Vietnamkriget

24 röster
53388 visningar
uppladdat: 2000-07-05
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete

Bakgrund/Orsaker

Under koloniseringen som skedde under 1800-talet, koloniserades Vietnam av stormakten Frankrike.
Att vara ett koloniserat land innebär att landet självt och invånarna inte har mycket att säga till om, framför allt inte i fråga om politiken.
Även om inte landet i sig är självstyrande eller självständigt så finns fortfarande nationalkänslan kvar för människorna som lever och bor där. Det finns en gräns för hur mycket människorna står ut innan de säger stopp och får tankar om att bli ett självständigt land. På 1930-talet blev människorna, precis som jag nämnt, allt mer angelägna om att se Vietnam enat till ett självständigt land. Det var speciellt de kommunistiska tänkarna som diskuterade detta ämne. Kommunisterna var vanligast i Nordvietnam och det var främst där som folket var i uppror mot att landet var koloniserat.

Efter andra värlsdkriget utropades att Vietnams Demokratiska Republik hade bildats (genom att en revolutionär kommunist tagit makten). Det uppkom nu många olika problem då Frankrike inte ville ge ifrån sig någon sorts makt till Vietnam, eftersom de var rädda att förlora hela landet på sikt om de skulle ge vietnameserna ökat självstyre. Inga överenskommelser kunde göras, ingen ville ge sig i denna viktiga fråga. Allt detta ledde till ett åtta årigt långt krig länderna emellan. Kriget handlade om Vietnams frihet och detta påverkade garanterat att kriget slutade till deras fördel. Allt satsades för att få tillbaka sin självständghet , som mer än hundra år tidigare berövades dem.

Efter kriget kom landet att delas två hälfter, en nordlig och en sydlig. Orsaker till att de delades i två hälfer låg bakom ett beslut som internationella föreningar låg bakom. Beslutet hade tagits efter att ha sett vilka meningsskiljaktigheter det fanns mellan nord och syd och det sågs som om detta var den bästa lösningen för att det inte skulle uppkomma krig inom det egna landet.
Den nordliga hälften hade redan från början varit kommunistiskt inställda och nu kom denna del att styras av kommunistiska ledare. Den sydliga delen däremot blev en republik med stöd från Frankrikes sida. De presidenter om styrde landet i syd blev allt mer impopulära, mest p.g.a. att de var diktatoriska och tog inte del av människornas åsikter på ett tillfredsställande sätt. Kommunismen som fungerade bra i de nordliga delarna blev allt mer populärt.

Det fanns fortfarande hopp om att Vietnam en dag skulle kunna bli en stat och de kommunistiska tankarna kanske skulle bli den faktor som kunde få landet att enas.
Trots att kommunismen spred sig allt mer så var det fortfarande motstridigheter delarna emellan. Detta berodde främst på att USA mer och mer tagit över stödet till Sydvietnem från Frankrike. Den enda anledningen till att USA ville stödja syd, var att de ville krossa kommunismen som hade vuxit sig stark. USA ville inte att kommunismen skulle få styra i ännu ett land.
Dessa skilda åsikter ledde till ännu ett krig. Inbördes krig, nord mot syd.

Förlopp

Kriget startade på 1960-talet. Nord hade i sikte att kunna ena landet genom kommunistiskt styre, de ville äntligen kunna få igenom sina tankar som de haft väldigt länge.
Det största problemet som nord fick emot sig var att USA kom att stödja den sydliga delen. USA var en stormakt som ville visa sin makt och även "skrämma" andra länder med kommunisktiska partier eller styren. De hittade en anledning som inte var speciellt trovärdig för att kunna lägga sig i kriget. Nordvietnam fick utstå stora bombangrepp, men trots detta så gick det bättre för de än vad USA och Sydvietnam någonsin trott. Detta kan ses lite konstigt eftersom det var dessa länder som hade tillgången till alla de modernaste vapnen och de största arméerna. Nordvietnam var mycket starkare än vad USA någonsin trott att de skulle vara. Det grundade antagligen i att nordarna kämpat för att bli en enad stat tillsammans med syd och ville inte ge upp utan kämpade på för att uppnå detta. USA bombade tre gånger så mycket bomber över Nordvietnam än det hade fallit under hela andra världskriget.

Hela världen började bli upprörda över att stormakten USA gav sig in i ett krig så att det blev ännu värre än vad det hade varit om syd och nord hade fått klara av det själva, med resurser som var "på deras nivå" tillskillnad från hur det låg till nu.
Nordvietnam skaffade sig genom detta många människors medlidande och Kina och Sovjet gav de vapen för att kunna hålla samma klass som syd och USA.
De lite mindre länderna hade medlidande, men kunde inte göra mycket för att hjälpa till, många länder hade även en rädsla för att komma på fel fot med stormakten USA.

I början av 70-talet bestämde sig äntligen USA för att dra sig tillbaka från kriget. Detta ledde till att kriget nu stod mot de två delarna inom landet. Syd förlorade när de inte längre hade någon stormakt som stod bakom dem. 1975 enades landet i kommunitisk regi, efter mer än hundra år av andra länders styre och inverkan.

Konsekvenser

Som i alla andra krig så dog väldigt många människor, både vietnameser och amerikanare. Beräkningarna kommer fram till att ungefär 58 000 amerikaner och två till tre mijoner vietnameser fick sätta livet till i dessa slag.

När ett land inte har styrt sitt eget folk på över hundra år finns det problem som uppstår som kan medföra problem för invånarna. Det blev inte lättare av att inbördeskriget var så nära inpå, det gjorde att åsikterna var väldigt spridda och det var väldigt svårt att göra alla grupper i samhället nöjda.
Vietnam fick inte igång sitt jordbruk eller affärer som de hade tänkt sig och hamnade i en ekonomisk kris under uppyggnaden av det "nya" landet.

Vietnam började sin väg mot ett enat land, men stridigheterna fortsatte. Krig födde krig i det här fallet. Det kan vara svårt att lösa problem på ett fredligt sätt, när man är van att ta till stridigheter, för att komma dit man vill.


Slutsats

Slutsatsen som kan dras är att länder med olika sorters människor, i detta fall beroende på att Vietnam var koloniserat under en lång tid, kan ofta skapa konflikter.

Människorna tänker ofta inte så långt att fredliga sätt oftare löser pro...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Vietnamkriget

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Källhänvisning

Inactive member [2000-07-05]   Vietnamkriget
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=90 [2018-12-15]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×