Regnskogen-Ett hotat paradis

10 röster
17714 visningar
uppladdat: 2008-04-06
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Innehållsförteckning

Framsida …………………………………………………………………………………… 1
Innehållsförteckning ……………………………………………………………… 2
Förord ………………………………………………………………………………………… 3
Regnskogen ……………………………………………………………………………. 4
Vad är regnskogen och var finns den? ……………………………… 4
Vad finns det i en regnskog? ……………………………………………… 4
Varför förstörs skogarna? ……………………………………………………… 5
Vad händer om regnskogen försvinner? …………………………… 7
Undersökning …………………………………………………………………………… 8
Summering ………………………………………………………………………………. 9
Källförteckning ………………………………………………………………………… 10

Förord

Regnskogen är en hotad värld i dagens samhälle. Folk idag de hugger ner, förorenar och förstör vår natur utan att tänka på vad för konsekvenser det kan skapa.
Oftast så handlar det hela om pengar. De stackars fattiga bönderna blir näst intill tvingade att flytta ut i de stora regnskogarna for att de inte har pengar eller för att de inte längre får plats när massflyttningarna äger rum. För att de senare ska kunna klara sig där ute så bränner de ner stora plättar som betes- och åkermark, eller hugger ner mahognyträd för att sedan sälja för en liten summa till de större företagen. Men lokalbefolkningen har inte den kunskap om de stora skogarna, som de flesta av oss har som bor i de mer välbärgade i-länderna. Vi blir undervisade om miljön och vad som kan hända om vi inte värnar om den.
Som sagt så handlar de oftast om pengar. Men de stora bovarna är inte de fattiga bönderna utan det är de stora olje- och gruvindustrierna eller de större företagen som köper upp varor från just regnskogen. De människorna har, precis som vi, kunskapen om miljön. Men till skillnad från oss så tar de ingen hänsyn till den utan de ser bara pengarna rulla in.
I detta arbete så får du som läsare veta mer om vad som görs för att påverka och skada miljön, och du får också veta lite om vad vi som människor har för glädje av skogarna. I min summering får du veta lite om vad som görs för att stoppa skövlingen av regnskogen.
Slutsatsen av detta arbete har blivigt att regnskogen den är för dyrbar för att förstöras. Hugger man ner skogarna så kan det bidra till de stora klimatförändringarna som håller på att ske i dagens samhälle. Vissa forskare tror att det då kan leda till en ny istid t.ex.
Men som tur är har många kunskap om situationen och är villiga att hjälpa och stoppa förstöringarna av regnskogen och det finns vissa organisationer som bara är inriktade på att hjälpa vår natur.
Trevlig lässtund!
1

Regnskogen

Vad är regnskogen och var finns den?

Regnskogen utgör en tredjedel av hela världens skogar. Det är världens största skog där massvis med djur och växter lever.
Regnskogen växer som ett bälte längst ekvatorn och sträcker sig från den malajiska övärlden till Sri Lanka. Man hittar också regnskog längst västra Kongofloden, som rinner i Afrika. Men största delen av skogarna växer vid Amazonasfloden, och fortsätter vidare till delar av de Karibiska öarna i norr o vidare ända till Andernas östsluttningar i söder.

Det är rätt så fantastiskt att regnskogen kunnat överleva i så många hundra miljoner år, trotts att naturkatastrofer och miljöfarliga utsläpp som människan skapat har hotat vår natur. Detta beror på att det finns en så otrolig balans i vår natur mellan marken, vattnet, vegetationen och skyarna.


Vad finns det i en regnskog?

