Borgerlighetens århundrade

7922 visningar
uppladdat: 2008-04-01
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
De politiska ideologierna på 1800 talet

Man kan jämföra dåtidens politiska ideologier med mycket av dagens politiskas fördelningar. Ett exempel på detta är dagens moderater som på många sätt påminner om dåtidens konservatismer. Moderaterna i dagens samhälle vill att det mesta ska ägas privat och att man vill bevara det gamla. Självklart är dagens ”konservatismer” mer modernt utvecklat än på 1800 talet. Då ville man att allt de gamla skulle bevaras så att inga nya regler skulle förstöra samhällsordningen på något sätt, de rika som då hade makten ville så klart behålla den. Om man idag är åt det konservativa hållet så står det ju även för människans rätt att styra sitt eget liv, medan det på 1700-1800 talet mest var de rika och ”kunniga” som skulle styra landet. Ifall man ser tillbaka till 1700- & 1800- talet så förstår man ju varför de var de rika och förmögna som förslöt sig till konservatismen eftersom de då kunde behålla sina rikedomar. Men om man kollar på vilka det är som för det mesta stöder dagens moderater och dåtidens konservatismer så är det ungefär samma sorts folk.: de rika och förmögna, som då var av adel och präster. Ryssland som på dåtiden ville bevara den gamla ordningen och samhället var även dom, så kallade konservatismer. Man ser väldiga spår av detta än idag. Man ser hur deras samhälle knappt går framåt, utan det håller sig starkt på att bevara det gamla. I ryssland är det även stora klasskillnader mellan rika och fattiga precis så som det var i Europa för 200 år sedan. Man ser även stora spår av detta i Mellanöstern där samhället ser ut som det gjorde i Sverige för många, många år sedan.

Om man tar en närmare titt på dåtidens Liberalismen som började växa fram på 1800-talet, då (dåtidens medelklass) hade börjat fått större inflytande och makt, man ville skapa så stor frihet åt folket som möjlig. Man ville skapa ett industriellt samhälle, där man hade stor frihet i det mesta. Man ville även, såsom konservatismen att alltig skulle vara privat ägt, vilket självklart gynnade medelklass och de rika. Men tillskillnad från de konservativa så byggde de mesta av liberalismen på revolutionernas idéer. Det land där liberalismen främst ägde rum var i dåtidens Storbritannien, här ville man ha snabba förändringar. I Storbritannien så började förändringarna ta fart under industriella revolutionen. Det fanns nu nästan inga gränser för vad som kunde utvecklas. Att liberalismen fick så många anhängare tror jag dels beror på att den ligger lite mitt emellan konservatismerna och socialisterna, och även för att medelklassen hade ökat, och de anslöt sig såklart till de liberala för sitt eget bästa. Men en till sak som jag tror påverkade att liberalismen fick fler anhängare var att de hade en strävan efter ett mer fritt samhälle för alla.
Efter att konservatismen och liberalismen hade växt fram under 1700- 1800- talet så uppkom socialismen, de var en grupp som ville att total jämlikhet skulle ta plats i samhället, och att få bort all orättvis fördelning, likaså som dagens vänstra block. Dagens socialister (socialdemokraterna) vill att allting ska ägas av staten precis som dåtidens socialister. Detta skulle leda till att alla har det ungefär lika bra i samhället. I det här fallet så förstår man ju att de främsta anhängarna till socialismen var de fattiga och arbetarklassen. Genom socialismen så kunde även de ”lägre” personerna i samhället få ta ställning och större talan.
Allt detta som hände för ca 200 år sedan tror jag är något av det mest betydelsefulla för dagens samhälle. Allting började kraftigt förändras och mycket av det som hände har satt grunden över hur vårt samhälle se ut idag.


