Inkas skapelsemyt och Gamla Testamenten

4 röster
7224 visningar
uppladdat: 2008-05-05
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Inkas skapelsemyt och Gamla Testamenten, den äldre versionen.

Vad som bör nämnas innan man börjar dra paraleller mellan gamla testamentets och inkafolkets skapelse myt är att självaste folkets olikheter var så påtaliga. Inkafolket var ett civiliserat med krigiskt folk. De lade under sig en stor del av centralamerika och styrde det "andra" folket hårt med ändå rättvist. Vad jag menar med det är att om man inte var en del av inkafolket men man blev det senare då de expanderade så kunde man ha ett bra liv, så länge man höll sig på god fot med härskaren. Folket som kom på skapelsemyten i gamla testamentet bodde knappst i en fredlig värld men de glorifierade inte krig, i en lika stor skala, detta har lett till att gudarnas beteende skiljer sig till den grad att inkafolkets gud är på gränsen till egoistisk då han öppet vill att folk ska tillbedja honom så fort tillfället ges. Visserligen så vill också GT:s gud att man tillbejdar honom, han säger väl knappast att man ska strunta i honom, men den bilden som b.la. jag har är att "hedniska" gudar är mer grymma, brutala och de är mer involverade i människors liv dem är helt enkelt mer männskliga.

Inkafolkets skapelse Gud kallas för Viracocha. Han är vad man kan kalla för överguden. Utan honom så hade inte jorden eller dess s.k. boende funnits. När han skapade världen så fanns inget, han tycks så som i den yngre versionens skapelseberättelse, ha skapat allt från intet. När han skapade världen så fanns det bara himmel och jord. Men senare så skapade han jättar, men dessa gjorde honom besviken och han straffade dem genom att förvandla vissa tillbaka till sten och andra dränkte han vid ett berg. Detta ger också en förklaring till varför man kan hitta snäckor på toppen av ett berg, snäckor som annars bara finns vid kusten. Viracocha skonade två jättar och dem förvandlade han till människor. Han åkte ner till Titicacasjön och där hämtade han upp solen och månen. Månen lyste starkast i början vilket gjorde solen avundsjuk. Detta ledde till att solen slängde aska på solen och från den dagen så var det solen som lyste starkast. (männskligt beteende?)
När detta var gjort så gick han till de tre heliga grottorna och där skapade han fyra systrar och fyra bröder. Syskonen anses vara ättlingar till kungafamiljen, de var inte människor och inte gudar, de var ett mellanting, de var halvgudar. Den första och äldsta bordern hette Ayar Kachi, denne tyckte om att skapa kaos och de andra syskonen var tvungna att stänga in honom i en grotta. Den andra broderna hette Ayar Ucho och han stannade i staden Huanacuari; här skulle han bygga ett tempel och där skulle han vara den förnämsta gudastatyn. Han skulle bli odödlig. Den tredje bordern hette Ayar Sauca han stannade hos bönderna och han ville dyrkas som fältets ande. Den fjärde brodern hette Ayar Manco, han gick vidare med sina fyra systrar. De stannade där staden Cuzco ligger. Han skulle bygga ett tempel och hela staden men detta kunde inte göras p.g.a. att det var för blåsigt. Ayar Manco låste in vinden i ett lamakätte men Ayar Sauca saknade sin vind och när han hörde hur vinden förtvivlat röt inne i lamakätten gick han till Ayar Manco och frågade varför han hade låst in vinden. Som svar fick han att den inte lät honom bygga det minsta hus och knappast ett tempel. Efter många om och men så gav Ayar Sauca sin bror den dag varpå Ayar Manco blev förtvivlad men lyckades hitta ett kryphål. När solen var på väg upp band han fast de vid ett berg "solens ankare" och på så vis förlängde han dagen i flera månader. När han var färdig släppte vinden och solen fria, men som säkerhet skapade han berg runtom staden så att den skulle vara skyddad från vinden i framtiden. Ayar Manco blev senare härskare i Inkariket och gifte sig med sin syster tillika fru Nana Ocllo.
Onskan i Inkafolkets skapelsemyt är jättarna och den äldsta brodern. Jättarna blev straffade av Viracocha då de inte mötte upp till hans förvöntningar. Den äldsta bordern som också var skapad av Viracocha blev inte straffad av honom trots att hans ildåd är bättre markerade i skapelsemyten än vad jättarnas är. Han blev straffad av sina syskon, som är de första medlemmarna i kungafailjen. Döden nämns bara i samband med jättarnas bortgång, men här framgår det inte vad som händer med själen, om den nu existerar. Trots att skapelsemyten inte berättar om vad som händer med livet efter döden vet vi, tack vare arkeologer, att den dödes grav fylldes med saker som denne skulle ha med sig i efterlivet. Ju högre status desto mer extravaganta var sakerna.