Som jag nämnde innan så finns det ett otroligt stor urval av olika djurarter, samt växtarter som lever just i regnskogen. Exempel på vad som kan hittas i en regnskog är världens största orm eller den största myran. Där finns fåglar som är perfekta måltider för gigantiska spindlar o.s.v. Djuren är ett viktigt element för att det ska vara balans i naturen i skogarna. Skulle det vara så att en art skulle dö ut så skulle det kunna påverka mycket annat i skogen också. Det djuret, stort som litet, kanske var mat till något annat djur, som då påverkar av att dess mat inte finns tillgänglig längre. Och den utdöda artens föda, om vi då säger att den är växtätare, kanske växer sig stort och kan då utrota andra växter och då djuren som lever på just den födan. Därför är det viktigt att vara rädd om naturen.
4
Människan själv kan utvinna mycket användbart från regnskogen. Många varor som vissa av oss människor använder dagligen kom från början från regnskogen, men planteras idag oftast på stora plantager. Kaffe, the, kakao, gummi och ett antal kryddor kommer från regnskogen t.ex.

Men det viktigaste som man använder från skogarna det är alla de växter som används inom medicin. Hälften av all medicin som säljs i USA innehåller något slag av naturläkemedel från regnskogarna. Ursprungsbefolkningen i Amazonas använder själva minst 1300 olika arter i naturmedicinska syften. Kinin är en substans som utvinns ur kina-trädet. Det är ett av de mest kända läkemedel från skogarna. Träden, de växer vid Andernas sluttningar. Kinin användes när man uppfann bot-medicinen mot malaria.
Hela regnskogen är som en enda stor genbank. Skogarna är fortfarande till stor del outforskade, men forskare tror att regnskogen kan innebära stora tillgångar för jordbruket och livsmedelsförsörjningen, för industriråvarorna och inom farmakologin.


Varför förstörs skogarn?

Det finns mer än en orsak till att regnskogarna skadas och förstörs. Några anledningar är jordbruket, timmerindustrin, svedjebruket som bönderna driver inne i regnskogarna, behovet av betesmark till biffdjur, gruv- och oljeindustrin, behovet av energi till industrin och plantager.
Här kommer en lite mer detaljerad beskrivning:
Jordbruket o timmerindustrin går ungefär hand i hand. Världen är i behov av trävaror och pappersmassa, och efterfrågan ökar mer och mer. Mahogny och teak är två av de träslag som är väldigt populära nu. De träslagen växer inne i regnskogen, och eftersom de växer just i de skogarna så ser då invånarna sin chans att tjäna pengar. Det är först och främst de fattiga länderna som är villiga att tjäna pengar på att avverka skog där de bor, för att sen sälja vidare till större utländska företag. De stora företagen ser det då till sin vinning och utnyttjar de fattiga ländernas ekonomiska situation för att själva tjäna pengar.
Skövlingen av regnskogen började ca 1960 och ökade sedan. Men i början av 1990-talet så minskade avverkningen igen. Dessvärre har efterfrågan blivigt större igen och nedhuggningen ökar.
5
Det var många människor som flyttade ut i regnskogen p.g.a. att fattigdom, befolkningstryck och oorganiserade massförflyttningar, speciellt i Indonesien och Amazonas där fattigdomen var som störst. Anledningen till att de flyttade ut just där, och att de kunde göra de framförallt från början var att vägar hade blivigt tillgängliga efter att timmerbilar hade kört ut och hämtat virke i skogen. För att människorna ska kunna odla är de tvungna till att bränna ner en viss yta som de då kan odla på. Det kallas svedjebruk. Det är däremot inte speciellt lönsamt att syssla med svedjebruk i regnskoggen. När man bränner ner träden och växterna så är den röjda marken väldigt fattig på näring. Näst intill all näring finns i den levande vegetationen ovanfor marken. Så när bönderna har röjt marken så kan de inte odla mer än 2-3 skördar innan näringen är slut i marken, vilket leder till att de måste bränna nya ytor att odla på.
Folket i regnskogen bränner inte bara för att få mark att odla på utan de röjer ner träd för att få betesmark åt djur också. Djuren som betar där är biffdjur, som människorna föder upp för att sedan sälja köttet till större hamburger kedjor, som t.ex. McDonalds.
De stora hamburger kedjorna något av de som bidrar till att regnskogen förstörs. De köper upp kött från djur som folket i regnskogarna föder upp och på så sett så ser den fattiga befolkningen sin chans att skaffa pengar. Upphör uppköpet av kött från djur som föds upp i regnskogen så är där iallafall en sak mindre som hotar regnskogen.
I regnskogen så har man hittat fossila ämnen och mineraler som man då vill utvinna. Och för att kunna utvinna dessa har man byggt upp olje- och gruvindustrier som har gjort stor inverkan, främst på indianerna som bor i Amazonas skogarna. Situationen som varigt mellan de vita o indianerna har aldrig varigt bra, och det blev inte bättre när industrierna byggdes. De vita förde med sig sjukdomar som indianerna aldrig stött på innan och de drog vägar genom deras reservat.
Utvinningen av mineraler är ett stort hot speciellt mot fiskarna i Amazonasfloden. När man ska utvinna guld så använder man sig av kvicksilver, som då förgiftar vattnet i floden och allt som lever i flodvattnet. Fiskar man då upp förgiftade fiskar så förs kvicksilvret vidare, vilket händer ofta eftersom fisken är en stor del i näringskedjan i Amazonas. Förädlingen av kokain bladen bidrar även det med mycket miljöfarligt utsläpp. Kokain handeln sker mest i Colombia, Peru och Bolivia.
P.g.a. att man byggt industrierna så behövs det energi för att driva dem. För att kunna bygga
6
upp kraftverksdammar så satte man stora ytor med träd under vatten. Man högg inte ner träden utan de fick stå kvar och de har nu börjat förmultna. När de nu multnar så släpper träden ifrån sig svavelsyra, som i sin sak sedan fräter på kraftverksturbinerna. Dammarna har nu också börjat fyllas med slem. Och när det blir mycket slem i en damm så trivs mygglarverna där. Myggen är inte bra för de sprider sjukdomar som malaria och gula febern.
Regnskogarnas många tillgångar har skapat problem. Folket har nämligen startat upp stora plantage där de odlar varor som naturligt växer i regnskogen. Men problemet ligger i att för att få plats med plantagen så blir de tvungna att röja ner skogen.


