Lettland

2 röster
5583 visningar
uppladdat: 2008-04-25
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Republiken Lettland har ett invånare antal som överstiger 2,3 miljoner medan Sverige har 9,16 miljoner invånare. Huvudstaden heter Riga och består utav 742 600 invånare mot Stockholms 1 252 020 kronor.
Lettlands president är Valdis Zatlers sedan 8 juli 2007. Han är gift med Lilita Zatlere och har tre barn tillsammans med henne. Innan han var president jobbade han som kirurg men var aktiv i kampen mot självständigheten 1991. Lettland gränsar till Estland, Ryssland, Litauen, Vitryssland samt Östersjön och Rigabukten. 40 % av landets yta är täckt utav skog. Från Lettlands kust är det 15 mil till Sverige. Mellan 1991 och 2003 minskade befolkning med tolv procent. Under Sovjetunions kontroll över området skedde en stor invandring utav ryssar. Ryssarna sökte arbetskraft i Lettland och var ett stort stöd för kontrollen av Lettland för Sovjetunionen.

20 % av landets befolkning saknade så sent som 2005 ett medborgarskap för Lettland och enligt lagen får bara de som var medborgare i Lettland 1940 eller deras ättlingar ha medborgarskap. Övriga som önskar medborgarskap måste uppfylla särskilda villkor. År 1998 ändrades reglerna så att alla som föddes efter självständigheten fick om de önskade medborgarskap. För att få medborgarskap krävs det att man har bott i fem år i Lettland, kan språket och historian. Grundlagen samt nationalsången, landet har fått stora protesterar mot att bara medborgarna får rösta i valen.

Innan andra världskriget levde 90 000 judar i Lettland, efter kriget överlevde ungefär bara 1000. Idag finns det cirka 10 000 judar i landet. Sedan 1988 är lettiska också ett officiellt språk i landet och läses av alla i skolan. I området runt Lettland tillbads Moder jord innan kristendomen intogs på 1200-talet då invånarna tvingades av Svärdsriddarorden och Tyska ordens korsriddare att ansluta sig till kristendom som ett av de sista i Europa. År 1521 konverterade en stor del utav katolikerna till protestantism. Efter självständigheten har Lettland religionsfrihet.

Lettlands utbildningsanslag liknar det svenska med en nioårig grundskola och två-fyra årig gymnasieskola. Handelshögskolan i Stockholm samarbetar med Rigas motsvarighet. Karlis Baumanis har skrivit den lettiska nationalsången som går under namnet Gud välsigne Lettland.

Lettland har genom året präglats av kultur. Spoku stunda är namnet på deras första egna operaföreställning, som skrevs 1893 utav Janis Ozols. År 2000 fanns det runt tio teatrar i hela Lettland. Många dikter och författare återfinns i landet som Aleksandrs Grins, Edvarts Virza och Karlis Skalbe. Lettlands största dagstidning går under namnet Diena och ägs utav svenska Bonnier. Deras två statliga tv-kanaler sänder på flera språk, som engelska, ryska, polska och tyska. I Lettland är även ryska tv-kanaler populära. Deras största kommersiella kanal heter LNT. Baltikum är även en stor marknad för Visasat som också har stor kontroll över satellitsändningar i Norden.

Landets författning, satversme har antagits 1992 och 1993. Parlamentet har 100 platser och ledamöterna utsätts i allmänna val vart fjärde år. Valen går ut på samma sätt i Sverige, med medborgare som är över 18 år. Dock krävs det att ett parti har minst fem procent för att medverka. President utses av parlamentet vart fjärde år. Presidenten får bara sitta två perioder och inte tidigare deltagit i kommunistpartierna. Lettland avskaffade dödstraffet först 1999 och den sista som dödades dog år 1996.

Lettlands kust har varit rikt på bärnsten vilket lockat folk att bo i området i flera tusentalsår. Lettland fick en tidig handel med Medelhavet. Namnet Lettland har nämnts först i böckerna under 1800-talet. Tyskarna grundade Riga 1201 som blev hansestad 1282. Ryssland försökte överta området redan under 1500-talet dock tog Polen kontrollen först innan Sverige under 1620-talet. 1721 tog den ryska tsaren Peter I över området, området runt Kurland fick Ryssland kontroll först 1795. Lettland blev självständigt 1918. Under 1860 och 1870-talet förbjöds lettiska som språk i skolorna. Då letterna gjorde uppror för självständighet år 1905 avrättades flera hundra och tusentals förvisades till Sibirien.

Lettland blev tidigt medlem i Nationernas Förbund och i slutet av 1920-talet var levnadsstandaren som resten utav Västeuropa. 1939 tvingade Josef Stalin Lettland att Sovjetunionen skulle få placera soldater i landet. I juni 1940 attackerades Lettland utav Sovjetunionen. Under en natt i juni 1941 förflyttades 15000 utav befolkning till Sibirien. Samma sommar ockuperade Lettland av tyskarna. 1945 tog Sovjetunionen åter över makten.

