Inkvisitionen

6948 visningar
uppladdat: 2008-02-02
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Bakgrund inkvisitionen

Inkvisition är ett latinskt ord som betyder undersökning. Det var därför man kallade den här tiden och händelserna för inkvisitionen. Inkvisitionen var den katolska kyrkans egen domstol. Den lydde inte någon världslig myndighet. Det gjorde att de var över alla andra domstolar. Domstolen bestod av munkar. Eftersom munkarna var de som satt högst och hade mest makt i kyrkan förutom påven, gick det inte att överklaga deras beslut. Om det fanns vittnen till att den dömde var skyldig utsattes den dömde för tortyr. Det fanns två inkvisitioner under medeltiden: den italienska inkvisitionen som stod rakt under påven och den spanska inkvisitionen som var mer fristående och löd den spanska kungamakten och sig själv. Eftersom det har funnits många olika inkvisitioner under åren så vet man inte riktigt när den började men man tror att den första inkvisitionen grundades på 1230-talet av Georgius IX.

Människor som inte tyckte eller gjorde som påven ville att man skulle göra kallades kättare. När påven upptäckte att det fanns folk som gjorde så anställde han personer oftast ämbetsmän som skulle få kättarna att komma tillbaka på kyrkans sida och bli som alla andra igen. Om de inte gjorde det självmant blev de inplockade till domstolen som bestod av tortyr tills de erkände att de hade gjort fel. Tortyren ägde alltid rum vid midnatt i ett mörkt fängelse som lystes upp lite lätt av facklor. De var fastspända på en sträckbänk under förhöret. Om de erkände tidigt kunde de komma undan med mycket rimliga straff.

För att hitta kättare och bevis krävdes mycket arbete. Det anställdes många ämbetsmän till inkvisitionens arbete. Det fanns t.ex. delegater som skötte förundersökningar och liknande saker. Inkvisitorns personliga rådgivare och medhjälpare, vakter, fängelsebesökare och hemliga agenter som samlade in bevis och sparade dem ifall det skulle behövas i framtiden. Inkvisitionen hade ofta egna byggnader med fängelser, arkiv, förhörsrum och bostäder. De fick antingen en fast summa pengar varje år till underhåll av byggnaden eller så fick de pengar som de tog från dömda kättare.


Varför inkvisitionen startade

Under 1100-talet växte kätteriproblemet jättemycket. Det gjorde att kyrkans motstånd också gjorde det.

Kyrkans mål med att starta inkvisitionen var att ta bort och förgöra alla kättare och deras sekter som stred mot kyrkan och deras läror och tro. Sekterna var väldigt många och det var flest sekter runt Alperna och Pyrenéerna. Det var också många sekter från norra Italien, Schweiz, de södra delarna av Tyskland, Frankrike och norra Spanien. Inkvisitionen kämpade också mot alla slags häxor och andra personer som hade intresse för övernaturliga krafter och liknade. De som jobbade med inkvisitionen förföljde alla som på något sätt verkade lite övernaturliga eller höll på med lite ovanliga saker.
Påven Alexander III föreslog att man skulle skicka ämbetsmän (även kallade inkvisitorer) för att eliminera kätteri. Kätteri var det som kättarna höll på med. De strök omkring och höll egna gudstjänster och liknande på gatan själva i stället för präster i kyrkan. De tyckte och trodde att vem som helst skulle kunna hålla en gudstjänst eller nattvard. Eftersom kättarna höll egna gudstjänster och liknande på gatan slutade fler och fler gå på en gudstjänst i kyrkan. Det skulle bli en katastrof för kyrkan om människorna slutade gå i kyrkan. Det var därför påven skickade ut inkvisitorer för att döma kättarna. År 1179 utförde han ett korståg mot Frankrike och deras katarer. Det visade sig senare att det blev ett misslyckat korståg.

1184 kom Alexander III ’s efterträdare Lucius III. Han utförde en order som sa att biskoparna skulle vidta åtgärder mot kättarna och andra som följde Arnold av Brecia. Arnold Brecia tyckte nämligen att människorna skulle hålla gudstjänster och bikta varandra och behövde inte bikta sig inför en präst. Han tyckte också att påven skulle avsäga sin makt. Ordern sa att biskoparna skulle överlämna kättarna till inkvisitionens domstol för dom och bestraffning. Det var inte tillåtet att bränna dem på bål, även fast många kättare hade bränts på bål ända sedan tidigt 1000- tal.


Hur inkvisitionen gick till

Hur gick inkvisitionen till egentligen? Man började med att samla bevis som man sparade för att kunna använda senare. Det gjordes ofta med hjälp av hemliga agenter och skvallerbyttor.

Ibland kunde inkvisitorn resa runt och hålla gudstjänst där han sa till alla att man skulle rapportera det man visste om kättare. Man uppmanade även alla kättare att ange sig själva. Ofta satte man upp en nådatid som innebar att alla som erkände innan nådatiden var slut fick mildare straff. Sedan var det för sent.

När nådatiden var över kallades misstänkta kättare fram. Inkvisitorn var både domare, åklagare och jury. Man behövde bara bevis från två vittnen och vittnena behövde inte ens vara trovärdiga. Inte ens bevisen behövde vara särskilt tydliga. Det räckte att påstå olovliga saker. Vittnena kunde t.ex. säga att han sett den anklagade prata inför en grupp människor och att vittnet tyckte han hörde prat om förlåtelse eller liknande.

