Filmvetenskap: Hur amerikansk film tog över världen

1 röster
5756 visningar
uppladdat: 2008-02-29
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Under filmens första decennium visades film i många länder runt om i världen, men producerades i huvudsakligen tre länder: USA, England och Frankrike. USA var det land som hade den största marknaden för film, eftersom de hade fler teatrar per invånare än något annat land.

Många länder, inklusive USA, konkurrerade om den amerikanska marknaden. Amerikanska filmer såldes visserligen utomlands, men bolagen koncentrerade sig till en början på den inhemska marknaden. Fram till mitten av 1910-talet var det Frankrike och Italien som kontrollerade världsmarknaden.

Runt 1905 började filmindustrin stabilisera sig. Många nya biografer (nickelodeons) byggdes och för att tillfredsställa efterfrågan importerades mycket europeisk film.

Fram till 1912 koncentrerade amerikanska filmbolag sig på att den expanderade hemmamarknaden och intresserade sig inte så mycket för den utländska marknaden.

1908 bildade Thomas Edison ”Motion Pictures Patents Company” (MPPC kallades också Trusten) tillsammans med en del andra stora filmbolag. Edison hade tagit patent på kameror, projektorer och råfilm, och de som producerade, distribuerade eller visade film utan att betala till Trusten riskerade att bli stämda. Trusten ville ta över den amerikanska marknaden och begränsade därför starkt andelen utländska bolag som kunde bli medlemmar och importera film. Många europeiska bolag, till exempel Nordisk Film, samt alla italienska bolag, blev utestängda.

Många producenter, distributörer och biografägare vägrade dock att betala MPPC. Dessa blev kända som the Independents, och 1909 bildades Independent Motion Pictures Company (IMP). Snart började the Independents gradvis flytta sin produktion till Hollywood, mycket beroende på det gynnsamma klimatet och de varierade omgivningarna, men också för att komma så långt bort från Edison som möjligt. I Hollywood utvecklades studiosystemet, som effektiviserade och förbättrade filmproduktionen. Trusten förklarades olaglig av domstol 1915.

Före Första Världskriget var det Storbritannien som var världsmakten, och London var världens ekonomiska centrum. När USA började exportera film gjorde de det genom utländska agenturer och distributörer. Många av dem fanns i London, som blev centrum för den internationella spridningen av amerikanska filmer. De brittiska bolagen tjänade bra på denna handel och detta ledde till att den brittiska produktionen försvagades. År 1911 var cirka 60-70 procent av all importerad film i Storbritannien från USA. USA sålde också bra i Tyskland, Australien och Nya Zeeland. I de flesta andra länder var andelen amerikanska filmer mycket mindre.

Vid Första Världskrigets början upphörde Frankrikes filmproduktion nästan helt. Produktionspersonal sändes till fronten, Pathés råfilmsfabrik började tillverka krigsmateriel och studios omvandlades till baracker. Italiens filmindustri drabbades också av nedgång när landet trädde in i kriget 1916. Det var nu som USA hade chansen att få ut sina filmer över världen.

Många länder kunde nu inte längre få tag i europeisk film, och vände sig därför till USA. Amerikanska bolag slutade gradvis att sälja filmer genom sina London-agenturer, och öppnade egna distributionsbolag i Sydamerika, Australien, Fjärran Östern, och i europeiska länder som inte var isolerade på grund av kriget.

Efter kriget behöll USA sin dominans, delvis på grund av ekonomiska faktorer: en films budget baseras på hur mycket filmen kan förväntas tjäna in. Fram till mitten av 1910-talet erhöll amerikanska filmer sina intäkter från den inhemska marknaden, och deras budgetar var därför blygsamma. När filmerna började exporteras, kunde budgetarna höjas. Amerikanska filmer såldes billigt utomlands och slog ofta ut den lokala produktionen. Andra länder hade svårt att konkurrera med Hollywoods högbudgetfilmer, och en låg budget ledde till låg försäljning vilket resulterade i nya lågbudgetfilmer. Ofta var det billigare att importera amerikansk film än att finansiera lokala produktioner.

Andra länder har försökt, och lyckats periodvis, att konkurrera med Hollywood, men amerikansk film har fortfarande behållit två fördelar: den genomsnittliga budgeten för en Hollywoodfilm är mycket högre än i andra länder, samt att det ofta är billigare att importera en amerikansk film än att producera en egen.


Den amerikanska 1910-talsfilmen

Den amerikanska filmen från 1910-talet är mycket lik dagens amerikanska film. Filmerna använder sig av kontinuitetsklippning. De är kausala och målinriktade, och är inriktade på en huvudperson som driver handlingen framåt. Slutet är ofta lyckligt. Filmerna blev längre; 1915 var en långfilm i genomsnitt 75 minuter lång.

Några genrer som var populära under tiotalet var slapstickkomedier och västernfilmer. I många ...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Filmvetenskap: Hur amerikansk film tog över världen

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Liknande arbeten

Källhänvisning

Inactive member [2008-02-29]   Filmvetenskap: Hur amerikansk film tog över världen
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=9359 [2020-09-20]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×