FEODALISMEN; VÄGEN TILL RIDDERSKAPETS UPPKOMST

6 röster
7032 visningar
uppladdat: 2008-02-10
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Under den tidiga republikanska tiden i Romarriket fanns en förmögenhetsklass närmast under senatorerna som var med i ett så kallat riddarstånd. Dessa riddare, även kallade equites, bekostade allt själv för att kunna göra krigstjänst till häst, senare blev detta ett rent civilt stånd.
Senare in på medeltiden uppstod feodalismen. Feodalismen kommer från grund och botten ifrån det som kallades livegenskap och det i sin tur har sina rötter ifrån slaveriet. Livegenskap betydde att människorna som var livegna var ofria, de ägdes av en herre. Men det var inte riktigt som slaveri, för man kunde inte köpas eller säljas till exempel. Denne herre hade ett eget län (som kommer ifrån det latinska ordet feodum) och de som var livegna fick skydd och husrum utav herren men i sin tur hålla sin del av avtalet, som exempelvis kunde vara att bruka herrens jord.
Det feodala systemet i sin enkelhet påminde om en pyramid. Som skulle i så fall toppen på pyramiden vara kungen/kejsaren. Under honom fanns hans storvasaller som hertigar, grevar, biskopar och abbotar. Storvasallerna hade i sin tur egna vasaller, lågadeln som består mesta dels utav riddarna. Längst ner i pyramiden fanns bönderna, de som egentligen försörjde pyramidens topp.
När feodalismen uppkom, vid 800-talets början uppkom också de första riddarna. Det var Karl Den Store, kung över Frankerna (nutidens Frankrike, västra Tyskland, delar utav Holland och Italien, som också i samma veva blev romersk kejsare trots att det romerska riket hade gått under cirka 300 år tidigare), som anlitade beridna krigare och belönade dem med land. Men det var inte förrän vid 1000-talet som riddarståndet etablerade sig på riktigt.
För att bli dubbat till riddare skulle man antingen vara adlig och ha genomgått år av utbildning eller ha gjort något heroiskt och i det syftet förtjänat att dubbas.
I Frankerriket löste man de stora utgifterna för träning av riddare genom att befria dem från skatt så att de själva kunde finansiera sin träning och materiella kostnader, de fick också landområden med egna vasaller som skulle försörja riddaren.
Men i efterhand började länen gå i arv och de svarade allt mindre under kungen, många län fungerade inte som de skulle i teorin utan blev istället liksom små men självständiga riken. Riddare till häst blev mindre och mindre effektiv i samband med armborstets intåg. Tillsammans med det blev det populärt att anställa legosoldater som krigsförare och inte adelsmän gjorde att adelsnyttan inskränktes. Under 1200-talet förlorar adeln ytterligare inflytande och den ansågs i slutet av medeltiden vara en rest från ett gammalt samhälle.

Vid 800-talet kom allt fler och fler riddare, det hela fick en rivstart i Frankerriket. Dessa riddare var enbart adliga och var uppfostrade till att skydda, kriga och underhålla folk. Det viktigaste privilegiet som riddarna hade var skattefriheten, de kom undan skatten för att själva kosta på sig sin utrustning och träning för att sedan kunna gå ut i strid om det behövdes. Men de fick även mark och de byggde upp borgar. Detta tog man till nytta vid floden Rhen i Frankrike, där sattes det upp en mängd borgar av olika riddare och dessa krävde höga tullar utav de som åkte igenom.

Jag själv tycker att det inte var rättvist så som de hade det på medeltiden. Jag tycker inte heller att det är rättvist att man kan födas till kung eller till en riddare eller något som är ”över” oss ”vanliga” människor. Jag tycker att man ska förtjäna sin titel, då är det okej att få bli kung eller vad det nu handlar om. I och för sig så har alla olika drömmar och mål i livet, men alla har dessutom olika förutsättningar. Utan att ha detta feodalsystem i vårt ”bagage” så skulle vi inte kunna ha det så som vi har det idag. Inte för att det som vi har i dagens samhälle är perfekt, men det är en bit på vägen, bara vi aldrig intalar oss att sluta vara nyfikna, att vilja se nya lösningar och inte vara så trångsynta så kommer vi att ha det väldigt bra i framtiden. Men så kan man alltid se det på den andra sidan, tänk om allt blir bara värre? Att vi tar ett steg bakåt i utvecklingen pga. kanske girighet och egoism? Alla människor är egoistiska, alla våra handlingar finns det en viss form utav egoism i, och det var väl därför feodalismen uppkom egentligen? Att man är rädd för andras egoism och på så sätt växte bara det egna.

Ridderskapets uppkomst har troligen ingen direkt koppling till någon händelse i dagens samhälle. Men riddarna i sig kan återkopplas till en del av det kulturella arvet som vi har kvar idag.
Tornerspelen, t.ex. var en sport som var väldigt populär under 1100- och 1200-talen. Då man, man mot man eller i två olika lag, stred mot varandra inför en publik. Man kan fortfarande se tornerspel på olika platser runt om i världen, de flesta tornerspelen i dagens samhälle brukar hållas till vid bl.a. medeltida marknader.
Även den så kallade ”riddarromanen” har lämnat sina spår efter sig. Där riddarens höviska livsstil (som de ville att det skulle vara i alla fall) framträder. Dessa romaner är som är en längre berättelse på vers eller prosa om en riddares äventyr i krig och kärlek. Dessa startades att skrivas på 1100-talet, men under 1500- och 1600-talen kom de längre berättelserna och det var även då dessa romaner var som populärast att skriva. Dessa romaner sätter fortfarande en viss prägel i en mängd äldre och nyare litteratur och media i övrigt som t.ex. ”” . Även trubadurlyriken har sitt ursprung från riddarnas värld. Oftast var dessa lyriker skrivna på vers och man skulle dyrka en ljuv kvinna på distans, och ofta hade personerna inte ens träffat varandra.

ORSAKSANALYS

Under medeltiden var staten inte lika stark som den hade varit i de antika samhällena. Kungarna hade stora svårigheter att vara med och bestämma ...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: FEODALISMEN; VÄGEN TILL RIDDERSKAPETS UPPKOMST

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Liknande arbeten

Källhänvisning

Inactive member [2008-02-10]   FEODALISMEN; VÄGEN TILL RIDDERSKAPETS UPPKOMST
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=9216 [2020-07-16]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×