Den misstänkte fick inte ha försvarsadvokat och blev oftast dömd. Straffen var egentligen inte så hårda. Det kunde vara dagsböter, ålagda böner, perioder av botgörning eller kortare fängelsestraff. Avrättning var väldigt ovanligt och med det uppkom det inte särskilt ofta. Då måste man ha gjort något riktigt illa.

På 1400-talet försvann vandelserna. De blev troligen Tagna av inkvisitorerna. Människor som inte var kättare av någon sort trodde att vandelserna var djävulsdyrkare så det var nog därför de blev tagna.


Varför inkvisitionen tog slut

Inkvisitionen tog slut vid olika tidpunkter i olika länder i Europa. Den spanska inkvisitionen tog slut på 1800-talet. Den andra inkvisitionen tog slut mellan 1600-talet och 1700-talet vad jag har hittat.

Det finns olika och otydliga uppgifter om varför inkvisitionen tog slut. En del säger att det blev för ”omodernt” med en inkvisition så den dog ut. Det tycker jag låter konstigt att den skulle dö ut p.g.a. att den blev omodern, men vem vet det kanske var så. Andra säger att det fortsatte efter 1700-talet men med ett annat namn. Själv kan jag inte hitta någon specifik anledning. Det står inte någonstans vart jag kan hitta .

En modern undersökning gör att forskare har börjat komma överrens om att inkvisitionen inte var så hemsk som alla säger. Många en tror att det bara var tortyr och avrättningar som de höll på med, men så var det inte.
Den bilden är gjord av tyskar, engelskmän och fransmän. De gjorde så för att det ingick i ett propaganda krig mot Spanien.


Kättare

På 1100-talet och 1200-talet började människor kritisera kyrkans tro och läror för de tyckte att kyrkan hade för mycket makt och rikedomar. De ville följa bibelns ord om jämställdhet och ett liv i enkelhet, istället för vad prästerna biskoparna och påven sa. De människorna slöt sig samman i grupper och lämnade påven och kyrkan utanför sina liv. Många av dem kom från lägre bo och livsklasser som bönder. Eftersom kyrkan tyckte att det var ett hot mot kyrkan började de kalla grupperna vid ett namn. Det blev kättare som betyder: ”människor som avvikit från den rätta tron”. Kättarna predikade och höll gudstjänster för varandra på gatorna. De höll allting på sitt eget språk istället för latin som prästerna gjorde i kyrkan. Kättarna trodde på allt som de gjorde och sa, och de tyckte som de ville.

Det fanns två lite olika grupper av kättare. Den ena var katarer och den andra var valdenser. Katarerna trodde att det fanns två gudar, en ond och en god. Den goda guden skapade den goda andevärlden och den onda styrde och skapade den materiella världen som de tyckte var den onda världen.

De trodde att den onda guden hade tagit deras själ till fånga i en människokropp. Döden ledde bara till att själen flyttades till en annan kropp. Om man ändå kunde få sin själ att komma ut ur vad de tyckte var ett olyckligt kretslopp kunde man få frälsning och komma upp till Gud.

Den andra delen av kättarna var som tidigare nämnt var vandelser. De hade Kristus som förebild. Han menade att man skulle leva ett enkelt liv i fattigdom och predikande. De tyckte också att påven skulle avsäga sin makt och sina rättigheter som påve. År 1181 förbjöds vandaler att träffas och predika. Det gjorde ingen nytta för att de började predika mer och mer i stället . Kyrkan skickade inkvisitionen på dem.
Vandelserna började ordna med en egen kyrka med egna biskopar präster och diakoner m.m. Vandelserna struntade i den katolska kyrkan som sa att de var förmedlarna mellan Gud och människorna och att det bara var de som kunde hålla gudstjänster och annat. Vandelserna tyckte att vem som helst skulle kunna göra detta. Vem som helst kunde praktisera och försöka att bikta och hålla gudstjänster. Nattvard höll de ändå bara en gång om året. De gick sin egen väg och gjorde som de tyckte var i deras tro.


Egna reflektioner

Inkvisitionen var väldigt hemsk tycker jag.
Jag tycker att inkvisitionen var onödig. Kyrkan var väldigt ”omogen”. Man måste få tycka vad man vill bara det inte är rasistiskt eller kränkande på något sätt. Man ska inte behöva bli torterad eller något liknande bara för att man inte tror på Gud på samma sätt som de andra gör. Man måste få vara sig själv. I dag skulle inte inkvisitionen kunna genomföras eftersom många länder har många olika religioner så det finns inte bara en kyrka utan flera kyrkor och andra heliga platser.

Jag lärde mig en sak i dag av min pappa. Det finns liknande saker som det här som pågår idag, utan att man märker det. Det kan man inte tro. I alla fall inte jag. Världen är grymmare än vad man tror. Det var ju inte så länge sen mörkhyade personer inte fick äta på samma restauranger som andra, eller sitta på samma bänkar i parken o.s.v. listan kan bli lång. Det är lite samma stuk p...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Inkvisitionen

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Källhänvisning

Inactive member [2008-02-02]   Inkvisitionen
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=9179 [2020-09-27]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×