Atlanten - östersjön

8 röster
14365 visningar
uppladdat: 2008-04-14
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Atlanten är ca 106,4 miljoner km2 stort, ca 1/5-del (20 %) av jordens totala yta. Endast Stilla havet är större. Östersjön är ca 413000km2 stort. Atlanten är alltså ca 257 ggr större än Östersjön.
Atlantens största hittills funna djup ligger vid 9219 meter. Havets medeldjup är 3926 meter. Östersjön är ett grunt hav, dess största djup ligger bara omkring 459 meter, medeldjupet är 65 meter.
Atlantens salthalt är ca 3 % medan Östersjöns salthalt bara ligger omkring knappt 1 %. Detta beror på att över 200 åar med sötvatten mynnar ut i norra Östersjön. Det kommer ut mycket mer sötvatten än vad det kommer in saltvatten via sunden mellan Sverige och Danmark. Saltvatten har högre densitet än sötvatten och lägger sig därför vid bottnarna och sötvattnet vid ytan. Vid Bottenviken längst i norr är vattnet nästan som sötvatten, sen blir det saltare ju längre söderut i Östersjön man kommer. Vattnet i Östersjön, som är mindre salt än vanligt havsvatten kallas bräckt vatten. Djuren och växterna som lever i Östersjön är antingen anpassade för ett liv i saltvatten eller sötvatten. Bräckt vattnet är alltså ett problem för organismerna. Det kostar dem extra energi att leva i en miljö som egentligen inte passar dem. Följderna innebär att djuren i Östersjön är mindre än sina släktingar i Atlanten. I Atlanten lever ca 1 500 olika djurarter medan det i Östersjön bara finns ca 80, . En miljö som har få arter är oftast känsligare än en med många arter.
I Östersjön lever både söt och saltvattensarter. Några exempel på arter är havstulpan, blåstång, öronmanet, blåmussla, piggvar, gädda, strömming och torsk. Sjöborrar och sjöstjärnor är två för oss som bor på västkusten vanliga arter som har svårt att överleva i Östersjön. Runt Östersjöns kuster finns ett rikt fågelliv, här finns bl.a. vadarfåglar, änder, måsfåglar och havsörn. I Atlanten finns bara djur som är anpassade till att leva i salt vatten. Annars finns alla djurarter som lever i Östersjön även i Atlanten, plus många fler t.ex. valar.
Gödsel vid jordbruk, tung industri, stora städer och mycket trafik ger ifrån sig både näringsämnen och gifter som slutligen hamnar i haven och orsakar stora skador på viktiga livsmiljöer. Östersjön som är ett mycket känsligt hav har drabbats hårt. Den är som en stor papperskorg. Alla länder runt Östersjön är högt industrialiserade. Övergödning gynnar algblomningen och leder till döda bottnar med minimalt eller med inget syre alls som följd. Detta gör att djur och växter inte kan leva där. Massor av skadliga ämnen släpps ut där och anrikas i havets ekosystem. Atlantens hav är å andra sidan mycket näringsrikt och lagom varmt. Men eftersom Atlanten sträcker sig från Grönlands sydligaste punkt och ända ner till Sydamerika är miljön långt ifrån den samma på olika ställen. Närmare ekvatorn är miljön mer tropisk och vattnet är varmare än högst upp i norr och längst ner i söder.
Nordatlanten är ett av världens bästa fiskevatten. De viktigaste fiskeområdena i Nordatlanten ligger kring Islands kuster, runt Färöarna, utefter Norges kust, i Skagerack och i Kattegatt.
En av Islands viktigaste naturresurser är fisket, det har alltid svarat för majoriteten av landets export och är sedan en tid fullt utnyttjat. År 1995 fiskade de upp 1511 ton fisk. De och de norska fiskarna fångar mycket torsk. Norge är det land i norden som fiskar mest. År 1995 fiskade de upp 2808 ton fisk. Efter Norge kommer Danmark med 1874 ton. Vi svenskar fiskade samma år upp runt 396 ton och i Finland 103 ton.
Det finns bra möjligheter till sportfiske längs våra kuster, i skärgården, i sjöar och vid vattendrag. Längs kusterna och i sjöar är det i stort sett gratis att fiska om man använder handredskap, t.ex. Kastspö. Men i vattendragen måste man för det mesta köpa fiskekort. Mycket populära platser för fritidsfiske är uppe i Norrland. Där fiskar man oftast öring, foreller eller lax. Ungefär 2 miljoner svenskar fiskar då och då på sin fritid.
Under mitten av 1900-talet märkte de nordiska länderna att deras fiske försämrades pga. Att många andra länder fiskade i vattnen kring deras länder. Då beslöt man att införa fiskegränser (ekonomiska zoner). Nu har alla kuststater i hela världen rätt till en fiskgräns som sträcker sig 200 sjö mil ut i havet runt ett landets kust. Landet har då rätt till alla naturtillgångar och allt fiske inom deras ekonomiska zon.
Till havsfiske används speciella redskap, ett av de vanligaste redskapen är trålen, det är som en jättestor håv som dras efter en båt. Det finns olika trålar för olika sorters fiskar. Två exempel är flyttrålen som används för att fiska sill och bottentrålen som fångar räkor och torsk på botten. Ett annat sätt att fiska på är dörjning, så sänks flera linor med krokar ned från båten. Man kan även dörja för hand med fiskespön. Vissa fiskare åker ut tidigt på morgonen och sätter ut sättgarn om sitter fast i linor på havsbottnen. När de satt ut nätet åker dem och kommer inte tillbaka förrän på kvällen och hämtar in nätet och fångsten. När man fiskar med sättgarn är det viktigt att sätta ut bojar i starka färger för att mer djupgående båtar inte ska köra över och fastna.
Drivgarn är ett annat fiskeredskap som liknar sättgarnet, skillnaden är att drivgarnet inte sitter fast i bottnen utan driver efter båten. Längre in mot land odlas musslor och fisk i musselodlingar respektive fiskodlingar. Vid musselodling sätts stora påla...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Atlanten - östersjön

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Källhänvisning

Inactive member [2008-04-14]   Atlanten - östersjön
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=9637 [2018-12-19]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×