USA

17 röster
13320 visningar
uppladdat: 2007-12-18
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
USA:s historia!


Invandrarna

Under hela 1800-talet kom en ständig ström med invandrare från Europa till USA. De flesta landsteg i New York. Mellan 1820-1914 invandrade ca trettio miljoner till USA. Ca en miljon av dessa kom från Sverige. De första vita som kom till USA var pälsjägare, handelsmän och guldgrävare. Med ångfartyg tog resan över atlanten ca en vecka, med segelfartyg tog det va en och en halv månad. Mellan 1900-1910 anlände sex miljoner invandrare till USA

Järnväg och Råvaror

År 1850 hade Amerikanska järnvägsbolaget lagt ner ca 14, 000km räls. Bara 10år senare fanns de 50,000km räls i USA. Detta är mer än resten av världen hade tillsammans då. Man hade påbörjat en järnväg från östra USA till västra USA. De två järnvägarna möttes den 10maj 1869. Järnvägarna förenades med en spik i guld. USA hade nu en järnväg från öst till väst. Man brukar säga att oljeindustrins födelseår var år 1859. Mellan åren 1815-1850 upptog USA ungefär en stat om året. Resten av världen förundrades av hur USA växte till en världsmakt. I mitten av 1850-talet mindre än 100år efter det att självhetsdeklarationen antagits var USA ett av världens folkrikaste länder. Bara Frankrike hade jus då fler invånare. År 1840 hade USA 17miljoner invånare och det hade ökat så år 1860 hade man hela 32miljoner invånare.

Inbördeskriget

I en tidning skrev en sydstatare en gång och klagade på att nästan allt som dom använder kommer från nordstaterna. Han tyckte dom hade för dålig industri i södern. Medans man hade mycket och bra industri i norr så hade man nästan alla USA:s jordbruk i södern. Från sydstaterna kommer 75 % av all världens bomull. I sydstaterna odlas också ris, socker och tobak. Därifrån kommer tre femtedelar av USA:s exportinkomster. I sydstaterna använde man mycket slaveri medans slaveriet hela hade avskaffats i nord. Slavhandels i USA splittrade hela familjer och skapade fruktansvärda tragedier. År 1860 valdes Abraham Lincoln till USA:s president. Lincoln var emot slaveri och förklarade att det skulle förbjudas i alla nya stater i väst. Då fick sydstaterna nog och förklarade en efter en att dom lämnade unionen. De staterna som drog sig ur skrev en egen grundlag. I den grundlagen stod det att slaveri var tillåtet och att svarta var andra klassens medborgare. Sydstaterna valde en egen president. Det blev Jefferson Davids. Inom kort bröt då strider ut. På våren 1861 besköt sydstatarna Fort Sumter där det fanns soldater som var trogna regeringen i norr. 97% av tillverkningen av vapen och ammunition fanns i nord. Så nord hade en stor fördel på så vis. 1865 efter fyra år av krigade vann tillslut nord. 1863 mitt under kriget alltså gjorde Lincoln ett skickligt drag och sa att om Nord vann kriget skulle slavarna bli fria. Några dagar efter krigets slut så besökte Lincoln en teater där han sköts till döds. Men Abraham Lincoln uppnådde sitt mål som president och han dog den 15april. Det dröjde ända tills 1960-talet innan svarta i sydstaterna hävdade på allvar sina fullständiga rättigheter.

Indianerna

Indianerna fick hela tiden löften av amerikanarna att de skulle få behålla sina jakt marker. Det löftet kom från den amerikanska presidenten. Men gång på gång vart de svikna och tvingades flytta. I mitten av 1800-talet fanns det ca trettio miljoner i landet och det kom hela tiden fler. Indianerna hade hjälpt de första invandrarna och till en början var kontakterna vänskapliga. Men när invandrarna blev fler så tvingades hela tiden indianerna bort. I början av 1800-talet har forskare idag uppskattat att det fann mellan femtio och sjuttio miljoner bufflar. När gevären vart bättre blev det också svårare tider för bufflarna och de var nära utrotning.

