Fossila bränslen

43 röster
46488 visningar
uppladdat: 2008-01-21
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Till fossila bränslen räknas kol, olja och naturgas.
Naturgas och olja har bildats av rester från levande organismer, främst växer och djur. De som har hamnat på havsbotten och sedan spolats ut eller dött i havet blir täckta med lager av lera, sand och liknande med årens gång. Efter flera miljoner år har det blivit väldigt många lager på resterna och dom har utsatts för väldigt högt tryck. På så sätt har fossila bränslen bildats.

När man ska leta efter olja eller naturgas på ett visst ställe så gör man det med hjälp av ljudvågor, alltså man lyssnar på hur ekot låter när vågorna studsar tillbaks. Ljudvågorna låter på ett visst sätt så därför kan man lättare hitta det. Sedan använder man oljeborrtorn för att få upp oljan och naturgasen.

Förutom att vi använder fossila bränslen till att driva fordon med (som bensin och diesel) så används detta bränsle även till att framställa värme och el i kraftverk och värmekraftverk också.
I värmekraftverk så leds Oljan eller gasen genom rörledningar till pannan där den förbränns.
Vid kolledningen matas den in med transportband och förbränns sedan som pulver eller i större bitar. I pannan värms vatten till ånga. På så sätt driver den ångturbin och generation - en elektriskt strömkälla. Då roteras generatorn och då produceras el.
Kondenskraftverk är ett värmeverk som enbart producerar el. Ångan kyls med hjälp av kondensorn från turbiner (det är maskin som omvandlar energin från flytande vatten och gas till elektriskt energi). Kylvatten hjälper till, det värms upp och sedan pumpas ut i havet igen. Om både el och värme produceras så händer det i kraftvärmeverket.
Kraftvärmeverket som producerar både el och värme, värmer upp fjällvattnet som pumpas sedan ut i tätorten. Vattnet som sedan kommer tillbaks är mycket kallare när den återvänder. Det är för att den har lämnat all värme och energi till fastigheter. Vattnet kyler turbiner genom att ta upp värmen som går ut till fjällvärmesystemet igen.
Kraftvärmeverk finns oftast i större städer fast det börjar bli allt mer vanligare även i mindre städer.

Rörledning sätt som man transporterar naturgas och olja med har många fördelar. Andra transportsätt kräver mycket energi som t.ex. tankfartyg och tankbilar. Det finns inte heller någon trafikrisk som det finns med tankbilar.

Från början var användningen av fossila bränslen väldigt stor. Man hade äntligen hittat ett billigt o bra sätt att få fram energi och värme ifrån. Framtiden såg bra ut och man hade inge bekymmer i början. Men efter ett tag började man upptäcka att nåt var inte riktigt rätt. Sjöar förändrades och fiskar dog. Undersökningar visade att dessutom höjdes medeltemperaturen. Plötsligt insåg man faran med Fossila bränslen. Efter det så har användningen minskat kraftigt i de flesta delar av världen, men det används fortfarande mycket i öststaterna. Det var både av ekonomiskt och politiskt skäl.

Man använder fossila bränslen väldigt mycket inom bilindustrin.
Fossila bränslen har den fördelen att de är så effektstarka. Det finns inget annat bränsle som ger så mycket energi per volymenhet, bortsett från kärnkraft som är ett väldigt speciell bränsle att producera el på. Men det är det ända som kärnkraft kan producera. Fossila bränslen ger nytta till så mycket mer.
Man kan använda fossila bränslen till att tillverka medicin, tyger, drivmedel för fordon, för framställning av elkraftverk, som råvara för industrier, glas ,färg m.m
En nackdel med fossila bränslen är att det släpps ut väldig mycket koldioxid. För varje kilo av kol, naturgas eller olja som används, släpps ut mer än 3 kilo koldioxid. Det förstärker växthus effekten väldigt kraftigt. Men alla kan hjälpas åt att minska utsläppen. Vi har blivit mer beroende av att åka bil eller flyga som är värst. Vi tänker inte på att man kan cykla eller promenera.
Ett annat huvudproblem är den oändliga tillgång på fossila bränslen. De flesta prognoser säger att inom några århundrade kommer det vara nödvändigt att minska oljeanvändning. Senare kommer det att bli ont om naturgas. Fast det kommer fortfarande finnas mycket stenkol och andra källor- t.ex oljeskiffer, oljesand och torv m.m.
Det som är negativt med dom är att dom är mindre gynnsamma mot miljön och dessutom är dom dyrare. Därför kommer priset av fossila bränslen öka i takt med ökat behov och minskad tillgång.

