Sol och LSS

3 röster
26592 visningar
uppladdat: 2008-04-06
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Förklara vad respekt för människors självbestämmande och integritet betyder?

Självbestämmande = Rätten att bestämma över sig själv.
Integritet = Okränkbarhet, självständighet.

Respekt för människors självbestämmande och integritet betyder alltså att man måste se till vad individen/patienten vill och vad den har för önskemål i olika ärenden.


Vilka andra huvudmål finns i SoL?

Samhällets socialtjänst skall på demokratins och solidaritetens grund främja människornas ekonomiska och sociala trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor och aktiva deltagande i samhällslivet. Lagen är frivillig dvs. självbestämmande.


Berätta om tre andra principer?

a) KONTINUITETSPRINCIPEN:
Denna princip bygger på insikten om att psykosocialt förändringsarbete grundas på förtroendefulla relationer mellan den hjälpsökande och socialtjänstens företrädare. För att en förtroendefull relation ska växa fram krävs en varaktighet i kontakten, dvs. att den hjälpsökande möter samma personer/team under en längre period. Detta är viktigt även om omsorgstagaren under en viss tid vårdas på en institution.

b) NORMALISERINGSPRINCIPEN:
Enligt denna princip ska den som har fysiska, psykiska eller sociala handikapp ha rätt att leva och bo som andra. Socialtjänstens biståndsinsatser ska inriktas på att underlätta för den enskilde att leva i sin invanda miljö.

c) FLEXIBILITETEN
Principen om flexibilitet innebär att socialtjänstens insatser aldrig får utformas utifrån färdiggjorda mallar. Varje insats ska vara individuellt anpassad efter den enskildes egna önskemål och behov med beaktande av helhetssynen.Varför gör man en IVP?

IVP = Individuell Vård Planering.

En IVP innebär att personalen gör en vårdplan för den enskilde individen.
- den görs utifrån individens behov och förutsättningar
- den görs tillsammans med vårdtagaren (och anhöriga)
- den skall vara skriftlig.

Den är ett hjälpmedel i omvårdnadsarbetet och medverkar till att individens säkerhet förbättras, eftersom man redovisar vilken omvårdnad som planeras och ges.Vilka andra insatser kan man få?
- LASS – Lag om assistentersättning
- Personlig assistans
- Rådgivning och personligt stöd
- Daglig verksamhet
- Bostad med särskild service för vuxna eller annan särskilt anpassad bostad.
- Boende i familjehem eller i bostad med särskild service för barn och ungdomar.
- Ledsagarservice
- Biträde av kontaktpersonVilka andra personer med utvecklingsstörning kan få hjälp?

a. Personer med utvecklingsstörning, autism eller autismlikande tillstånd.

b. Personer med betydande och bestående begåvningsmässiga funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder, föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom.

c. Personer med andra varaktiga funktionshinder som uppenbart inte beror på normalt åldrande, men som är stora och som förorsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed ett omfattande behov av stöd och service.

Man måste vara mantalsskriven i kommunen för att få insatser enligt LSS.Vad är målet med LSS?

• Att människor med omfattande funktionshinder ska kunna skapa sig ett värdigt liv med samma möjlighet som andra människor.
• Ge möjlighet att få gemenskap med andra.
• Insatserna ska vara utformade så att de stärker den enskildes möjligheter att leva ett självständigt och oberoende liv och att delta aktivt i samhällslivet.
• De särskilda insatserna ska ge så jämlika villkor som möjligt mellan människor med omfattande funktionshinder och andra män...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Sol och LSS

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

  • Inactive member 2008-11-08

    Efter intervju med lss handläggare för att särskilja kommunalt stöd o region eller statligt stöd för underlag att bedöma och särskilja uppgifterna höjer jag ditt arbete med två stjärnor bra som basunderlag.

Källhänvisning

Inactive member [2008-04-06]   Sol och LSS
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=9565 [2020-04-03]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×