Inlärningsteorier

5 röster
33304 visningar
uppladdat: 2008-01-23
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Det mesta som vi gör är inlärt, vissa få beteenden är medfödda men det mesta lär vi oss i livet genom erfarenheter och påverkning uteifrån.
De tre vanligaste inlärningsmetoderna tar jag upp här:

Klassisk betingning (inlärning):
Innebär sådant beteende som uppkommer genom undermedveten reaktion sedan tidigare erfarenhet. Ett exempel kan vara när ett barn som blir rädd för en skäggig man som ryter blir sedan rädd för alla skäggiga män eller stora yviga saker. Kanske favorit nallen påminner om mannens skägg och därför helt plötsligt blivit skrämmande.
Denna sortens inlärning (betingnin) kallas för generalisering.
Motsatsen att den inlärda resaktionen uppkommer endast av begränsade situationer eller föremål kallas för diskriminering.
Om ett barn fått en inlärd reaktion som tex. rädsla för vatten och får hjälp att komma över det kallas detta för utsläckning.
Oftast försvinner en betingad reaktion med åren, minnena bleknar, men gör dom inte det kan det bara bli värre och rädslan förstärks av fantasin och man försöker undvika olika situationer.
Man kan även få fobier för olika saker som tex. endel har fobier för hundar om personen eller någon annan blivit biten av en hund.
Ångesten kan bli så stark i dessa rädslor att man till slut inte vågar gå utanför dörren.

Pavlovs hundar är ett känt experiment där Ivan Pavlov hade hundar för att se om han kunde åstadkomma vissa beteenden hos dem. Först ställde Pavlov fram en skål med mat när hunden kom in i rummet, när hunden såg maten började hunden utsöndra saliv dvs. den började drägla. Pavlov började ringa i en klocka samtidigt som hunden såg maten och började drägla. Efter några gånger så började hunden drägla bara den hörde klockan ringa även om där inte var någon mat, för nu förknippade hunden klockringningen med mat.

Instrumentell inlärning:
Är sådan inlärning där man lär sig genom att göra något om och om igen och misslyckas men tillslut gjort det så många gånger att man tillslut lyckas med uppgiften som tex att lära sig att cyckla. Belöningen i detta blir att man lyckas och vill göra det igen. En form av instrumentell inlärning kallas för ”trial and error” eller på svenska ”försök och misslyckande”.
Genom försök och misslyckande är vi oss att simma, baka, eller spela musikinstrument.
Den amerikanske forskaren B.F. Skinner ansåg att allt beteende kan styras med hjälp av förstärkning och genom det även förutsägas.

Positiv förstärkning (belöning) innebär att belöning ges och att beteendet kommer därmed att kunna upprepas. Ett exempel är när man tränar sin hund och när den utför det man vill att den ska göra efter kommando får den belöning och detta gör att hunden lär sig upprepa beteendet igen. Det fungerar även så här när det gäller barn som blir belönade med pussar, kramar och beröm.

Negativ förstärkning är inte samma sak som bestraffning, men det innebär i stället att belöning ges inte förrän beteendet ändrats. Barnet kan ändra sitt beteende när mamma ryter till, då vet barnet att det gjort fel och när det sedan ändrar sitt beteende och mamma inte längre är arg vet det vad som är rätt och hur det istället ska uppföra sig.

Modellinlärning:
Att lära sig genom andras beteende är det samma som modellinlärning eller sk. social inlärning där vi lär oss ett beteende genom relationer med andra människor. Ibland kan vi hamna i situationer som vi inte är vana vid och blir osäkra på hur vi ska göra, men vi ser hur de andra gör och gör då likadant.

Härmning är ett sätt av modellinlärning som vi har använt oss mycket av som små barn som tex. när vi skulle lära oss prata. Vi tog till oss de vuxnas sätt att vara på istället för att göra som dom sa.Inlärning av modeller gör vi när vi ser vilka följder an...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Inlärningsteorier

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

 • Inactive member 2008-02-15

  Mycket bra skrivet

 • Inactive member 2010-05-16

  Vad är inlärningsteorier? Jag förstår inte.

 • Inactive member 2011-02-10

  mycket bra skrivet

 • Inactive member 2011-11-20

  bra skrivet !

Källhänvisning

Inactive member [2008-01-23]   Inlärningsteorier
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=9131 [2020-02-26]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×