Labbrapport Fysik B Pendelrörelse

11 röster
35140 visningar
uppladdat: 2007-12-13
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Antagligen har ni inte fått samma uppgift som vi fick, men den här rapporten är en bra mall för hur man ska göra en labbrapport, inte bara i fysik utan också typ kemi, biologi, naturkunksap, ja alla ämnen man skriver labbrapporter i.

Så håll till godo:

Labbrapport Fysik B
Försök nr. 1
Bestämma massan på okänd vikt

Syfte:
Vi ville genom det vi lärt oss om harmoniska svängningsrörelser och fjädrar i fysik b räkna ut vikten på en okänd massa, i vårt fall en sten. Tanken var också att vi skulle koppla samman all räkning vi gjort i boken med ett verkligt exempel.

Hypotes:
Vi skulle bevisa genom att använda våra kunskaper om fjädrar och svängningsrörelser, formler och med en vikt med känd massa, att vi verkligen kunde räkna ut okända massan (stenen).

Utrustning:

• 1 st fjäder
• 1 st vikt med känd massa (100g)
• 1 st vikt med okänd massa (sten)
• 1 st stativ
• En stående linjal
• Miniräknare
• Formelsamling

Utförande och Resultat

För att klara av att räkna ut den okända massa var vi tvungna att använda rätt formler, vi kom överens om att de formler vi behöver var F=k*l och F=m*g sen så koppla vi ihop formlerna så vi fick en fungerande formel, som löd m*g=k*l. Nu hade vi den formel vi behövde för vårt experiment. Vår tanke var att vi skulle räkna ut fjäderkonstanten(=k) för vår fjäder, det gjorde vi genom att mäta ut skillnaden mellan fjäderns längd med vikten som vägde 100g och längden utan vikt då skulle vi få  l som var blev blev 0.238-0.130=0.108m så  l=0.108. Massans vikt visste vi ju att den var m=0.1 kg. g som är lika med gravitationskonstanten är ju alltid samma tal, nämligen 9,82 m/s^2 . Då var det bara att räkna ut k, och det blev 0.1*9,82=k*0.108, k=9.09N/m.

Vi visste också att alla fjädrar har en konstant som är samma oavsett vilken vikt man hänger på. Vilket var gjorde att vi nu kunde räkna ut m, bara vi räknade ut  l. Och det var ju enkelt, vi mätte bara fjäderns längd med och utan okänd vikt på, det blev då  l= 0.180-0.130=0.050m
Nu var det bara att sätta in alla värden i formeln och räkna på, det blev m*9.82=9.09*0.050=0.046kg. Stenen vägde alltså 4.6 gram, vilket vi kontrollerade med en våg och det stämde relativt bra.


Slutsats:
Vi kunde genom att väga stenen, se att vårt resultat stämde relativt bra. Så vi kan dra slutsatsen att det går att räkna ut en okänd massa om man har samma verktyg som vi hade.

Diskussion:
Det finns flera felkällor i våra beräkningar, bland annat så var vår linjal inte speciellt noggrann, och vikten vi använde kan ha vägt mer eller mindre än vad det stod på den.


Försök nr. 2
Bevisa gravitationskraften

Syfte:
Att bevisa att tyngdkraften verkligen är 9,82 m/s^2 med våra kunskaper om pendlar.

Hypotes:
Bevisa att vi man kan räkna ut gravitations kraften med rätt redskap och kunskaper.

Utrustning:

• 1 st tidtagarur
• 1 st måttband
• 1st pendel (bestående av stativ, snöre och en tyngd)

Utförande och Resultat:
Vi satte oss ner och diskuterade hur vi skulle kunna bevisa gravitationskraften, vi kom fram till att vi skulle använda formeln T=2( l /g)-1/2 . För att kunna räkna ut g i formeln (g=gravitationkraften) måste vi vet T som är periodtiden och l som är längden på pendeln.
l räknade vi enkelt ut genom att mäta snöret som tyngden att i, som blev 1.65m. T räknade vi ut genom att släppa pendeln och tog tid på hur länge det tog för pendeln att gunga 25 perider (en period= en tid det tar för pendeln att svänga från max höjd och tillbaka igen), det tog 64.5 s för pendeln att svänga 25 perioder, så vi tog bara tiden och delade med antal perioder för att få fram T, som blev 64.5/25=2.58=T.

Sen var det bara att sätta in de olika värdena i formeln och lösa ut g, som blev 2.58=2*3.14(1,65/g )-1/2= 9.785, så g=9.785..

Slutsats:
Så synes ovan fick vi ett tal som var ganska när den faktiska gravitationskraften. Så jag tycker man kan säga att vi lyckades att bevisa vår hypotes och fick ett resultat som var nära den ...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Labbrapport Fysik B Pendelrörelse

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

  • Inactive member 2008-12-13

    "en massa" är inte direkt en bra formulering för en fysikrapport, speciellt när det här faktiskt betyder många.

Liknande arbeten

Källhänvisning

Inactive member [2007-12-13]   Labbrapport Fysik B Pendelrörelse
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=8980 [2020-05-27]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×