Naturgas

5 röster
14295 visningar
uppladdat: 2007-12-09
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Inledning

Naturgas är som en färglös, gift och luktfri gas som är mycket lättare än luft.
Naturgas består både utav etan, propan och koldioxid men allra mest utav metan (90%).
Naturgas kommer precis såsom olja ifrån organiska djur och växter som samlats ihop på havsbottnen för flera miljoner år sedan. Och man utvinner den på exakt samma sätt som oljan, dvs. i små oljefickor eller gasfickor i berggrunden där gasen samlats.

Transport av naturgas

När man hittat naturgasen så transporterar man den i flytande form i rör, nedbyggda under marken direkt dit den ska. T.ex. vi i Sverige får våran naturgas ifrån Danmark, (Nordsjön) vilket går i rör under havet till Klagshamn, Malmö som sedan skickar vidare naturgasen av sig själv av ett självtryck i ett stamnät som finns längs med västkusten, nedgrävt djupt ned i marken, från Malmö till Göteborg. På detta viset sparar man väldigt mycket resurs, t.ex. såsom istället för att använda tankbilar, tankfartyg osv.
Det blir heller ingen trafikfara eller något spillo utav naturgasen, vilket är positivt.

Vart finns naturgasen?

Den mesta naturgasen finns i USA och i Ryssland, men även i mellanöstern och i Nordsjön etc. Ryssland står för hela 40% av all världens naturgas framställning.
Man hittar den som sagt oftast där det finns olja.

Vad används naturgasen till?

Naturgasen har många användningsområden men främst används den till fabriker, kraft/fjärrvärme verk och uppvärmning av fastigheter.
Men även som ”vanlig” el och ström i vanliga hushåll.
Naturgasen står för en fjärdedel av all användning i världen, men endast 7 procent i Norden och 2 procent i Sverige. Vilket är förståeligt… endast Västkusten har tillgång till naturgas, dvs. 26 st. kommuner och 55.000 hushåll, utav dem använder ca 20% hushåll naturgas.

Naturgas, framtidssäkert?

Naturgas är ett mycket renare ämne än vad kol och olja är och vid förbränning så bildas det i hela drag bara kväveoxider, vattenånga och koldioxid.
Mycket mindre förbränning utav koldioxid och svavel sker än vad det gör med olja och kol, vilket är himla positivt och gör naturgas faktiskt till en miljövänlig energi eftersom den är en giftfri gas. Naturgas ska vi alltså satsa på, vilket hela världen är fullt medvetna om och ha redan börjat göra. Naturgasen är framtiden menar experterna och kommer att dominera 2100 talet vad det gäller energi framställning. Men naturgasen har en nackdel, den är inte heller förnybar och kan därför redan om 60, 70, 80 år ta slut.

Slutord

Även ifall att naturgasen tar slut någon dag så är det ändå idag det enda vettiga och realistiska energislag som finns i dagsläget och kan därför vara bra som ett komplement gentemot andra energislag. Naturgasen är mycket billigare än olja och kol och släpper som sagt ut hälften så mycket koldioxid och svavel än olja och kol, vilket därför gör den till en given vinnare av alla slags energislag som finns.