Tre frågor på en högre nivå än G.

3 röster
10504 visningar
uppladdat: 2008-04-07
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
1. Tycker du att buddism är en pessimistisk eller optimistisk religion?

Svar:
Jag tycker att buddism är en optimistisk religion. Enligt mig så är buddisternas sätt att respektera djur och allt levande en stor inspiration som jag tycker de andra religionerna borde ta lärdom av. Inte så att man i högsta grad bryr sig ifall man skulle råka trampa på ett kryptomatiskt djur, men att man utgår ifrån godheten att inte vilja skada. Jag tror att detta skulle bli en framtidslösning för att komma bra överens. Däremot kan man se att buddismens pessimistiska sidor är att de enligt mig undervärderar lycka. För jag tror att man själv bygger upp sin lycka genom karma, som det pratas mycket om inom Hinduismen. Buddha nämner i en av de fyra ädla sanningarna att ” Allt i vår tillvaro är på ett eller annat sätt genomsyrat av otillfredsställelse, eller är potentiellt otillfredsställande”, jag tycker det är synd att man framhäver lycka som någonting som kommer i nästa liv, istället för att vara lycklig med det som man har och glädja andra genom det. En annan bra sak med buddismen är att som Kerstin Jönhagen skriver:” Buddhism är en väg som du går av egen kraft, vägledd av Dharma. Det är dina egna val av handlingar som bestämmer ditt liv här och nu och i framtiden”. Jag tycker att det är en bra filosofi att leva efter för det får en att tänka efter på vad som är rätt och fel, dessutom kopplar jag detta till empati. Dina egna handlingar kan drabba andra. Jag menar inte att jag gärna skulle bli buddist för att jag tycker att deras religion är helt fantastisk, utan att deras värderingar är någonting som vi alla borde ta del av och komma ihåg att värderingarna är viktigare än reglerna.2. Inom världsreligionerna finns många regler för hur man ska leva. Vilka likheter finner du? Vad kan de bero på att olika religioner har liknande moralregler?
Svar:
Det första exemplet man kan ge är de heliga skrifterna inom Kristendom och Islam. Bibeln och Koranen har mycket gemensamt som är skrivit i dem. ” Många figurer ur Gamla Testamentet, som Noa och Mose finns omnämnda både i koranen och bibeln.” Jag tror att likheten kommer genom att islam och kristendom har samma stamfader, Abraham. De har samma grund men som sedan delats i olika grenar och blivit en egen religion.
Angående Buddism och Hinduism så är det nog de religioner som man tänker är mest lika varandra. Hinduismen och buddismen är i grund och botten väldigt lika religioner som sedan tagit skilda vägar när det gäller tron på gudar, där hinduerna ber till sin gud för att frälsa sin gud, medan buddisterna enligt Nilan beskriver det: ” Vi ber egentligen inte till någon gud, vi ber till oss själva.” Jag tolkar det som att buddisterna tror på Buddhas ord, inte hans makt.
Hinduismen och Buddismen är båda religioner som har sitt ursprung från Indien. Detta medför likheter i kulturen och även uppfostring och dyl. Vilket kan vara en anledning till varför de just har lika moralregler.
Alla världsreligioner har egentligen lika grundläggande värderingar om barmhärtighet, trohet och ärlighet. Därför är det konstigt hur kristna och Muslimer är så oense när deras värderingar bygger på samma tro. De kristna går in och tar muslims mark utan anledning och vise versa.
Alla människor har ju olika åsikter och världen kommer inte att bli bättre förrän t.ex. Kristna förstår hur lika vi är muslimerna egentligen och vise versa .3. Hur tror du att kvinnornas ställning inom de fem världsreligionerna kan ha påverkats av religionen? I vilken grad kan kvinnornas ställning ha blivit påverkad av religion?

Svar:
Om vi tar de abrahamitiska religionerna så har kvinnans ställning alltid varit mycket sämre än mannens. Kristendomen är nog den som förbättrat fallet genom mera självständighet, men vi ser fortfarande den mest synliga frågeställningen, varför får kvinnor sämre betalt än vad männen får inom arbetslivet? Vissa hävdar att Eva, från bibeln är anledningen till att kvinnor har det sämre än männen. Men det tycker jag bara är onödigt att säga, för det är vi idag som känner av problemet och det är bara vi idag som kan ändra problemet. Vi kan inte ändra vår historia, bara får framtid.
Inom islam är reglerna mer strikta. Kvinnor måste bära slöja utanför sina egna hem. En muslimsk kvinna får heller ogärna gifta sig med en som inte har samma religion, medan män har det lättare att gifta sig med vem dem vill bara de ”bevarar” religionen. Men detta varierar självfallet från muslim till muslim och familj till familj.
Magnus Ljung säger: ” Egentligen är religionen kvinnans värsta fiende” jag håller faktiskt med honom för man har alltid pratat om folks rättigheter, men varför ska inte då kvinnor och män ha samma rättigheter? Tack vare vår patriarkaliskt uppbyggda socialisation så får kvinnan sämre ställning. Jag tror inte vi kommer att kunna ändra på kvinnans ställning för än vi ändrar sättet hur vi fostrar och låter våra barn växa upp....läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Tre frågor på en högre nivå än G.

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Källhänvisning

Inactive member [2008-04-07]   Tre frågor på en högre nivå än G.
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=9575 [2020-03-30]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×