Skillnad mellan konservatism, liberalism och socialism

63 röster
97217 visningar
uppladdat: 2007-12-12
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Det är stor skillnad mellan konservatismen, liberalismen och socialismen. En av de största skillnaderna enligt mig är nog den ekonomiska biten. De konservativa partierna vill minska på skatten såsom liberalerna medans socialisterna vill öka skatten för att kunna ge mera bidrag till de behövande. Liberalismen och konservatismen tycker båda att det man äger ska ägas självständigt och de vill helst inte att något ska ägas tillsammans av samhället medans de socialistiska partierna vill att staten ska äga allting. Annars vet jag faktiskt inte om det är så mycket som skiljer dem utan det är ju det att de liberalistiska partierna vill ha frihet på alla sätt medan konservatismen vill ha kvar det gamla ståndsamhället som inte liberalisterna och socialisterna vill. Vissa av de konservatismiska partierna tycker att kyrkan ska leda religionen och bestämma vilken tro man ska tro på. De liberala och socialistiska partierna tycker i sin tur att man ska ha religions frihet. De har också stor skillnad på vilket sätt de tycker att man ska driva igenom sina idéer. Liberalisterna och socialisterna tycker att man ska gå lugnt till väga och inte använda våld, samtidigt som vissa av de konservativa partierna tycker att man ska använda våld och censur för att få fram sin vilja.

De människor med lägre inkomst tycker jag bör ty sig mer åt det socialistiska hållet fast om alla skulle göra det skulle arbetslösheten öka för att vad är motivationen till att arbeta om skillnaden är så liten som till att vara arbetslös? Då skulle staten behöva ta ut mera pengar i skatt och staten skulle behöva finansiera detta med att låna pengar från andra länder. Det blir då en ond cirkel. Medelklassen tycker jag bör ty sig till liberalerna för att de vill att alla ska ha en grundtrygghet, alltså att alla ska ha rätt till sjukvård, skola och äldreomsorg. Partier som t ex folkpartiet vill sänka skatten som är positivt för barnfamiljer. Liberala partier vill även ge föräldrar möjlighet att vara hemma med småbarn istället för att de ska gå på dagis. De som vill att det ska finnas förutsättningar att driva företag och tjäna pengar på det tycker jag bör ty sig åt de konservativa partierna. De konservativa partierna vill sänka skatterna på företag och privatpersoner. De vill att de ska startas nya företag i Sverige. Jag tycker själv att de konservativa partierna har en bra åsikt att de vill minska utgifterna för företagen. De socialistiska åsikterna om jämlikhet tycker jag självklart låter utmärkt att alla ska ha det lika bra men att vissa som är arbetslösa bara får bidrag och nästan lika stor inkomst som vissa som jobbar är ingen bra åsikt enligt mig.

Socialisternas första idéer utvecklades under 1800-talet. Franska revolutionen var ett steg mot ett rättvisare samhälle för socialisterna. De var beredda att ta till våld för att få fram en rättvisare vardag. I dagens samhälle demonstrerar man istället och det är inte så vanligt med våld för att framföra sin åsikt. Vissa skillnader är ju förutsättningarna men även att på 1700 talet fick ju inte de behövande och arbetslösa bidrag.

Liberalismen uppstod under 1700-talet. Franska revolutionen kan ses som dess höjdpunkt då bastiljen stormades och fångarna skulle frigöras. Liberalismen under franska revolutionen skiljer sig lite från dagens folkparti. De största skillnaderna är att de hade såklart helt olika förutsättningar under den franska revolutionen men de tyckte då inte att det skulle vara fri rösträtt för alla vilket är en självklarhet idag. Likheter mellan dem är t ex frihet, tillverkningsfrihet och att inga tullar eller avgifter ska läggas på handeln. Tryck, yttrande och religions frihet är också en likhet.

Konservatism uppstod efter franska revolutionen då franska kungen och många adelsmän avrättades. De konservatismiska partierna under franska revolutionen ville ha kvar så som det var med stånd o.s.v. Moderaterna vill ju som sagt bevara så det är ju en likhet så som det var förr i tiden. Det är lite olika med att dagens Moderater vill ju t ex att det ska löna sig att arbeta. Under franska revolutionen arbetade ju bönderna medans de rika roade sig med fester mm. Det är alltså lite ombytta roller där. Under franska revolutionen ville ju kungen höja skatterna medans dagens konservatismiska partier vill sänka skatterna.

