Svenska fängelsen

2 röster
13517 visningar
uppladdat: 2008-04-04
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Innehållsförteckning
1: Framsida

2: Frågor och syfte

3: Hur många fängelsen det finns

4: Hur är det att sitta i fängelse

5: Vilka är det som jobbar i fängelser

6: Vilket är det minsta fängelset

7: Källförtekning

Inledning

När brottsligheten upprepas är fängelset det sista steget på straffskalan. Det är alltså det hårdaste straffet som man kan få. Fängelsestraff kan utdömas från fjorton dagar upp till max 18 års fängelsestraff. 18 års fängelsestraff det är livstidsfängelse. Den som har blivit dömd kan bli frisläppt efter två tredje delar av straffet om han bara skött sig under sitt fängelsestraff.

Syfte

Mitt syfte är att få veta mera om fängelserna som fins i Sverige. Jag vill veta hur många fängelser det finns i Sverige. Hur många som det jobbar i fängelser. Vilket fängelse som är det största och vilket som är det minsta fängelset i Sverige. Hur många som sitter i fängelset i Sverige nu. Sen vill jag också veta hur de har det i fängelserna.

Frågor

1. Hur många fängelser finns det i Sverige?

2. Hur många sitter i fängelse i hela Sverige nu?

3. Hur är det att sitta i fängelse?

4. Vilka är det som jobbar i fängelserna?

5. Hur stort är det största fängelset i Sverige?

6. Hur stort är det minsta fängelset i Sverige?Hur många fängelser finns det i Sverige?
Enligt kriminalvårdens hemsida finns det 56 fängelser men om man kollar på våra anstalter så finns det 60 fängelser i hela Sverige men 3 av dem har lagt ner. Det finns 46 slutna anstalter i hela Sverige. De har murar eller staket för att där har de fångarna som är dömda för längre straff, de farligaste fångarna är på Kumla och Hall. Den närmaste slutna anstalten är Ersboda i Umeå.

På Ersbodanstalten i Umeå är det bara män. De som är intagna på anstalten i Umeå arbetar på dagarna med mekanisk/trä med tillverkning av bland annat fotskrapor och mårdfällor, de får också tvätta anstaltens egen tvätt. De har också utbildningar i Umeå t.ex. i svenska, matematik och engelska.

Det finns 14 öppna anstalter i Sverige. Där finns det inga murar eller staket som hindrar fångarna att rymma. Fångarna är inlåsta på natten. De arbetar med jordbruk verkstad vedhantering. Det finns en utbildning att gå på Sörbyn det är djurskötarutbildningen. På fritiden kan de gå på elljusspåret, fiska, spela boule och fotboll och de har också en vollybollsplan. De har också en sporthall ett mindre gym samt ett bibliotek/datarum.

Namnen på några anstalter är Asptuna, Borås, Gruvberget, Gävle, Hall, Haparanda, Härnösand, Kalmar, Karlskrona, Luleå, Norrköping, Sörbyn, Täby och Umeå.

Hur många sitter i fängelse i hela Sverige nu?
Jag har inte hittat hur många det sitter på anstalterna nu, men det finns nära 5000 platser sammanlagt i Sverige. Det döms årligen ca 15000 personer i fängelse i Sverige. De som blir dömda till längre straff börjar i regel sitta i en sluten anstalt. Det vanligaste brottet är narkotika.

Var femte fängelsedömd har begått narkotikabrott. Det är nästan lika många som är dömda för våldsbrott. Av dem som sitter i fängelse är det 93 % män. Och 54 % av alla som sitter i fängelse nu har varit i fängelse förut.

Hur är det att sitta i fängelse?
De som sitter i fängelserna har det ganska bra men också lite slitigt för att de jobbar på dagarna. Men de får ju också sova på nätterna så de har det bra. På de flesta anstalterna arbetar de på dagarna med verkstad och monteringsarbeten, snickeri, städ och tvätt och kökshandräkning. På några anstalter kan man arbeta med jord- och skogsbruk. På fritiden kan de på en anstalt ha gympa.

Det är väckning klockan sju. De har ingen klocka som ringer när det är väckning. När man ska väcka fångarna går vårdarna runt och knackar dörr. Alla intagna måste säga god morgon. På det här fängelset är det mest unga människorna som sitter, de är ifrån 18 år till 24 år och alla är dömda för grova brott och de flesta har en mycket torftig uppfostran. Att säga god morgon är en liten del men den är också viktig i vårdarens sätt att påverka.

Efter frukost klockan åtta är det dags att börja skolan eller arbetet i verkstaden. Vem som ska gå var har avgjorts i samråd med personalen. Det är flera stycken intagna som satsar skolan hårt, några har nått gymnasienivå. En av kriminalvårdsinspektörerna sitter i en timme med en intagen som vill hoppa av skolan. Han sa att han skiter i deras böcker och varför ska jag lära mig svenska när jag redan kan prata?

Fyra intagna hämtades från verkstaden för att de skulle ha behandlingsprogrammet ART. Sammanlagt handlar det om 40 timmars gruppsamtal för att vrida begreppen rätt när det gäller aggressioner. Alla fyra är dömda för våldsbrott.

