Modern religion - Scientologi

2 röster
7112 visningar
uppladdat: 2008-03-11
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Religion — ett mänskligt fenomen?

Utvecklingen går framåt med stormsteg, och hela tiden görs nya upptäckter som förtydligar vår bild av världen och hur den fungerar. Religionen har alltid stått i konflikt med naturvetenskapen, och att finna en balans mellan detta är inte alltid lätt. En sann objektiv beskrivning av livet är därför omöjlig.
Att leva i ovisshet är ett obehag, och jag tror att människan har ett naturligt behov av att veta hur saker och ting egentligen ligger till. När vi inte besitter ett rimligt svar på en fråga gör vi vad vi kan för att kartlägga en förklaring. Det genom att dra slutsatser av de kunskaper vi har i ämnet och bygga upp en godtagbar bild av vår omgivning.

En religion är ett synsätt på världen, en förklaring till händelser och ett sätt för oss att hantera det omedvetna. Den tillfredsställer våra psykologiska behov, fyller våra liv med en mening och ger oss svaren på våra frågor. Med tron kommer också en social sammanhållning som stärker och ger oss trygghet.
Om religionsfenomenet är en psykologisk kompensering för de luckor vi har i vår vetskap eller inte är den stora tvekan som vi alla ställs inför någon gång i livet.
Idag är det ju längre inte självklart för oss att vara bunden till en särskild tro, vilket förut i många fall har varit en självklarhet. Vissa av oss tror på en form av högre makt utan att vara förpliktade till en specifik religion. Det som den ena finner absurt kan ge en annan människa inre frid, och det är just det som är syftet med en livstro.


Troende i dagens samhälle

För den som tvekar kan det kan vara svårt att finna trovärdighet i en religion. De äldre religionerna har med all säkerhet påverkats av människan under flera århundraden, och det gudomliga budskapet kan vara förgånget sedan länge tillbaka. Människan har alltid haft en egen vilja, och ingen kan ha ett tankesätt identiskt någon annans. Därför är det orimligt att frånse faktumet att många av världsreligionerna till stor del består av influenser från hypoteser skapade av våra förfäder.

När man inte tilltalas av en särskild tro är det lätt att känna sig splittrad, men det betyder inte att man är ateist. Ateism är också en tro – en tro på icke existensen. Innan man utropar sig icke troende bör man tänka på att en tro inte nödvändigtvis måste vara skriven. Genom sina egna erfarenheter och värderingar kan man skapa sig en egen livstro som duger väl för att ge ett välbefinnande.
Att allt färre unga människor går i kyrkan är ingen nyhet, och man kan ju undra vad denna förändring egentligen bero på. Främst så har vi i välfärdsländerna kanske inte längre samma behov av att finna styrka från högre makter eftersom vi inte längre möter samma dagliga problem som man finner i krigshärjade länder. Många söker sig ju till andevärlden först efter ett emotionellt färgat trauma. En teori är också att man förr var politiskt bunden till kyrkan på ett helt annat sätt. Samhället gav då inte individen chansen att utforska sin egen religiösa uppfattning i den utsträckning som vi kan göra idag.


Nyreligiösa rörelser

På senare tid har det uppstått en mängd olika religiösa inriktningar. Man har börjat tänka i nya banor och vidgar synen på de gamla världsreligionerna. I och med att man kombinerar de rent vetenskapliga upptäckterna och det sunda förnuftet med innebörden från de äldre religionerna kan man skapa nya riktlinjer som är anpassade efter det moderna livet.
Under sjuttiotalet kom en stor kulturvåg som förde med sig en hel del olika nyreligiösa rörelser. Även om dessa till stor del har underlag för sina teser så är det självklart att man frågar sig hur mycket av dem som är ren pseudovetenskap. Om man ser bundenheten som en modern trend så var det just under denna tid väldigt tydligt att många gick med i olika sekter enbart för att följa den stora massan.
New Age-rörelsen var en av de nya sekterna, och dess namn blev nästintill ett samlingsnamn för samtliga nya läror som introducerades, men detta är alltså felaktigt. Faktum är att många sekter har fått ett oförtjänt dåligt rykte på grund av att man kopplat ihop dessa med andra former av andligt utövande. Dock brukar man faktiskt inom vissa församlingar använda sig av metoder som bland annat både hjärntvättning och utpressning, just för att medlemmarna ska förbli så hängivna och självuppoffrande som möjligt.


