Kina Mänskliga rättigheter

14 röster
24127 visningar
uppladdat: 2008-02-07
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Mänskliga rättigheter I Kina

Kina är ett av de största länderna men också ett av de länder där man bryter mot de mänskliga rättigheterna mest. Kina har ratificerat fem av de sex mest centrala konventionerna för mänskliga rättigheter. Inklusive konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella. Exempel på det är konventionen om avskaffandet av alla former av:

 Rasdiskriminering
 Kvinnokonventionen
 Barnkonventionen
 Tortyrkonventionen
 Flyktingkonventionen

Dock har Kina via reservationer visat att man inte samtycker till fullo för innehållet i dessa konventioner. Kina har inte undertecknat eller ratificerat romstadgan för internationella brottsmålsdomstolen. Kina har undertecknat men ännu inte ratificerat konventionen om civila och politiska rättigheter. För att Kina ska kunna leva upp till förpliktelserna skulle Kina vara tvunget att ändra på sin nuvarande lagstiftning. Enskild klagorätt och avskaffandet av dödsstraff har inte undertecknats eller ratificerats.

Det har varit framsteg inom rättsväsendet men trots det finns det fortfarande brister. Det är bara några som får tillgång till advokat eller rättegångsbiträde. Som sagt är Kina ett land där rättsväsendet är outvecklat och politiskt färgat, det är också vanligt med dödsstraff. I Kina döms man till dödsstraff i hela 70 brott och det är oftast de fattiga som döms eftersom de sällan har tillgång till en bra advokat eller korrekt rättegång. Tortyr är förbjudet av kinesisk lag men förekommer ändå.

Utbildningen har ökat enormt i Kina och allt fler av befolkningen kan skriva. Under 2006 och 2007 har utbildnings- och premiärministern beslutat att alla barn ska gå 9 år i skolan och få gratis skolböcker. Dessutom så ska inga avgifter för skolgång tas ut.

FN kommittén uppmanar Kina om att göra åtgärder så att alla barn får tillgång till grundskola. Landet måste också se över fängelsestraff och häktning av minderåriga. Även motarbeta bland annat diskrimineringen av flickor och barn med funktionshinder. År 1992 så skrev Kina på barnkonventionen och kina har ratificerat ILO:s konvention om att avskaffa grövre former av barnarbete. Kina har tillsammans med barnkonventionens krav antagit en handlingsplan för barn och under perioden 2001-2010 ska ett flertal mål inom områden som t.ex. utbildning, rättsskydd och hälsa förbättras. Under 2005 granskades Kinas tillämpning av barnkonventionen av FN:s kommitté för barnens rättigheter. I slutrapporten visas det att levnadsstandarden för barn har höjts kraftigt och att mer pengar har lagts ner åt barnens rätt att gå i skolan och deras hälsa.

Det mesta kretsar kring demokrati, bristen på åsiktsfrihet och okränkbarhet ska åtgärdas genom att inskaffa demokrati. Staten har mycket kontroll och människorna har inte så mycket att säga till om, man får inte kritisera de högre makterna eller lägga sig i partiernas/regeringens arbete. Staten har mycket inflytande på media och internet, och det har blivit värre de senaste åren. År 2006 stängdes den populära sidan ”Century China” som är ett chatt forum för samhällsdebatt ner efter anklagelser om otillåtlig nyhetsförmedling. Efter det började Kinas invånare reagera och massvis med brev skickades till regeringen. De olovliga yttranden i Kina via Internet eller sms sitter idag ungefär 50 person fängslade för. Det är inte tillåtet att använda Internet, e-post eller sms för att kalla till olagliga möten, protester eller demonstrationer i syfte att störa den allmänna ordningen. Man får inte heller stödja aktiviteter som är organiserade av olagliga enskilda organisationer.

Kvinnor i Kina tjänar vanligtvis mindre än män. Knappt 20 procent av kommunistpartiets medlemmar består av kvinnor, väldiga få kvinnor har politik och högpresterade jobb. Kina anslöt sig till konventionen om kvinnors rättigheter år 1930 så kvinnors jämställdhet med män och rätten till lika lön garanteras i den kinesiska författningen. Jämlikheten mellan människorna på landbygden och i stad är katastrofal. Inkomstklyftorna i det kinesiska samhället ökar samtidigt som många människor har fått de bättre. I Kina finns både e...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Kina Mänskliga rättigheter

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

  • Inactive member 2009-04-27

    Super bra!

  • Inactive member 2009-05-07

    jätte fint arbete! : )

Källhänvisning

Inactive member [2008-02-07]   Kina Mänskliga rättigheter
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=9206 [2020-12-04]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×