Vid en visitation hittas två slipade bordsknivar i en fängelsecell. Den intagna sa vid förhör att han aldrig hade avsikt att använda vapnet. Hotet han får om att bli förflyttad gör så att han börjar gråta. Eftersom han inte visat tendenser till våld kommer kollegiet senare samma dag komma fram till att han ska få stanna.

Efter lunch brukar de ta en promenad. De intagna hålls avskilda i grupper enligt den riskbedömning som de har gjort ifall någon vill mörda någon. Ytorna där de får promenera är inte stora men den här timmen är den som är uppskattad mest.

Klockan 16:30 är det dags för middag. När de har ätit färdigt är det dags för rast då får de vila innan övervakningsföreningen skulle komma på ett besök till en avdelning. Efter att bibliotekarien har gått kommer hälsouniversitetet också med en grupp. Personalen försöker få in så många besök som möjligt. För fångarna ser annars bara uniformerade vårdare och andra fångar det är därför de vill ta in så mycket besök som det går.

Om vädret är fint brukar de spela fotboll, Innebandy är också en sport som de gillar. Personalen försöker att styra upp sportintresset till lagidrotter, istället för styrcke träning som var vanlig förut.

Klockan 20:00 är det dags för kvällens inlåsning. Inlåsningen klockan 20:00 låter kanske lite tufft men de intagna ser fram imot att de får vara ifred. De har inga toaletter i cellerna. När en intagen är tvungen att gå på toaletten kontaktar han vårdaren via en ringsignal. Det är vårdarna som släcker alla lyserna förutom sänglamperna det får de intagna själva göra. Det dröjer ett tag innan det blir mörkt i alla gallerförsedda fönster men vid midnatt är det bara personalen som är vaken.

Så här kan ett rum på en anstalt se ut.
Vilka är det som jobbar i fängelser?
De som jobbar på ett fängelse är kriminalvårdarna och kontaktmän. De flesta som jobbar på ett fängelse är kontaktmän. Kontaktmännen har ett speciellt ansvar för en eller flera intagna. Man kan också jobba på ett frivårdskontor eller som transportförare, sjuksköterska, verkmästare, kontorist, centralvakt, expert inom fångvård och man kan också jobba som chef. På fängelserna brukar det också finnas fängelsepräst, psykologer och kuratorer som de intagna kan prata med.

Vilket är det minsta fängelset i Sverige?

Det minsta fängelset i Sverige det är Visbys fängelse och det har bara 5 platser. På det fängelset kan fångarna bara vara ute på deras rastplats som är på taket på den anstalten, och det finns vissa möjligheter till enkla bollspel, anstalten har också ett motionsrum. Fångarna arbetar med matlagning, städning att tvätta mm och de går också på utbildningar. En utbildning de kan gå på är bild och form. Det är 30 anställda och hälften av dem är kvinnor. Medelåldern är cirka 50 år.


Vilket är det största fängelset i Sverige?

Det största fängelset i Sverige heter Kumla och de kan ta in max 257 fångar och det är en sluten anstalt. På det fängelset är det nästan bara de som har fått ett längre straff från hela Sverige. På dagarna arbetar fångarna med industriell verksamhet av olika slag och arbetsträning. De utbildningar som finns är ämnesutbildning på grundskolan och gymnasienivå. De behandlingar och program som de har på anstalten är våga välja och föräldrautbildning. På fritiden kan de spela boll, träna i olika träningsmoduler detta i besöksgrupper och hälsogrupper eller besöka biblioteket. I Kumla är det 330 anställda män och kvinnor och medelåldern är 44 år.

Den här bilden är från kumla och det är deras rastplats och anstalten är omringad av staket.

Slutord
Jag tycker att mitt arbete om fängelser blev ganska bra för det fanns mycket bra fakta och det blev längre än mitt första specialarbete om Christoffer Columbus. Bilderna som jag har gjort tycker jag blev bra för att jag har blivit bättre på att rita. Jag har lärt mig mycket under det här arbetet det är att jag har lärt mig att komma på själv vad jag ska skriva och inte skriva av så mycket. Jag har kommit fram till att det finns 57 anstalter i hela Sverige. Jag har också kommit fram att det bor max 5000 personer i fängelse i hela Sverige. Nu vet jag också hur fångarna har det på fängelse, de har det ganska bra för de får bra mat och de håller sig i form. Nu vet jag också vilket som är det största fängelset är, det är Kumla de har plats för 257 personer. Det minsta fängelset är Visby och det har bara 5 platser på sitt fängelse.

Mitt innehåll i arbetet tycker jag att det passar ganska bra, för allt har kommit in på rätt plats. Jag tycker att det har varit kul att jobba med det här arbetet om fängelsen eftersom jag har lärt mig så mycket om det. Källorna som jag har hittat har varit bra för det stod mycket på varje sida om mitt arbete, bästa sida jag hittade var kriminalvårdens egen sida. Det som har varit bra är att jag har hittat mycket fakta om fängelsern...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Svenska fängelsen

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Källhänvisning

Inactive member [2008-04-04]   Svenska fängelsen
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=9549 [2020-03-30]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×