Labbrapport: Oljeutsläpp

4 röster
16793 visningar
uppladdat: 2007-12-20
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Labbrapport: Oljeutsläpp

Det generella syftet för laborationen var "att illustrera olika saneringsmetoder för oljespill i vatten"/ Häfte: Cybergymnasiet, Naturkunskap A, Laboration: Oljeutsläpp.

Ett annat syfte kan vara att se hur olja reagerar ihop med Kalciumoxid (CaO), en fågelfjäder, sågspån och till sist diskmedel.
Hur dessa reagerar mot och med varandra kan leda till någorlunda slutsatser. Teori: H2O + NO(-) leder endast till mekanisk friktion ej kemisk blandning;
Olja är en generell benämning på olika vätskor som är olösliga i vatten, just p.g.a den knappa polariseringen. Oljors framställning sker först och främst ur olika organiska föreningar. Dessa består av molekyler med antingen ingen, eller väldigt liten, elektrisk polarisering. Oljor löses lätt i varandra men inte med andra polariserade vätskor som t.ex. vatten, eller andra former av vattenlösliga substanser.
- Faktan är tagen ur arbetet om Olja och naturgaser i som lämnades in i början av Naturkunskaps kursen A, faktan kan man finna ur de källor som fanns i arbetet men även på http://sv.wikipedia.org/wiki/Olja
Kemikalier och material:
Olja (matolja), kalciumoxid (CaO), Sågspån och Diskmedel. Vollpipett, större behållare som är vattentät men utan lock som exempelvis en stor skål eller bunke, fågelfjäder, plastslangring (som kan flyta på vattenytan p.g.a syret i den tilltäppta slangen), pappershanddukar, två teskedar.

Utförandet kopplas ihop efter siffertal. Förberedelser för nr. 1 tillhör metoden 1 och resultatet visas också efter samma siffra.

Förberedelser:
1. Bunken med vatten vars basyta är lika stor som vattenytan blir, ska fyllas med vatten upp till hälften.
2. Ha olja i vollpipetten med olja i nära tillhands.
3. Ta fram plastlagringsringen (den ska vara så ren som möjligt alltså ej kommit i kontakt med varken diskmedlet eller fett i form av speciellt olja).
4. Se till att inte oljan flyter iväg när du nu ska...
5. Flytta bort länsan.
6. Ta en ren sked.
7. Ta upp fjädern och lägg den på en pappershandduk sedan till en egen enskilld kopp med vatten i.
Tillbaka till vattenbaljan (utan kontakt med diskmedel).
8. Oljebehållaren, vollpipetten ska innehålla olja och vattenbehållaren, baljan ska endast innehålla olja och vatten.
9. Ta en ren tesked och gröp ur lite CaO ur den vanliga behålladen för kalciumoxid.
10. Ta den oljiga skeden du nyss placerat i kalciumoxiden (fast form) i oljan med.
11. Häll upp en ny sammanhållande oljefläck.
12. Tid för diskning. Ta fram en sil, bunke och fyll denna med sågspån och annat, andra sorter av absorberande fibrer som t.ex. mossa, papper eller jord som kan dra in oljan.

Metod:
1. En fjäder placeras utanpå vattenytan.
2. Häll i 5 droppar olja i vattnet men så långt från fjädern som möjligt.
3. Placera och omslut oljefläcken med plastringen övanpå vattenytan.
4. Skaka den behållande baljan.
5. Konsistensen på oljan behålls stabil.
6. För fjädern in i oljefläcken.
7. Försök att tvätta fjädern, först med vatten (mekaniskt) och sedan med diskmedel (kemiskt, emulgeringsmedel som bör separera oljans grepp om fjädern); tillsätt sedan en droppe diskmedel i koppen.
8. Tillsätt ytterligare 5 droppar olja i vattenbaljan så att en ny sammanhängande oljefläck bildas.
9. Strö kalciumoxiden över oljefläcken.
10. Rör om i en minut.
11. Häll i sågspån i själva oljefläcken.
12. Sågspånen ska absorbera och fungera som rening innan vattnet åker ned i vasken.