Scientologi

Ett av de nu mest aktuella alternativa samfunden är Scientologin. Det har blivit mycket stor uppståndelse kring dess tillvägagångssätt både i utövandet och ekonomiskt. Eftersom många celebriteter söker sig till rörelsen har den kommit i starkt blickfång för media, och medlemmarna uppfattas ofta som excentriska på grund av den ibland näst intill maniska tillgivenheten som ges i uttryck. Inga av lärorna enligt scientologins upplägg har dock bevisats ha några vetenskapliga belägg.


Grundfakta

Scientologi är en nyreligiös rörelse som introducerades i mitten av 1900-talet av den amerikanska författaren L. Ron Hubbard. Läran studeras genom analys av religiösa skrifter som består av L. Ron Hubbards nedtecknade och inspelade ord. Samtliga av hans arbeten omfattar mer än den otroliga siffran en halv miljon sidor. Det motsvarar fler än 3 000 inspelade föreläsningar och hela 84 filmer. Detta är den enda källan till Scientologins religiösa lära och endast genom att följa den väg som beskrivs i dessa verk, kan man uppnå andlig frälsning.
Grunderna i scientologin bygger på en filosofi som praktiseras religiöst. Man har beskrivit dess innehåll som en vild blandning av psykologi, vetenskap och science fiction. Likheterna med bland annat både hinduism och buddism är inte att förneka. Även scientologerna tror att människan är en andlig varelse vars erfarenheter sträcker sig långt bortom en enda livstid.

Läran anses vara det enda som kan befria människans sinne från den förslavning som har pågått under flera århundraden. Denna mentala trälbinda anses vara det som är upphov till all ondska på jorden. Man säger sig följa en minst 10 000 år gammal religiös tradition som erbjuder en fullt fungerande väg till sann andlig frihet. Grundprincipen i livet är överlevnad, och drivkrafterna till vårt beteende är att vi själva och vår omgivning ska fortleva.
Målet är att uppnå ett tillstånd fritt från alla materiella begränsningar och allt mänskligt lidande.


Kropp, själ och sinne

Människan analyseras genom uppdelning i tre separata delar - kropp, själ och sinne. Kroppen är den fysiska delen med våra organ, och sinnet spelar in minnesbilder av bland annat syn, hörsel, lukt och känslor. Man refererar till den andliga varelsen, personen själv, som en thetan. Ordet har tagits från den grekiska bokstaven som länge varit en symbol för tanke eller ande och den används för undvika förvirring rörande ordet "själ". Thetanen är individen själv, inte hans kropp eller sinne.
Psykisk ohälsa tror man är traumatiska minnen från ett tidigare liv. De mer avancerade lärorna inom scientologin handlar om händelser i tidernas begynnelse som orsakats av fientliga utomjordingar som hjärntvättat thetanerna. Informationen om innehållet i de högre nivåerna hålls hemlig för allmänheten och medlemmar på lägre nivåer. Innehållet i dessa högre nivåer har dock gjorts tillgängligt av personer som lämnat scientologirörelsen. Det har även förekommit som bevismaterial i långdragna rättsprocesser.


Sea Org

Scientologikyrkans elitorganisation kallas för sjöorganisationen. Dessa medlemmar är totalt hängivna till Scientologikyrkans och dess mål, och för att bli antagen måste man skriva under ett kontrakt på en miljard år. Medlemmarna anses därefter vara extra trogna är kan då få ansvar för de högre befattningarna inom rörelsen. Reglerna inom organisationen är mycket stränga och medlemmar som anses utgöra ett hot mot sekten kan utsättas för en behandling liknande den på koncentra...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Modern religion - Scientologi

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

  • Inactive member 2008-04-27

    Jättebra arbete, bra mix mella

Liknande arbeten

Källhänvisning

Inactive member [2008-03-11]   Modern religion - Scientologi
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=9443 [2020-07-04]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×