Industrialiseringen tar fart

Den industriella revolutionen började i Storbritannien. Det första steget mot masstillverkning tog i USA. År 1798 fick Eli Whitney en beställning av den amerikanska armen att han skulle tillverka 10, 000gevär. Två år senare hade han levererat 500st. sen kom han att börja tillverka maskiner som gjorde gevären. Då gick det fort att tillverka dom återstående 9500 gevären. Till en början importerade USA tekniken från Storbritannien. USA lånade också kapital från Storbritannien. Europa var uppdelat i olika länder med tullar vid gränserna. Varje land ville skydda sitt jordbruk och den egna industrin. Men inbördes kriget förhindrade USA att göra detta. USA fick snart egna tekniker och uppfinningar. Samuel Morse gjorde telegrafen användbar. Alexander Graham Bell uppfann telefonen påstås det, Thomas Edison sökte patent på 2500 uppfinningar bland som glödlampan och fonografen som var en föregångare till CD-spelaren. År 1903 gjorde bröderna Wright den första flygningen med ett motordrivet flygplan. Utvecklingen började i USA i början av 1900-talet då Henry Fort tillverkade T-Forden som är en av världens mest till bil. år 1929 fanns det över 20miljoner bilar i USA. Samma kurva hade även kylskåpet, radion, dammsugaren, strykjärnet och telefonen. Från det att inbördeskriget slutade 1865 fram till första världskriget 1914 växte USA och blev en världsmakt. Folket i USA bar fabrikstillverkade skor kvinnorna bar klänningar som sytts i fabriker. Amerikanarna åkte i ungefär likadana bilar lyssnade på samma radioprogram och såg på samma filmer. Slum området i Manhattan New York var dubbelt så stora som dom i London och dödligheter var dubbelt så stor som i landet i övrigt. En genomsnittlig årslön för en arbetare var 500bollar om året. Stålkungen Carnegie tjänade 26miljoner om året. 1880- och 1890-talen var kapitalismens mest hänsynslösa period i USA. Mutor och våld förekom i kampen mot konkurrenter och fackföreningar. Fackföreningarna var länge små och svaga. Först 1953 fick arbetarna laglig rätt att organisera sig.

Den politiska makten växer

Allteftersom USA:s ekonomiska makt väste ökade också den politiska och militära makten. Grannländerna började märka att de fått ett nytt mäktigt land vid deras gränser. När USA besegrade dom spanska kolonierna som fick man också kontroll över en mängd områden som tidigare tillhört Spanien. Theodore Roosvelt blev USA:s president1901 ock han ville att USA skulle bli en fredsmäklare och en moralisk ledare för hela världen och dessutom sprida det demokratiska styrelsesättet över jorden. Roosvelt ville att dom europeiska makterna som USA besegrat inte skulle få någon chans att skaffa sig inflytande i området. Gång på gång invaderade amerikanska trupper olika länder för att skydda sina egna ekonomiska och politiska intressen.Samhällskunskap USA

USA – En supermakt


USA står för United States of America eller som man säger på svenska Amerikanska Förenta Staterna. USA består av femtio delstater. Varje delstat har ett eget parlament och en guvernör som är högsta rang. En delstat har egna regler för sina skolor samt egna regler för sin poliskår. En delstat har rätten att skaffa egna regler. I USA finns det två partier dessa är republikaner och demokrater. Om man ställer upp i ett val utan att kalla sig demokrat eller republikan blir man garanterat inte vald. USA:s konstitution från 1789 är den äldsta i världen som fortfarande används. Enligt den ska USA ha tre olika maktcentrum. Dessa tre är USA kongressen som finns i Washington liksom vita huset och högsta domstolen. Washington DC är USA:s huvudstad. DC betyder district of Colombia vilket innebär att huvudstaden inte lyder under någon delstat. Presidenten i USA gör i stort sett samma saker som Sveriges statsminister med några undantag. I USA utser man presidenten genom ett val vart fjärde år. En president kan väljas om en gång och får alltså bara sitta vid makten i totalt åtta år. USA:s president är deras statschef och överbefälhavare. Alla lagar som ska tillsättas måste undertecknas av den dåvarande presidenten. Det innebär att om presidenten inte gillar lagen kan han skippa att underteckna den. Då träder inte lagen i kraft. Presidenten utser själv regeringen och han tillsätter höga tjänste man. Han har också rätt att utan krigs förklaring skicka trupper till andra länder under en begränsat period på nittio dagar. Dessa nittio dagar kan förlängas hur många gånger som helst. I Vietnamn kriget kämpade soldater i tio år utan att någon krigsförklaring utfärdades. USA:s president har sån väldig makt att han ibland räknas som världens mäktigaste person. Innan lag förslagen kommer till presidenten måste dom komma igenom kongressen som är steget under presidenten. USA:s kongress har han om budgeten och det är alltså dom som bestämmer över den statliga skatten. Kongressen är uppdelad i senaten och representanthuset. I var och en av USA:s 50stater utses två senatorer genom allmänna val. Senaten är alltså 100medlemmar. Varje senat sitter i sex år. Senaten kan väljas om hur många gånger som helst. Representanthuset har 435 medlemmar. Varje delstat väljer ledamöter till representanthuset i förhållande till sin folkmängd. En ny lag måste godkänns i båda dessa kamrarna. USA har två domstols systen. Ett delstatligt och ett federalt. Det finns flera nivåer på domstolar. Högsta domstolen har nio ledamöter. Denna utses på livstid av presidenten, men måste först godkännas av senaten. Därför kan de bli så att en demokratisk president måste arbeta med republikanska ledamöter. 1960-talet så utsåg den högsta domstolen att dödsstraff strider mot USA:s författning. I författningen står det att inga grymma och ovanliga straff får utmätas. År 1976 prövade man fallet i Högsta domstolen igen. Nu satt det nya domare där och man kom då fram till att det inte var emot författningen. Sedan domstolen kommit med detta utlåtande har flera delstater tagig upp dödsstraffet igen. En mäktig konservativ organisation är Moral majority som vill kämpa för kristna i världen. Organisationen är bland annat mot fri abort. Ca 10, 000 personer i kongressen sysslar med lobbying. Det innebär att dom försöker få folk att rösta på just det dom vill. Ett annat sätt som används för att folk ska rösta som man vill är att man brukar hjälpa till med pengar på stora kampanjer som är väldigt dyra.

