Eld och brand + Miljö

2 röster
8977 visningar
uppladdat: 2008-05-04
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
KEMI G-FRÅGOR.

1. Vad krävs för att en brand ska uppstå?
2. Hur kan man släcka bänder och vilka metoder är lämpliga ?
3. Förklara begreppen : antändningstemperatur, självantändning och flampunkt.
4. Vad är orsaken till försurning ?
5. Vilken effekt har försurning på skog, stad och vatten ?
6. Vad är orsaken till växthuseffekten ?
7. Nämn några luftföroreningar och hur de påverkar vår hälsa
8. Orsaken till dessa luftföroreningar
9. Ge exempel på hur man kan minska dessa luftföroreningar
10. Varför behöver vi ozonlagret ?
11. Hur bildas ozon ?
12. Vilka ämnen skadar ozonlagret ?


1. Brännbart ämne (Bränsle) , Syre , Värme

2. Kylning, kvävning och lämpning.
Trä och tyg släcks lättast med vatten som är kylning.
Brand i matfett släcks däremot INTE med vatten eftersom matfettet har högre kokpunkt än vad vattnet har. Så brinnande matfett släcker man genom kvävning.
Vid brand av olja, bensin och kemikalier så släcker man med hjälp av skumsläckare som då kväver branden.
Men om det är skogsbrand släcker man genom lämpning som innebär att man i det här fallet hugger ner skog runt om träden så att elden inte kan sprida sig.

3. Antändningstemperatur – Då ett ämne börjar brinna.
Självantändning – Då ett ämne börjar brinna av sig självt.
Flampunkt – Då en vätska börjar avge ångor som kan antändas.

4. Genom utsläpp av olika ämnen i luft och vatten. Försurningen orsakas framförallt av svaveloxid och kväveoxider som finns i rökgaserna från fordon och eldningsanläggningar.

5. Orsakar stora skador genom korrosion (rostbildningar) på metaller, mycket skog dör p.g.a. de sura föroreningarna. När vattnet förorenas drabbas även fisken som lever där och kan leda till att de dör.

6. Ökningen av förbränning av kol, olja och bensin är orsaken till vad som påverkar vårt klimat.

7. Inandnings bara partiklar och marknära ozon är två olika luftföroreningar.

8. Marknära ozon bildas av kväveoxider och kolväten i starkt solljus. Och marknära ozon kan bildas eftersom trafiken, transporter och arbetsmaskiner spyr ut dessa kväveoxider och kolväten.

Partiklar bildas vid ofullständig förbränning av bl.a. vedeldning och av trafik. Partiklarna bildas även vid slitage av vägbanor med dubbdäck.

9. Man kan minska dessa genom att nya bilar har katalysatorrening, använda mljöbilar, effektivare avgasrening m.m.

10. För att det fångar upp en del av den ultravioletta strålningen/uv/ som är farlig för oss människor.

11. Ozon bildas med hjälp av syre och solljus.

12. Freoner som finns i kylskåp, de är förbjudna nu men kommer ...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Eld och brand + Miljö

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Källhänvisning

Inactive member [2008-05-04]   Eld och brand + Miljö
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=9775 [2020-08-15]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×