Vad händer om regnskogen försvinner?

Eftersom regnskogens träd räknas som ett fossilt bränsle, så tar det väldigt lång tid för skogen att växa upp igen. Bränner man då ner träden så släpps en massa koldioxid ut i luften, eftersom träd till största delen består av kol. Effekten blir då densamma, om man hugger eller bränner ner skogen, som när man bränner andra fossila ämnen, som olja eller naturgas, koldioxidmagasinet som bildas tas inte upp av träd som växer upp igen utan det töms ut i vår atmosfär och bidrar på så sätt till växthuseffekten.
Skövlingen av regnskog som pågår beräknas stå för 20 % av all koldioxid utsläpp. Och om utsläppen fortsätter så kan det leda till ändrat klimat som värmeböljor, stormar o.s.v.
De tomma områdena som tidigare var skogsbetäckta kan drabbas av markförstöring och de kan inträffa jordskred där. Det beror på att den lösa jorden som blir när träden är borta sköljs bort med regnet och ner i vattendragen. Det leder också till översvämning i floderna.
Skulle all skog förstöras så skulle mycket av våra tillgångar försvinna med den. Inte minst skulle våra läkemedel bli begränsade, eftersom man hittat många växter som varigt till stor hjälp inom medicinsk forskning just i regnskogen. Många tror att den finns växter som man ännu inte upptäckt som kan ha stor betydelse inom cancerforskningen t.ex.
Djuren är också något som hotas i regnskogen. Efterfrågan efter pälsar, viltkött och tropiska djur är något som ökar inom den illegala marknaden. Med det ökar också tjuvjakten. Som jag sa innan så kan ett djur ha stor betydelse för balansen i regnskogarna, och det är därför inte bra att utsätta djuren för fara
7
här ska finnar ett diagram på hur många bränder som skett i regnskogen 1997 och 1998.

