ENERGI

2 röster
9686 visningar
uppladdat: 2008-03-08
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Inledning sida 1
Frågeställning sida 1
Bergvärme - gratis värmen ur berget sida 2
Värmeenergi sida 2
Kan man utgöra el? sida 3
Bergvärmens funktion sida 3
Fördelar med bergvärme sida 4
Nackdelar sida 4
Bergvärmens utsläpp sida 4
Bergvärmens kostnad sida 5
Bergvärmens framtid sida 5
Jämför bergvärme med pellets sida 5-6
Slutsats sida 6
Källor sida 7

Inledning
Gratis värme, detta vill ju alla konsumenter ha, och vi har ju på senare år även börjat tänka på miljön. Pellets är ju ett alternativ man tänkt sig, sågspån som sats under högt tryck och blivit som små korn.
Eller skall vi ha våran värme ur bergen, värmen är gratis men till en dyr investeringskostnad.
Så då ställer jag frågan vad är bäst bergvärme eller Pellets?

Frågeställning
Är det miljövänligt?
Jämförelse med annan värme
Hur fungerar bergvärme?
Kostnader för bergvärme?
Hur effektivt är det?
Hur mycket tjänar jag på bergvärme jämfört med annat?
Är det många som har bergvärme?
Hur ser det ut i framtiden?
För och nackdelar

Bergvärme - gratis värmen ur berget
I berget finns det en gratis värmekälla, som nästan håller en jämn temperatur året ut.
Att använda bergvärme är tryggt, säkert och miljövänligt, denna teknik kan användas
i stora som små hus, offentliga som privata.
Investeringskostnaderna är höga, men i gengäld får man ett driftsäkert och ett
nästan servicefritt system med lång livslängd. Anläggningen tar extremt liten plats
och kan därför installeras på små tomter.
Grundvattnet påverkas inte, eftersom grundvattnet inte förbrukas.
Värmeenergin kan även användas för att värma upp vattnet


Värmeenergi
Värmeenergi finns överallt. Det handlar bara om att kunna använda den utan att tillföra mer energi än vi får ut. En värmepump tar lagrad energi ur någonting, Tex. berggrunden där finns energin som väntar på att transporteras och bli förädlad till att användas i hushållen. Vilken typ av värmepump beror på hur stort hus man har och hur mycket naturen runt omkring dig kan ge.
Tex. om det är ett hus som byggts runt berg, eller vid en åker. Allt har med vilka förutsättningar naturen har. Där solen inte kommer fram finns det inget att ta värmen från, för att utvinna denna sorts energi måste solen ha lyst och värmt upp marken.
Om man inte får tillräckligt med varmvatten ur sin värmepump kan man tillsätta solfångare,
en solfångare genererar värme, värmen tas upp med hjälp av vatten. Och detta gör så att värmen på tappvattnet höjs.

Kan man utgöra el?
I Sverige går det inte att utvinna så mycket energi eftersom det är så kallt här uppe, men nära vulkaner kan man utvinna mycket energi, eller i extremt varma länder.
För temperaturen i jordskorpan är ca 30 grader per kilometer och i sverige är det bara 15 grader per kilometer. Men det räcker till att värma upp sitt hus eller sitt växthus.Bergvärme - Värmen vi får ur berget
I berget finns det en gratis värmekälla, som nästan håller en jämn temperatur året ut.
Att använda bergvärme är tryggt, säkert och miljövänligt, denna teknik kan användas
i stora som små hus, offentliga som privata.
Investeringskostnaderna är höga, men i gengäld får man ett driftsäkert och ett
nästan servicefritt system med lång livslängd. Anlägningen tar extremt liten plats
och kan därför installeras på små tomter. Återställningsarbetet efter borrningen är obetydlig,
och därför blir påverkan på naturen runt borrhålet minimal.
Grundvattnet påverkas inte, eftersom grundvattnet inte förbrukas.
Värmeenergin kan även användas för att värma upp vattnet

Värmepumpensfunktion
Vår största värmekälla är solen, och den värmer upp marken, vattnet, berggrunden m.m
Endast en liten del av denna gratisenergin används, uppvärmings kräver energi.
Detta är möjligt tack vare värmepumpen, som gör det utan att naturen blir ner smutsad av
farliga ämnen, eller att förbruka mer av naturens resurser än nödvändigt.
Detta gör det möjligt att minska värmekostnaderna markant.

Värmeenergi
Värmeenergi finns överallt. Det handlar bara om att kunna använda den utan att tillföra mer energi än vi får ut. En värmepump tar lagrad energi ur någonting, tex berggrunden där finns energin och väntar på att transporteras och bli förädlad och anpassas för att användas i hushållen. Vilken typ man skall ha


Bergvärmens funktion


Värmepumpen tar den lagrade värmen ur berget, med hjälp av dess fem bestånds delar, vissa delar syns på bilden. Värmepumpen har en verkningsgrad på 300% vilket är mycket om man jämför med andra som tex. olja som bara har 80%.Kollektorn
Kollektorn är en värmeuppfångare, en slang som man stoppat ner i röret man borrat i berget, detta rör går sedan upp ur berget till en förångare. I kollektorn finns det miljövänligt frostskyddande vätska tex sprit eller glykol,
och vätskan tar till sig energi som finns i berget. Vilket leder till att vätskan blir varm och sedan pumpas vätskan till förångaren.

Förångaren
I förångaren överförs värmen som finns lagrad i kollektor vätskan till pumpens köldmedium. detta köldmedium är i gasform eller vätskeform och transporterar värmen till kondensorn. Man kan sänka trycket i förångaren med hjälp av expansionsventilen, när man gör detta får man köldmediet att börja koka och sedan förångas.
När man sänker trycket så sänks även kokpunkten och detta leder till att köldmediet kan börja koka redan vid -15grader. Sedan förs köldmediet som nu är i gasform till kompressorn.