Idag kommer 80% av energiresurser från fossila bränslen. Energin i fossila bränslen lagras i kolföreningar. Kol kommer från koldioxid som växterna har utvunnit i luften. När man eldar fossila bränslen så utförs processen baklänges. Kolföreningar omvandlas till koldioxid igen som släpps ut i luften.
Naturgas:

Naturgas är ca 4,5 miljarder år gammal och kommer ursprungligen från växt och djurdelar som lagrats djupt ner under jordytan under ett högt tryck. Till slut har dom omvandlats till kolväten. De hittas i håligheter eller porösa bergarter över oljan i form av gas.

Naturgas kom till Sverige för första gången år 1985 men fanns redan i USA i hundra år och fanns i Europa redan på 50-talet. De flesta naturgasreserver finns i Ryssland, Iran och Algriet. Man kan även hitta mycket naturgas i Nordsjön utanför Norge.
Det finns väldigt mycket naturgas i Nordsjön utanför Norge. Undersökningar beräknar att det finns ungefär 140 biljoner kubikmeter kvar och att det kommer att räcka i ca 65 år till.40% av reserverna finns i Ryssland.
I Sverige kommer import av naturgas från Danmark. - platformerna Harald, Syd Arna och Tyra. Från Malmö förs det ända upp till Steningsund,. Snart kommer det inte finnas reserver kvar i Danmark, därför kommer Sverige ansluta sig till Norge istället.
Processanläggningar tar upp gaset och renar det från vatten och svavel. Man hittar naturgas tillsammans med oljefickor. Men man kan även hitta det i gasfickor i bergen. Sedan fraktas det med hjälp av rör som går till Sverige. Rörledningar är nergrävda i marken. Nere i marken stör det inte omgivningen störs knappt av rörledningarna. Detta transportsätt är mycket säkert och i Sverige har transporten alltid kommit fram och det har funnits i 14 år. När det väl har kommit till Sverige, så förs det vidare till 30 kommuner. På vägen går det genom stationer som ser till att det blir rätt tryck och rätt värme. Det finns 40 sådana stationer i Sverige.

Naturgas är väldigt bra som råvara för industrier, läkemedel, färg, glas m.m, för det behövs inte att behandla innan och kan användas direkt. Naturgas är helt gift och luktfri och innehåller inget tungmetall eller svavel. Därför är det inte farligt för hälsan. Det har bildats av naturliga ämnen, därför innehåller inga giftiga kemikalier och tungmetaller.

Naturgas är genomskinlig gas, färglös, och lättare än luft. Man tillsätter luktämnen till naturgasen så att man kan se om det läcker. Det innehåller 91 % metan. Metan är en av de lättaste kolväten som finns. Den är brännbar och brinner lättast. Det andra kolväten som finns i naturgas är etan, propan och butan. Sedan så finns det också lite koldioxid och kväve med. I amerikanska naturgas källor kan det även finnas 2% helium. Naturgas släpper ut mindre kol- och kvävedioxid jämfört än vad kol och olja gör. Så därför gör den minst skada av fossila bränslen i miljön. Dessutom så är det billigare också än vad el och olja är och lätt att hantera och frakta. Ibland när man ska frakta det till länder längre bort eller naturgas i flytande form gör man det i vita tankbåtar.
När man transporterar naturgas i rörledningar under havet så spiller man inget i havet så som man kan göra när energi transporteras i tankbåtar. En till fördel med naturgas är att eftersom det är lättare än luft så stiger det om det läcker. Sedan så följer gasen ut med ventilationen. Även om naturgas redan är väldigt säkert så fortsätter utvecklingen av säkerhet hela tiden.
Djurlivet påverkas inte alls av fossila bränslen. Rör som naturgas åker igenom är nergrävda flera meter under jordytan och oljan förs i stängda last. Det är väldigt litet ingrepp i naturen. När rören väl är nergrävda märker man inget. Där ledningar går finns det oranga stolpar med ”kineshattar ”på. Så att man ska se dom på långt håll och med t. ex helikoptrar. Man får inte bygga hus för nära ledningen. En nackdel med naturgas och även med alla fossila bränslen är försurning. Det har funnits i många år. När naturgas förbränns, frigörs svavel- och kvävedioxid. I atmosfären omvandlas det till svavelsyra och salpetersyra. Slutligen sönderdelas de till vätejoner, nitratjoner och sulfat, som återvänder till jorden i form av regn eller snö. Slutsatser av försurning är bl.a. försurning i sjöar, vilket gör att nästan all liv i sjöar dör ut. Nedbrytarna dör ut, och det gör att det tar ännu längre tid att framställa naturgas på en naturlig väg. För ca 60 år sedan, började man kalka sjöar för att balansera pH-värdet. Detta anses vara en bra lösning. Men tyvärr så är det inte någon långsiktig lösning på problemen med försurning. Det är för att det blir helt enkelt för dyrt. I Sverige har vi blivit bättre på att minska utsläpp av svaveloxid, men det går sämre med kväveoxid.
När försurningen sker är PH-värdet mindre än 7. Då dör maskar, bakterier och mikroorganismer. Kretsloppet börjar fungera på fel sätt, så som det inte ska. När miljön blir sur så löses även metaller upp. De omvandlas till magnesium, kalcium och kalium. I vattnet så förs dom upp till ytan och gör så att det blir ännu surare. . Då blir träd och växter känsliga mot vind, torka och köld. Men det kan finnas en lösning på det. Naturgas har inga utsläpp av svaveloxid och släpper ut bara halva satsen kväveoxid, jämfört med olja och kol. Dessutom släpper inte naturgas ut några tungmetaller, aska eller stoft. Om man skulle ersätta olja och kol med naturgas skulle det ge väldigt positiva effekter mot vår miljö. Men tyvärr så finns det inte så mycket naturgasreserver och vi får använda oss av de andra energikällor också.
Övergödning är också hotande mot miljön och en nackdel med fossila bränslen. Det beror på utsläpp av kväve. Det börjar med att det bildas mer växter. Sedan blir det obalans i miljön. När det släpps ut ännu mer kväve blir det brist på metallerna magnesium, kalcium och kalium. När växterna har brist på dessa metaller får der sämre uppsugningsförmåga. Då växer rötterna sämre på växterna det blir ännu svårare att suga upp nånting. Andra saker som händer är att växterna blir mindre tåliga mot torka och de får svårt att klara sig mot svamp och insektsangrepp. Lingon, blåbärsris och ljung, som finns i skogen, dör och byts istället ut mot gräs. För att minska kväve utsläpp så finns det inget annat sätt än att använda naturgas istället för annat. Det släpper ut mindre än hälften kväve. Nu kan man verkligen förstå hur mycket mer miljövänlig naturgas är jämfört med dom andra fossila bränslen.

