningar av aggressivt beteende minskar.
5. I filmer löses alla konflikter med våld. Även när de ”goda” segrar så sker det genom en lång och våldsam kamp mot de ”onda”. Våld framställs som ett nödvändigt och accepterat sätt att lösa konflikter.


Frustration

När viktiga behov inte blir tillfredställda upplever vi frustration. Frustration kan yttra sig i form av besvikelse känslor, vrede eller allmän irritation. Alla människor har en ”gräns” på hur mycket motgångar/besvikelser man kan ta. En s k. Frustrationstolerans. Denna frustrationstolerans beror mycket på den uppväxt vi haft. Förenklat kan man säga att det finns två grundläggande sätt att reagera på vid frustrationer. D...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Aggression och Frustation

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Liknande arbeten

Källhänvisning

Inactive member [2002-01-25]   Aggression och Frustation
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=980 [2020-02-27]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×