Sören Kierkegaard

3 röster
15226 visningar
uppladdat: 2007-12-02
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Sören Aabye Kierkegaard (1813-1855)

Sören Aabye Kierkegaard föddes den 5 maj år 1813 i Köpenhamn. Han var son till Michael Pedersen Kirkegaard, vilken var en av Danmarks rikaste män och hans hem vare ett starkt puritanskt sådant. Det som i mycket påverkade grunden i Kirkegaards personlighet och hans framtida författarskap var faderns religiösa melankoli som kom att drabba honom och hela familjen. Något han kom att omnämna som ”den stora jordbävningen” var den händelse som inträffade någon gång omkring 1838. Det var vid den tidpunkten hans tankar började gå i banorna att kanske det var Guds straff som låg till grund för hans, faderns och broderns tungsinne, samt fem syskons förtidiga död.
Han fick i samband med moderns död reda på faderns affär med pigan Ane, vilken senare skulle bli hans mor, detta kan ha varit en trolig orsak till ”jordbävningen”.

Han blev senare i livet förälskad i en kvinna vid namn Regine Olsen. Kärleken var besvarad och de höll ihop, men ett år senare bröt han förlovningen. Varför är inte helt säkert men det antyds att depressionen tog över hans sinne när den stormiga förälskelsen tog slut och vardagen gjorde sitt intåg. Han kände för henne i hela sitt liv och planerade att träffa henne i olika sammanhang, men Regine gifte sig och flyttade utomlands. Det blev sista gången han såg henne. Genom sitt författarskap ägnade han sig sedan i förtäckta formen till att analysera varför han bröt förlovningen.

Kirkegaard sägs vara den man som grundade existentialismen vars nyckelbegrepp är existens, frihet, val, ångest, Au-/inautentiskt liv, och ansvar.
Denna livssyn handlar dels om meningen med livet men betonar ångesten, vilken hos människan vara ett grundläggande drag. Den är skapad av de handlingar vi gör, som vi människor kan göra eftersom vi har fria val. Vi är genom det tunga ansvaret dömda till att leva med en ständig ångest och den finns för att forma våra egna livsöden. Existentialismen menar också att det existerar ingen slags modell för oss som människor att leva upp till, det är alltså upp till var och en att uträtta och forma sitt liv.

Kirkegaard menade också att människan riskerar att hamna i en moralisk förljugenhet och det genom att försöka undkomma det ansvar som följer med frihet. Detta genom att skylla på faktorer som arv, miljö, samhälle etc.
Självklart har människor olika förutsättningar, men de avgör sina liv gör vi genom att hantera dessa förutsättningar på ett bra sätt.

Meningen med livet är enligt en existentialist att hitta svaret i sig själv och inte utanför. Man måste hitta på eller skapa en mening utan någon som helst högre makts inblandning. Kort sagt så är det vad man väljer som skapar mening och mål med vår existens på jorden.

Sören Kirkegaard kom fram till att en människa har vissa grundläggande inställningar till livet. Dessa tre har han rangordnat i det estetiska, det etiska samt det religiösa förhållningssättet. Även kallat stadierna eller ”andens utveckling”. Den som väljer det estetiska förhållningssättet har egentligen valt att inte välja, man har frånsagt sig moral, förpliktelser och där i kring och har siktet endast inställt på njutning. Han menar att detta är en livsstil som kommer att sluta i manipulation och inre nöd. Detta leder till ett vägskäl där estetikern kan välja att begå självmord eller ompröva sin livssituation och bli etiker.

Etikern är noga med lagar och regler vilket resulterar i dåligt samvete om denne bryter eller slarvar med dessa. Människor som nått detta stadium ser livet som något meningsfullt genom att utse ett livsprojekt, det kan vara arbete, vänskap och äktenskap. Plikter och ansvar upplevs inte som betungande eftersom det är individens egna val, och bryter personen mot den objektiva moralen upplever hon meningslöshet och skuld, vilket dock försonas av ångern.
Humoristen anser att etikerns kritik av det estetiska stadiet är ytligt och finner de stora livsprojektstankarna löjliga.

I det religiösa stadiet instämmer man med humoristen om att ångern inte helt försonar och menar att synd är en skuld som endast en förlåtande gud kan upphäva. För den religiöse framstår tron på en gud som ett existentiellt behov, att ”någon vill något med mitt liv”. Kierkegaards tankar var starkt färgade av hans pietistiska uppfostran och det framgår tydligt hur han menade på människans oförmåga inför Gud.
I mitten av 1840-talet intog han dock en mer kritisk ställning till den kristendom som predikades då. Han ansåg inte att man skulle överlämna sitt tänkande till gud, utan att man kunde vara kristen, tro på gud och i honom finna vägledning, men samtidigt vara en tänkande och självständig individ.

Centralt i hans livsåskådning var den ständigt återkommande ångesten och han menade att utan den kommer man ingenstans. Själva begreppet ångest definierar han som att vara rädd utan att veta för vad. Rädsla för omvärld, ångest för obalans inuti. Denna odefinierbara rädsla höll Kierkegaard i sitt grepp genom hela hans liv och var orsaken till att han som 42 år gammal föll ihop på gatan och svimmade, för att sedan avlida på sjukhus nio dagar senare den 11 oktober 1855.

Ett av hans verk heter ”begreppet ångest” och behandlar just det ämne jag har berättat om tidigare. Boken kom ut endast fyra dagar efter ”filosofiska smulor” men blev först långt senare läst av människor utanför fackmännens krets. För honom är inte ångesten bara en manifestation av en sjuk, neurotisk själv, även om den kan vara det. Han menar att ångest är en människas upplevelse att inte vara i överensstämmelse med sig själv. Det är inte endast negativ utan leder till människans medvetenhet om sin egen frihet. Boken verkar mycket intressant och jag är intresserad av att fördjupa mig ytterligare i hans vandringar genom ånger och dess verkningar.

Trots att jag inte håller med honom till fullo, så har han dock en del förnuftiga resonemang.
Han lyfter fram människan som en ensam, stark individ istället för en gruppvarelse, och betonar starkt människans egen förmåga att skapa sig ett gott liv oavsett vilka förutsättn...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Sören Kierkegaard

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Källhänvisning

Inactive member [2007-12-02]   Sören Kierkegaard
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=8878 [2019-12-09]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×