Gud eller den allsmäktige skapade inte världen den fanns där redan från början, det fanns ingen grönska på jorden och inga människor som kunde bruka den. I denna tomma värld steg det upp en dimma som gjorde att världen vattnades. När världen hade vattnats använde Gud sig av lera för att skapa den första människan han skapade Adam. Därefter så skapade han Edens lustgård och där skulle alla djuren, kunskapsträden och Adam som skulle bruka jorden vara. Ur Eden gick en flod som delades upp i fyra delar dessa var: Pison, Gihon, Hiddekel och Frat. Gud förde alla djuren till Adam så att han skulle döpa dem, men Adam var ensam. Gud löste detta genom att söva ner honom och ta ut ett revben som han anväde sig utvav för att skapa Eva vars syfte var att behaga Adam. Men alla var inte glada över att ses som mindre viktiga skapelser jag talar naturligtvist om ormen. Ormen gick till Eva och "lurade" henne till att äta av kunskapsträdet som hon senare delade med sig av Adam. När Gud fick reda på detta så slängde han ut de från lustgården, nu när de inte levde i paradiset så fick de uppleva smärta, skuld m.m. Och kvinnorna fick i all framtid dras med smärtan som kommer av att föda barn. Vad som händer när man har dött framkommer inte i stencilen, men man vet att kristna tror på att när man dör så kommer man att komma till pärleporten och där kommer man att avgöra om de ska till himeln eller helvetet.

Likheterna mellan dessa två skapelsemyter är förvånandsvärt många. Vi kan börja med gudarna. Både Viracocha och Gud använde sig av material för att skapa människorna på jorden. Skilnaden är bara att den ena tog en omväg via jättar och den andra använde sig av lera och revben. Vatten har en central roll i båda av skapelsemyterna. Om Titicacasjön inte hade funnits så hade inte Viracocha kunnat ta fram solen och månen, det var ju där de "bodde" och utan solen och månen så hade inte Ayar Manco kunnat förlänga dagen för att bygga staden Cuzco. Ett till problem hade skapats; var skulle ljuset komma ifrån? Utan varken solen eller månen så hade de levt i ett totalt mörkar, så som jättarna måste ha gjort. I den äldre versionen av GT så skapar Gud inte solen, den nämns inte alls. Detta kan tolkas som att solens existens inte behövde förklaras, den fanns bara där för att lysa upp den värld som den allsmäktige hade skapat. Vikten av det manliga könet är väldigt tydlig i skapelsemyterna. Viracocha skapade åtta syskon varav fyra var kvinnor med dessa nämns bara när man ska förklara vad den sista brodern, Ayar Manco, gör. Och så nämns de en gång till i slutet av skapelsemyten när man får reda på att han har gift sig med sin äldsta syster Mama Ocllo. Mannens vikt är lika om inte mer betonad i GT. Här skapades inte mannen och kvinnan ens samtidigt utan mannen skapades först och väcktes till liv av Guds anda, medan Eva skapades av ett revben då Adam var medvetslös. Visserligen så blir bägge två straffade p.g.a. att Eva åt av äpplet men hennes skuld i det hela tycks vara mycket större, det var ju hon som lät sig luras av ormen och till råga på allt så var det hon som senare lockade Adam till att äta av den. Adam kom rett så lindrigt undan med Eva och hela det kvinliga släktet blev straffade med smärtan av att föda. Vi ska inte heller glömma att kvinnorna i skapelsemyterna verkar ha skapats för att tjäna mannen och sätta hans behov först.
Även ondskans förekomst är tydlig i de två skapelsemyterna. Jättarna var onda och deras straff var så hårt att de helt utrotades, de två jättar som klarade sig blev människor --> jättarnas era var över. Den första brodern var också ond och hans straff var att för evigt vara instängd i en grotta.
I GT är det ormen och om man tänker efter kvinnan, hon var i olydig vilket kan tolkas som om hon var hädelsk. Ormens straff framkommer inte i stencilen vi fick och jag vill inte spekulera då det finns en stor riks att jag förväxlar ormen i GT med ormen i Koranen. Men kvinnans straff har jag redan nämnt och min slutsats är att om man inte lyder Gud eller gör honom besviken så kommer straffet att bli hårt.