Jämförelser med Kärnkraft:

Kärnkraft bidrar inte till koldioxid, svaveloxid och kväveoxid så som fossila bränslen gör. Men istället släpper det ut mycket radioaktivt avfall. Det består av oanvänt uran. Man använder det för att utvinna energi av. Det radioaktiva avfallet är jätte farligt. En minuts strålning leder till döden, därför måste en behandla det med en stor försiktighet. Det förvaras i tillfälliga lager utrymme, men man diskuterar vart det ska vara i fortsättningen. En alternativ man funderar på i Sverige är att man ska kapsla in avfallet i kopparkapslar och sedan förvara det 500 m under jorden i lerbädd i berggrunden. Men då måste det förvaras säkert i 100 000 år
Det finns 2 sätt att utvinna energin ifrån. Fission och fusion. I fissionen använder man tunga atomer som uran, torium och plutoniumisotoper för att få fram energin. Medan i fusion använder man lätte atomkärnor som tritium, väteisotoperna och deuterium som man slår ihop för att det ska bli heliumatomer. Nuvarande reserver kommer att räcka i ca 50 år till och det är ungefär lika länge som olja och naturgasreserver kommer att finnas kvar. Men skillnaden är att det kommer att finnas kvar fusion som man kommer att kunna utvinna energin från kärnkraften. En till skillnad är att kärnkraft är inte så säkert som fossila bränslen är. Risken är ändå väldigt liten men om det skulle ske så skulle många dö av strålningen. Sedan är inte förvaringen av avfallet så säker.
Kärnkraft så som fossila bränslen är ganska lätt att framställa och är inte heller så dyrt. Men ur min synvinkel verkar det som att Kärnkraft och fossila bränslen har ungefär lika mycket fördelar och nackdelar.
Slutdiskussion.

Om framtiden så tror jag att man kommer att använda mer biogas när fossila bränslen tar slut. Det är ganska nytt och är miljövänligt.
Man uppfinner genom att bryta ner halm, energigräs, hushållsavfall, gödsel och andra energigrödor. Men i stort sätt kan all biologisk material användas.
Biogas är ett mycket effektivt bränsle och förbränns utan att bilda slagg eller sot. Idag används det mycket i värmekraftverk där värmen som fraktar det till våra tätorter, men det finns också kraftvärmeverk som producerar el. Det kan även användas till drivmedel och proccesering. Det är det bästa alternativa fordonsbränslet. Både ur ekonomiskt och miljömässigt vinkel. Men användningen av biogas har inte blivit så bred ännu.
I framtiden så tror jag att Sverige kommer att satsa på Biogas mycket mer. Sverige har redan börjat att odla Salix som är snabbväxande trädslag. Det är ett utmärkt bränsle att göra biogas på. Biogas är väldigt bra ur miljö synvinkel. Det bidrar inte till växthuseffekten så som Fossila bränslen gör. Det beror på att växterna tar upp lika mycket koldioxid som de släpper ut.
Dessutom är biogas det bränsle som släpper ut minst gifter.
Jag tycker att man sk...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Fossila bränslen

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

  • Inactive member 2012-01-16

    GRYMT BRA

Källhänvisning

Inactive member [2008-01-21]   Fossila bränslen
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=9118 [2021-01-15]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×