Kompressorn
En kompressor pressar samman saker vilket leder till ett högt tryck, och det är just detta som händer med köldmediet, vilket leder till att temperaturen stiger. I värmepumpen är detta den enda del som det behövs tillföras elenergi. Köldmediet förs sedan vidare till kondensorn.


Kondensorn
Nu kondenserar( gör om ) gasen till vätska och det är vid denna process som värmen leds till våra uppvärmningssystem, och värmer upp huset.

Expansionsventil
Köldmediet som nu är i vätskeform återgår till förångaren och när detta är gjort så har denna process gått ett varv och det hela startar om på nytt.

Fördelar med bergvärme
- Det är en bra investering, det är “billigt” kostar runt 40 000- 100 000kr men i längden är detta billigare och bättre än andra alternativ.
- Miljövänligt om man jämför med fossila bränslen
- Mycket drift säkert system, och service fritt.

Nackdelar
- När man borrar kan man rubba ekosystemet
- Går inte att använda till att producera elenergi då det är för kallt i Sverige.
- Små hus med bergvärme är dyrare än att ha bergvärme i stora hus
Känslighetsanalys för miljöbelastning

Pelletspanna Oljepanna VP svensk mix
VP europeisk mix VP miljöklassad el VP marginalel
Koldioxidutsläpp (ton) 0,36 5,18 0,22 1,55 0,03 5,49
Försurning (105 mot H+) 36 21 1,96 6,69 0,12 15
Övergödning (kg O2-ekvivalenter) 66 36 2,55 8,46 0,24 14
Marknära ozon, Nox (kg Nox) 10 5,93 0,41 1,37 0,04 2
Partiklar (gram) 2492 1824 76 375 5,95 1918

Förutsättningar: Uppvärmningsbehov 15 000kWh ; årverkningsgrad pelletspanna 0,59, Oljepanna 0,82 och värmepump ligger på 2,8.(detta test hämtat från www.effektiv.org/miljobel)

Bergvärme kostnad
Om man skall sätta in ett bergvärmesystem kostar det för att svenskt tillverkad med många års garanti runt 80 000kr
Jag har här tagit fram en kalkyl där man kan se hur mycket det kostar att sätta in ett sådant system
Inköp av en värmepump (fighter 1230 - 8): 56 670kr
Inköp av frånluftsmodul (FLM 30): 11 125kr
140 meter aktivt borrhåll: 40 000kr
Tillstånd från kommun: 2 000kr
Extra installtionskostnad: 12 500kr
Uteblivet köp av värmepump (fighter 360p) 41 150kr
Total kostnad 81 160kr
Ett bra val, som är avbetalat efter ca 4 år då man går med vinst varje år på 10 000- 30 000kr.
Denna kalkyl är omgjord men går att hitta på www.nibe.seBergvärmens framtid
Bergvärme kommer definitivt ha en framtid då en forskare vid namnet Arne moberg håller på att uppfinna glaspaneler som fångar upp värmen, värmen leder till svart väv som vill pressa det tillbaka men det går inte och vid ett vis tryck så skjuts den varma luften in i huset och sedan via någonting som han ännu inte velat avslöja ner till bergvärmen. För att utan denna så håller inte bergvärme hur länge som helst för det är ju lagrad energi, och han håller på att hitta en nytt sätt att förnya den under sommaren. Eller snarare sagt han har väl hittat detta. Dessvärre är det inte många som känner till bergvärme och väljer då fjärrvärme eller pellets, då det är mycket populärare.
Jämför bergvärme med pellets
Bergvärme är bra men investeringen ligger på 100 000kr och pellets på fjuttiga 25 000kr, och till bergvärme krävs även elenergi för att driva värmepumpen och för att hålla värmen under vinter kan man även behöva ta stöd av andra värmekällor.
Pellets ligger på ca 2000kr per ton och det är miljövänligt och drar lite elenergi till sin display, bergvärmen är nästan gratis energi, då det behövs tillsättas lite energi till värmepumpen men man får ändå ut 300% än man ger.
Staten ger dock endast bidrag till dom som vill byta till pellets och deras bidrag ligger på 14 000kr då pellets systemet ligger på 25 000kr så är detta nästan gratis.
Båda två sänker sig med 50-70% i energipris jämfört med olja och elvärme, båda är enkla att sköta om.
Pellets har dyrare driftkostnad men är brännaren är billig.
Bergvärme är dyrt men blir billigare i längden men man kan dock inte ha det i en evighet.

Nettoenergibehov kWh/år 20 000 Pellets 20 000 Bergvärme Verkningsgrad 75% 250% Kvantitetsbehov år 5,6 ton Investeringskostnad 25 000kr 115 000kr Kapitalkostnad år 2 408 kr 11 075kr Bränslepris per enhet 1 960 1,17 Bränslekostnad kr/år 10 889 9 332 övriga driftkostnader 800kr 300kr summa driftkostnader kr 11 689kr 9 632kr Total kostnad kr 14 096 20 707
Slutsats
Jag kom fram till att jag hade valt pellets för att det är billigare och jag vet eftersom jag har praktiserat på Riksbyggen så jag vet hur man skall rensa och lite hur dom fungerar, bergvärme är bra men är för dyrt och räcker inte hur långa som helst och så blir det kall...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: ENERGI

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Källhänvisning

Inactive member [2008-03-08]   ENERGI
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=9430 [2020-08-03]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×