USA och världspolitiken

Det är få länder som väcker så starka känslor som USA. Amerikanske livsstil, musik och mode är ett föredöme för folk över hela världen. Många länder ser USA som ett demokratiskt föredöme. För andra är USA en stor fiende som dom vill ska bekämpas. De olika grupper som ogillar USA har olika metoder att ta i tu med det. Dessa länder tvekar heller inte att använda vapen om dom måste. En del grupper tar till demonstration och en del tar till terrorism. USA är den ända supermakten i världen och dom kan skaffa sig makt nästan var som helst i världen. Man har olika uppfattning om hur denna makt ska användas. Det talas om två sätt.Geografi USA

USA på kartan

Landet USA upptar 9 800 000kvadratkilometer. Det är nästan lika stort som hela Europa. Från USA:s väst kust till öst kust är det 4500km och från norr till söder är det som längst 2700km. USA har flera delstater som ligger långt ifrån fastlandet tex. Alaska och Hawaii.

Från kust till kust

En flyg resa från östra USA till västra USA tar ca fem timmar. Från öst till väst i USA skiljer det tre timmar med tanke på tidszonerna. När klockan är nio i San Francisco är klockan tolv i New York. Väster om Klippiga bergen är det mycket regnigt. I bergskedjan Klippiga bergen finns det toppar som kan nå över 4000meter över havet. När man flyger över USA kan man se att dom inre slätterna är runda. Det kan man nog undra varför. Det beror på att fälten styrs av konstbevattning. På de inre slätterna förser man landet med vete, majs, sojabönor, socker, bomull, ull och kött. Senare under våran resa kommer vi att passera en låg bergskedja som heter Appalacherna. Vi närmar oss nu kustslätten ut mot Atlanten. Längs denna kust sträcka finns ett 600kilometer lång bälte med storstäder, från Boston i norr till Washington i söder. Där finns bland annat kärnan i USA, New York. New York med sina förorter ligger i tre delstater och har över 20miljoner invånare. I USA:s 280miljoner invånare finns det rikt och industriellt utvecklat folk.

Natur och klimat

Området vid stilla havet ligger nära en av jordens svaghetszoner. Vulkanen Mount ST.Helens exploderade 1980 i ett våldsamt utbrott. 400m av dess bergstopp blåstes bort i samband med utbrottet. Mer än femtio personer omkom och allt levande inom en radie på en mil förintades. I nära åttio år hade San Francisco väntat på ”the big one”. Med andra ord den stora jordbävningen. 1906 kom ett kraftigt skalv. Men geologerna varnade för ett nytt ännu större. 1986 kom också det stora skalvet. Forskarna säger att det är sextio procents chans att det riktigt stora skalvet ...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: USA

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Liknande arbeten

Källhänvisning

Inactive member [2007-12-18]   USA
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=9018 [2020-04-08]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×