Olikheterna i de två skapelsemyterna är nog lika många som likheterna. I den äldre versionen av GT så använder sig Gud av material för att skapa varelserna, jorden skapade han inte, den fanns redan där. Men hos Inkafolket så skapade Viracocha världen ur intet. I GT så skapas människorna för att bruka jorden och råda över varelserna, det står klart och tydligt att människans, Adam, skapades för att bruka jorden och råda över djuren de var/är kronan på verket. Medan i inka-skapelsemyten så verkar det som om det är ett straff att vara människa då jättarna degraderades till människor. I inka-skapelsemyten så skapades mannen och kvinnan samtidigt och de var halvgudar medan i GT så skapades mannen först och kvinnan senare och de var inte halvgudar. Solens och månens vikt varierar också, i inka-skapelsemyten så har, främst, solen en viktig roll och den och månen har känslor vilket de inte har i GT, där är de bara två stora klot som används för att markera dagens slut och nattens början.

Inkafolkets skapelsemyt är anpassad så att den passar in i deras verklighet. Ex. bergen som omger staden Cuzco. Anledningen till att bergen och vinden nämns beror på att de brukade bygga sina städer så att naturen, utöver murarna, fungerade som ett slags skydd mot antingen fienden eller naturen själv. Vindarna är som vi vet oftast väldigt starka på bergstoppen, styrkan på vinden kan bli så kraftig att det blir svårt att hålla balansen eller ens gå. "Hedniska" religioner brukar oftast ha en skapelsemyt som förklarar eller inkluderar det som är viktigt för folket. Bergen som har nämnts ovan är ett exempel men deras härskare är en annan. Inkafolkets ledare hade en sådan makt över folket att de vördades som gudar, därav syskonens plats i myten, och man ansåg att utan de så skulle aldrig en stad ha kunnat komma till. Det hade inte funnits några tempel, gator m.m. utan dem. Människans lilla plats i skapelsemyten visar också vad man ansåg om dem, de finns där men de har inte någon central roll i det stora hela. Människans enda syfte är att tjäna sin härskare och tillbedja sin(a) gudar. Den här människosynen är väldigt farlig då den antyder att deras liv inte är viktig, det går att ersätta utan några större problem. Men vad som är positivt med skapelsemyten är att den förklarar, enligt de, varför saker är så som den är. De visste ju inte om att berget med snäckorna troligtvist log under vatten med att då plattorna koliderade så pressades den ena plattan upp och ett berg bildades. Att förklara vardagliga saker i sin skapelsemyt kan få de att känna sig delaktiga och inge de med hopp. Världen är inte alltid en trygg plats att leva i.

Gamla Testamentets äldre skapelsemyt har troligtvist en annorlunda syn på verkligheten än inka-skapelsemyten p.g.a. att den är skriven i en annan tid. Man hade inte en ledare som var lika mäktig som inkafolkets, de var visserligen mäktiga och vördade med deras status mätte inte sig med inkafolkets ledare. Det är därför som människors plats i världen är bättre förklarad än i inka-skapelsemyten. Manne...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Inkas skapelsemyt och Gamla Testamenten

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Liknande arbeten

Källhänvisning

Inactive member [2008-05-05]   Inkas skapelsemyt och Gamla Testamenten
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=9783 [2020-06-05]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×