Vänsterpartiet – Partiledare Lars Ohly
Vänsterpartiet är ett socialistiskt parti. När vänsterpartiet startades kämpade partiet för allmän rösträtt. Partiet kämpar mest idag för jämlikhet och att hjälpa dem som har det svårt i samhället genom bidrag. Bidragen skall lösas genom att de som tjänar mest ska betala högre skatter. Vänsterpartiet vill också göra det lättare för homosexuella, bisexuella och transpersoner genom att förbättra deras rättigheter. De vill inte ha några betyg eller läxor för att de tycker att alla ska få likadan hjälp med skolarbetet. Vänsterpartiet vill att staten ska äga allting, alltså att ingen ska bli mäktigare än någon annan. Allt ska vara jämlikt. Vänsterpartiet står inte så mycket för konservatism eftersom det menas att man vill ändra på samhället. De vill ju inte ha tillbaka den svåra tiden för de fattiga och arbetslösa som konservatismerna vill. Vänsterpartiet är också lite liberalt så som de flesta andra partierna för de vill ju ha lite frihet samhället så som yttrande, tryck och religionsfrihet.

Socialdemokraterna – Partiledare Mona Sahlin
Socialdemokraterna är ett socialistiskt parti och deras största åsikt är jämlikhet och rättvisa. Socialdemokraterna kallas även för arbetarpartiet. De tycker att alla människor har ett likt värde och ska få en chans till ett bra liv. De vill att det ska finnas en bra kommunal skolutbildning för alla barn så att inget barn får bättre utbildning än någon annan. Socialdemokraterna vill att alla ska ha ett arbete. Fler arbeten ska skapas inom den offentliga sektorn. Fördelningspolitiken är viktig för socialdemokraterna, så som att desto mer man tjänar ju mer skatt betalar man. Skatten betalas ut i bidrag och fördelar ut det över de människorna med lite mindre inkomst. Det ska också vara billig, bra och rättvis barnomsorg åt alla. De tycker inte att liberalisternas åsikt om frihet är mycket värt för en fattig som jobbar och sliter eller en arbetslös. De konservativa åsikterna gillade heller inte socialisterna för de vill ha mer reformer och bidrag, alltså inte ha kvar den gamla vardagen. Vissa av socialdemokraternas åsikter är liberala som t ex tryck - yttrande och religionsfrihet.

Miljöpartiet – Språkrör: Maria Wetterstrand & Peter Eriksson
Miljöpartiet ser inte sig självt som ett höger- eller vänsterparti utan samarbetar med både vänster- och högerblocket i olika frågor. De säger att de representerar den gröna ideologin. Deras viktigaste åsikter är såklart miljön. De tycker att vi tillsammans ska kämpa för en bättre miljö där vi tar ansvar för våran jord. De är motståndare till mycket som de andra partierna har gemensamt t ex ökad produktion. Miljöpartiet har tillsammans med den borgliga sidan engagerat sig i frågor kring friskolor. Miljöpartiet har själva sagt att de utgår från människans frihet och därför kallas de för liberaler. Partiet vill inte gå tillbaka till det tidigare samhället som konservatismerna vill utan de vill ändra på samhället genom minskad produktion. Miljöpartiet vill ha jämständighet emellan kvinnor och män men även införa en könsneutral äktenskapslag vilket är socialistiskt. Man kan alltså säga att partiet är lite av varje. Partiet är emot kärnkraftverk och vill istället satsa på förnyelsebar energi som vind och vattenkraftverk.

Centerpartiet – Partiledare Maud Olofsson
Centerpartiet ligger ungefär i mitten av höger & vänster skalan. Centerpartiets ideologi är att vi människor ska vara i centrum, att vi alla människor är lika värda. Centerpartiet var ursprungligen ett konservativt intresseparti för jordbrukare men har utvecklats till ett socialliberalt parti med miljöåsikter. Ett socialliberalt parti är en gren av liberalismen som utgår ifrån att alla har likadana rättigheter till sjukvård såsom friskolor som ska garanteras av staten. Centerpartiet vill bl.a. att Sverige och EU ska styras enligt federalismens principer. Federalism är ett sätt att dela upp makten vilket enligt deras åsikt leder till att man kan påverka sin vardag mera. De tycker att det är bra med EU för då kan länderna lättare samarbeta om frågor i t ex det globala samhället. De vill skapa flera jobb men även minska på skatten. Ju mer pengar människor har kvar efter att skatten är betald desto mer varor och tjänster kan de köpa och det skapar arbeten. Centerpartiet pratar mycket om ungdomar, hur dem mår och mobbning. Dem vill förbättra situationen i skolan vilket de flesta partier håller med. De vill även att det ska bli lättare för företagen så att flera skapas.