Observation, resultat på själva utförandet för sin sifferordning:
1. Fjädern vilar på vattnets ytspänning alltså sjunker den inte.
2. En sammanhängande fläck ska bildas övenpå vattenytan.
3. Oljan hålls inne.
4. Polariseringen är knapp, eller väldigt liten: Oljan sprider sig inte p.g.a att det inte finns några bindande ämnen, organismer eller bakterier som binder oljan och kan föra den vidare på kemisk väg. Oljan måste flyttas ut på mekansk väg, genom mekanskiskt arbete utifrån för att sprida sig, vilket vanligtvis inte behövs i vanliga sjöar eller hav.
5. Aningen förtunnad och omskakad, men oljefläcken på vattenytan styrs av sin egna centripetalkraft. Emulgeringsmedel som bl.a. diskmedel ger motsatta effekt och trycker ut oljan mot bunkens sidokanter.
6. Fjädern blir tung och olja klibbar sig in i fjäderfibrerna.
7. Vatten, mekaniskt (förklaring finns i inledningen): Krävdes mycket energi och vattentryck för att få fjädern ren från olja. Diskmedel: fjädern blev ren från oljan för att diskmedel är fettlösande, men diskmedlet i sig är mycket miljöfarligare (mer som ett gift) emot naturens vanliga rening och det gör allt mycket svårare för naturen att bryta ned.
8. Centripetalkraft och dragningskraften i kombination av sorten polarisering mellan vatten och olja inte gör så att ämnena blandar sig och att oljan bildar en liten oljefläck - så länge trycket inte är för stort då fläcken kan dela sig och ur det bildas istället fler oljefläckar.
9. Kalciumoxid- bitar drar in sin i oljan som fortfarande befinner sig på vattenytan med blir såsminingom meddragen ned till bottnen på baljan och det ska väl kanske symbolisera, illustrera någorlunda, hur det går till när kalciumoxid (Ca + syre så sminingom) hamnar i sjöar eller hav drar ned sig till bottnen och genom det kan den kemiska reningen bilda marina sediment. Kalciumoxider kan dock också lösa upp oljesedimenteringar på bottnen och levande organismer, levande på fotosyntes, kan få det lättare att binda olje-föreningarna tillsammands med kalciumoxiden, då den inte separeras från oljan och sköljs bort.
10. Kelciumoxiden separerar oljefläckar genom kemisk väg, skeden hjälper till på mekanisk väg och tydliga oljefläckar klumpar ihop sig; det som kan ses tyder på reaktion mellan kalciumoxiden och oljan. Tydliga fläckar klumpar ihop sig på vattenytan och kalciumoxiden tar med sig delar av olja till bottnen av baljan.
I det rena vattnet finns det ingenting som transporterat kalciumoxiden mer än skedens mekaniska arbete - såsmåningom ansamlas kalciumoxiden till bottnen igen troligtvis p.g.a den höga oljehalten och att inget annat bindande ämne, någon organism som kan binda upp syret i kalciumoxiden än (rent) H2O och olja finns med i baljans innehåll.
11. Sågspånen absorberar oljan, samt suger åt sig fettet som klibbar ihop sig - oljefläcken "minskar" i storlek men drar i själva verkat bara in sig i absorberingsmedlet, sågspånen.
12. Silningen drar åt sig oljan men låter vattnet passera, och belastar inte avloppsreningen lika mycket som det skulle ha gjort om man hällt i olja. Oljan skulle förmodligen också klibba sig fast i cylinderrören.

Diskussion:
Marina sediment där varken någonting kan överleva på fotosyntes eller cellandning sker, kan inte heller några oljeföreningar förflytta sig (Varning! - hypotes) p.g.a det höga vattentrycket.

Felkälla: Labben går inte helt att jämföra med det som händer i hav och sjöar då organismer, bakterier djur och annat levande kan binda och föra vidare olje-föreningar i olika former vilket är skadligt för miljön.

Angående sedimenteringen:
Vid mekanisk rening tillsätts inte några kemiska ämnen som naturen måste ta hand om. Sågspånen binder oljan på ett naturligt sätt.
Vid bränning frigörs bl.a. koldioxid och andra giftiga gaser, olika monoxider och svavelsyra är exempel på sådannt som frigörs ur den fossila olje-bränningen.
Man kan sänka delar av oljan med hjälp av kalciumoxid och det i sin tur hoppas man på ska lägga sig som olösliga marina sediment. <...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Labbrapport: Oljeutsläpp

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Liknande arbeten

Källhänvisning

Inactive member [2007-12-20]   Labbrapport: Oljeutsläpp
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=9024 [2020-02-25]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×