KVINNORNAS RÄTTIGHETER

Man började fundera kring upplysningens idéer om människans lika värde, man började senare även diskutera om kvinnans lika värde och rättigheter. Kvinnans rättigheter förändrades nu, fast i olika stora skalor hos de olika samhällsklasserna. Kvinnan var innan omyndig och hade nästan ingen som helst rättighet om man jämför med mannen.
I arbetarlassen så bidrog kvinnorna med familjens lön, men hade även kvar ansvaret för huset och barnen. Arbetarklassen tycker jag är den samhällsklass som påminner mest om dagens samhälle. Även om kvinnan inte har formellt ansvar för hemmet och barnen så är det ändå hon som får ta den informella ”ledarpositionen” för barn och hus.
Kvinnorna i böndernas samhälle arbetade med djur och trädgård och hade även hand om mat-beredning. Kvinnan i denna samhällsklass tror jag var den som var mest fri och fick göra lite som hon själv ville, tillskillnad från Borgarna och adelskvinnorna som inte hade någon som helst roll för familjens försörjning, utan fanns endast till för att vara mannen till lags. Skaffa ungar åt honom och stödja honom socialt. Men även för att visas upp. Detta påminner ju lite om nutidens Mellanöster, Där kvinnorna ska vara så fina och helt utan synd och göra mannen till lags. Detta visar även starka på att dessa länder ligger efter enormt i utvecklingen.
Att kvinnans roll i samhället förändrades just nu kan man förstå. Eftersom Upplysningens idéer starkt håller på människans lika värde så kan man ju förstå att även kvinnor borde räknas till kategorin ”människor”.Nationalism

Man kan säga att nationalismen föddes på 1800-talet. Det fanns då två grenar av nation på den tiden. Den ena menade att man inom varje stat till hörde en nation medan den andra, som mer likar dagens definition av ordet nation som menas att man till hör en nation ifall man har gemensamma faktorer som t.ex. bakgrund, språk, religion kultur osv. på 1800-talet så fick nationalismen både negativa och positiva anhängare. De Konservatismerna var till en början emot Nationalismen, eftersom nationalismen ville splittra stormakterna. Men senare kom de på att man lättare kunde vinna stöd ifrån allmänna opinionen ifall de anhängde till en nation. Vilket man kan förstå. Det missgynnade dem och därför valde det att till en början inte anhänga till dem.

Att tillhöra en nation är väldigt viktigt för många tror jag, och att nationerna skapades på 1800- talet kan man också förstå. Folk började känna sig splittrade efter alla förändringar och man ville känna att man tillhörde någonting.
Jag tror att ordet nation betyder mycket i dagens samhälle, inte minst i Sverige. Att tillhöra en nation är som att tillhöra en familj. Man känner gemenskap till sina medmänniskor och att man tillhör någonting.Sverige under 1800-talet

Under 1800- talet så hände mycket i Sverige, främst så utvecklades industrin, vilket innebar att man utvecklade massproduktion med hjälp av maskiner och fabriker. Man byggde nu järnvägar och kunde på så sätt lättare transportera varor inom landet, vilket i sin tur även ledde till att Sverige lättare kunde kommunicera inom landet. Man undvek att dra järnvägarna tills storstäder, därför att man främst ville bygga järnväg ut på landsändarna så att isoleringen skulle brytas. Jag tror detta var ett viktigt drag inom svensk politik. Detta gjorde att många nya idéer och byggen kom till. Och idag är ju järnvägarna främst tillför att transportera resande människor vilket kanske inte hade vart så vanligt ifall man inte börjat redan då.

En av de viktigaste åtgärderna var skiftreformen i Sverige, bönderna kunde nu arbeta på ett helt nytt och mer givande sätt vilket gjorde att produktionen av råvaror ökad. Eftersom bönderna nu producerade tillräckligt med råvaror så att de kunde sälja så började skogs-befolkning producera möbler. Trävaror var på den här tiden en av Sveriges främsta och viktigaste exportvaror eftersom vi i Sverige hade tillgång till så mycket skog. Även detta gjorde att Sverige vart en stor export källa till andra länder. Sverige utnyttjade sig såklart även av sitt fina järn och producerade järn produkter i stora mängder, framförallt till Storbritannien. Sverige som var/är ett litet land började nu exportera massor med...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Borgerlighetens århundrade

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Källhänvisning

Inactive member [2008-04-01]   Borgerlighetens århundrade
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=9530 [2020-12-05]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×