Kristdemokraterna – Partiledare Göran Hägglund
Kristdemokraterna är ett konservativt parti. De vill minska aborter men också att kvinnor ska vara hemma och ta hand om barnen istället för att jobba. De vill alltså ha det som det var förr i tiden, inte ändra på samhället. De tycker att pappan skall försörja familjen. Deras värderingar är kristna. Partiet tycker att äldre omsorgen ska bli bättre och att det ska skapas mera företag som bidrar till fler arbeten. De vill även höja kvalitén på fängelserna och ta bort onödiga skatter som t ex fastighetsskatten. Kristdemokraterna tycker inte att könsneutrala äktenskap ska införas vilket är konservativt. I vissa frågor som t ex jämlikhet emellan män och kvinnor är kristdemokraterna socialistiska men även liberala i yttrande, tryck och religionsfrihet är partiet liberalt som de flesta andra.

Folkpartiet – Partiledare Lars Leijonborg (skall avgå till hösten)
Folkpartiet är ett liberalt parti men även socialliberalistiskt part som är en sorts liberalism. Vissa av deras åsikter i jämlikhet är mer åt det socialistiska hållet. Deras viktigaste utgångspunkt är frihet och medbestämmande. Vid grundningen av partiet var utgångsfrågorna frihet och rösträtt vilket senare blev en grund till partiet. Senare bildade man ett liberalt parti med två andra liberala grupper i riksdagen. Folkpartiet tillsammans med socialdemokraterna införde allmänrösträtt. Skolan är viktig för folkpartiet och de vill att det ska vara ordning. Det tycker jag är liberalt eftersom att alla ska ha frihet att lära sig saker. En av deras punkter är också egen frihet, att du själv ska få vara med och välja vilken skola du vill gå i men även omsorg och sjukvård. Folkpartiet tänker mycket på det glömda Sverige, människor som inte är så starka. De vill att de ska komma in i samhället och få ta sin plats. Man ska även tänka på globalt solidaritet och hjälpa de fattiga. Jämställdhet mellan t ex kvinnor och män är viktigt men även att homosexuella ska ha samma rättigheter. Folkpartiet är lite konservativt för de tycker att det ska finnas privata alternativ som t ex privat vård. De är även socialistiska när det gäller fördelningspolitik.

Moderaterna – Partiledare Fredrik Reinfeldt
Moderaterna är konservativa och de vill begränsa fördelningspolitiken, att det ska bli lönsamt att jobba. De vill att skatten ska sänkas och att fler företag ska startas så att fler kan få jobb. De tycker att det är stökigt i skolan och vill att eleverna ska ha mera kunskap när de går ur grundskolan. Partiet vill även att man ska kunna välja om man vill ha sina barn på dagis eller vara hemma vilket jag tycker är liberalt. Moderaterna vill att vården ska bli bättre och att brottsligheten ska bekämpas mera. De tror på fri konkurrens inom skolan och vården. Kvalitén blir bättre och de dåliga alternativen slås bort. Moderaterna vill även ha jämlikhet så som de flesta partier vill. De vill ha frihet som liberalerna och minska inflytandet från den offentliga sektorn. En stor skillnad mellan de konservativa och socialisterna partierna är enligt mig sättet de vill skapa mera jobb på. De konservativa vill skapa mera jobb inom den privata sektorn genom sänkta skatter och arbetsgivaravgifter medans socialisterna vill skapa mera jobb inom den offentliga sektorn med hjälp av höjda skatter.


Liberalismen brukar delas in i två inriktningar, socialliberalism och nyliberalism. Nyliberalismen och liberalismen har ganska lika värderingar men vissa värderingar skiljer dem åt. Nyliberalismen tycker som liberalerna att människorna har rätt till frihet men även att man ska ha en fri ekonomi utan att staten lägger sig i. Alla ska behandlas lika och man får se ut och bära vilka kläder man vill men även tryck- religions- och yttrandefrihet. De vill införa privat sjukvård och tror att kvalitén blir bättre. Den största skillnaden är nog att ny liberalisterna vill införa lite för mycket frihet som t ex att narkotika ska tillåtas och att nästan all skatt ska tas bort. Nyliberalismen vill ta bort den mesta skatten förutom skatten till bl.a. polisen och domstolen. De tror att välgörenhets organisationer får in mer pengar om skatten minskar.

Neokonservatismen kommer från början från USA och George W Bush är en anhängare till den. Idag bygger den på en annan grund än konservatismen, där friheten och det materiella står i centrum. Neokonservatismerna tycker till skillnad från konservatismerna att man kan ta till våld om det skulle behövas och vissa kritiker till neokonservatisme...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Skillnad mellan konservatism, liberalism och socialism

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

  • Inactive member 2010-11-03

    Skit bra uppsats. Lärorikt

Källhänvisning

Inactive member [2007-12-12]   Skillnad mellan konservatism, liberalism och socialism
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=8963 [2019-06-18]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×