Kommunistpartiet var det enda tillåtna partiet. Under 1950-talet inträffade en massiv invandring av ryssar till Lettland. Det organiserade massdemonstrationer i Riga för självständigheten.
I juni 1989 antog Lettlands parlament deklarationen om självständighet. Presidenten Gorbatjov sade att Lettlands självständighet är olaglig och det förekom flera strejker av ryssarna.
13 januari 1991 samlades 700 000 letter för att försvara självständigheten, vid en omröstning ville 75 % ha självständighet.

I augusti 1991 förklarade Rådet i Riga att Lettland är numera självständigt. Flera andra länder godkände förslaget och efter några veckor godkände även Ryssland självständigheten. I december 1991 instiftades medborgarskapet och dess regler. I det första valet 1993 vann Lettlands väg, 23 partier ställde upp i valet. Sedan 1 maj 2004 är Lettland med i EU. I Parlamentet idag är Nya tider störst med 26 mandat tvåa är partiet För mänskliga rättigheter i ett enat Lettland med 25 mandat. Idag leder Nya tider tillsammans med De gröna och böndernas union, Lettlands första parti och Fosterland och frihet. År 2003 hölls val om EU-medlemskap. 67 procent röstade Ja..

Sedan mars 2004 är Lettland med i NATO. Ryssland var kritisk till medlemskapet. Först 1997 blev gränsen mellan Ryssland och Lettland godkänd av båda regeringarna. Efter självständigheten har arbetsplatserna inom industri och jordbruk minskat medan tjänstesektorn ökat. Under Sovjettiden fick industri och jordbruk sovjetiska råvaror och marknad och en olönsam fabrik fick ekonomisktstöd. Efter självständigheten avskaffades bidragen och Lettland fick under några år en hög arbetslöshet. Lettland var tvungen att ta lån från Internationella valutafonden och var tvungen att minska stadsbudget. Ekonomin började växa först under 1994.

Ekonomin sjönk under 1998–1999 då Ryssland fick en sämre ekonomi då mycket av jordbruken producerande varor åt landet. Ett par tusen företag inom Lettland gick i konkurs. Arbetslösheten började minska under 2000-talet och BNP ökar med ungefär sex till åtta procent varje år. I Lettland finns det ett stort antal företag som inte är registrerade hos Skatteverket, därför sänktes skatten till 15 procent för företagen år 2004.

Lettland har inte en stor mängd förädlingsbara mineraler, dock är området berikat med trä och under Sovjettiden fick Lettland sin gas, olja och kol från Ryssland medan nästan all el kom från Estland och Litauen. Inom landets jordbruk är mejerivaror och kött störst. Över 40 % av landets yta är täckt utav skog. Skogsindustrin ökar fortfarande för varje år. Mer än 66,66 % av all fisk exporteras. Under Sovjettiden producerades mycket, fordon och maskiner. De flesta telefoner till Sovjet tillverkades här. Efter självständigheten minskade behovet. Många företag har nu börjat starta sin verksamhet i landet, främst av de låga lönerna.

Idag är Lettland skyldig cirka sju miljarder dollar till länder. Mycket exporteras i landet. Idag är arbetslösheten cirka nio procent. i Riga är arbetslösheten lägst. Lettland har lägst bruttonationalprodukt av EU-länderna. Lettland har en hög andel med aborter, självmord och skilsmässor. HIV-smittan är en utav de snabbaste växande i Europa. Nästan 25 % av befolkning är pensionärer. Deras största flygbolag Air Baltic ägs av den Lettiska staten och en liten del av SAS. TeliaSonera har 49 procent av den lettiska telefonmarknaden medan statliga Lattelekom har 51 procent. Under de senaste åren har turismen ökat, även från Sverige då båtar trafikerar dagligen mellan Stockholm och Riga. Lettland har en stor sträcka med järnväg, främst efter att Sovjet fraktat mycket med tågen.

Lettlands klimat består av hög luftfuktighet med 30-40 dagar med uppehåll under ett år. Medeltemperaturen under juni är 17°C och i januari, -2°C. De vanligaste trädsorterna är gran och tall. Djurlivet är som i Sverige med lo, varg, björn och älg. 66 år för män och 77 år kvinnor är den förväntade medellivslängden i Lettland medan Sverige har 78 år är medellivslängden för män och 83 år kvinnor. Idag beräknas 55,5 % av befolkningen var letter och 32,4% ryssar. Gustav II Adolf inrättade Lettlands första folkskola år 1630. År 1800 beräknades 66,66% av befolkningen vara läs kunniga. År 1817 blev det lag på en tvåårig skola. Efter första världskriget blev det skola för alla mellan 6 och 16 år. Man går i pension vid 60 år och kvinnor går vid 55 år.

Efter självständigheten gick man först över till lats 1993. I Lettland har man endast upptäckt en liten del olja. För 20 ...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Lettland

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Källhänvisning

Inactive member [2008-04-25]   Lettland
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=9713 [2021-05-08]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×