I diagrammet ovan så kan du se hur många bränder det har skett under vissa månader år 1997 och 1998. Bränderna orsakades av p.g.a. att det var en klimat förändring i luften.
1997 och 1998 skedde det väldigt många bränder i regnskogarna i Sydamerika. Bränderna berodde på att det var en värmebölja vid de tidpunkterna. Varje år när El Nino slår in brukar det bli ett antal skogsbränder som drabbar regnskogarna. Men El Nino brukar föra med sig regn som automatiskt släcker bränderna, vilket aldrig kom de åren.
El Nino är ett naturfenomen och, kan man säga, fungerar som en ventil för havet som med jämna mellanrum släpper ifrån sig värme. Majoriteten av värme kommer från vatten som solen värmt upp i tropikerna. ’Ventilen’ öppnas så småningom och värmen fördelar sig över jorden men främst över Sydamerika. Efter värmeböljan kommer det avdunstade regnet ner igen i stora skurar.
År 1997 och 1998 kom aldrig de förväntade skurarna, vilket är ett tecken på växthuseffekten, som kom som en konsekvens efter våra egna handlingar och utsläpp. Skövlingen av regnskogen kan ha påverkat detta också, vilket ledde till att stora mängder skog brann upp.
Bränderna, de började oftast med att det var bönder som satte eld för att skaffa mer mark. Men eftersom värmeböljan vara längre än den bruka och regnet aldrig kom så tappade de kontrollen över bränderna.

8


Summering

Regnskogen brukar bli kallad för världens lungor. Detta är inte av någon slump utan det beror på att regnskogens upptar av koldioxid är avgörande för att vi ska kunna ha en ren luft att andas in.
Att man då håller på att hugga ner regnskogarna tycker jag låter som en rätt så dålig ide. Jag menar, vem vill inte kunna ha möjligheten att andas fräsch luft utan att känna avgaslukten långt ner i halsen på en.
Jag anklagar inte bönderna som sysslar med svedjebruk i skogarna, för det de gör måste de göra för att överleva. Ansvaret ligger inte på dem att veta vad de ställer till med, utan det ligger på samhället. Samhället har ett ansvar att ta hand om sina medborgare så att de har någonstans att bo och inte behöver flytta ut i skogarna. De har också ansvaret att fixa så alla har chans till jobb. Men först och främst måste staten i de fattiga länderna ta tag i det själva och undervisa befolkningen redan i unga åldrar vad naturen har för roll i människans värld.
Utan all växtlighet skulle inte vi kunna leva och förstör man då den största syreresursen vi har så kommer vi inte kunna ersätta den förrän om många många år. De stora träden, de växer inte upp på ett par år sådär utan de tar ett tag, och under den tiden så skulle förmodligen klimatförändringarna öka så det skulle kanske bli otroligt varmt här på jorden. Vissa tror att denna höjda temperatur över jorden som sker nu bara är en början till en ny istid. Forskare har nämligen tittat tillbaka i tiden med hjälp av bl.a. inlandsisen och olika stenar och så, där de kan se det har förek...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Regnskogen-Ett hotat paradis

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

  • Olav Höse 2012-03-22

    Hej jag har en fråga. Jag håller på att göra ett skolarbete om regnskogen och jag undrar, Varför växer regnskogen där den gör. Är det för värmen som värmer upp närliggande vatten som sedan avdunstar och stiger. Där kyls det ner och släpper vattnet och det börjar regna. Har jag rätt. Jag måste verkligen veta orsaken. Olav

Liknande arbeten

Källhänvisning

Inactive member [2008-04-06]   Regnskogen-Ett hotat paradis
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=9563 [2018-12-15]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×