Bakterier och arkéer

3 röster
21081 visningar
uppladdat: 2001-11-21
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Bakterier och Arkéer

1. Det som kännetecknar bakterier är att det finns otroligt många, både varianter och antal. De förekommer i mängder av miljöer, anaeroba som aeroba. Bakterier är encelliga och har till skillnad från arkéer en cellväg.
2. Bakterier förökar sig med hjälp av delning. Delningen har olika hastigheter hos olika arter, men är också beroende på andra faktorer som t.ex. temperaturen i miljön de lever i.
3. Anaeroba bakterier klarar att leva i syrefria miljöer, eller så kan det vara så att dom inte alls tål syre.
4. Bakterier kan finnas i princip överallt, allt från hela källor till i de kallaste klimat, i mycket sura miljöer, som magsäcken och andra påfrestande ställen, bl a för att dom genomgår så många mutationer, och då anpassas till så många olika miljöer. De blir också lätt resistenta mot ’faror’, som till exempel penicillin mot vissa sjukdomar hjälper inte hur länge som helst om man bara fortsätter ta det, bakterierna blir immuna. Tack vare dessa mutationer har bakterierna överlevt sen starten, sen det första livet. De har haft lång tid på sig att utvecklas och spridas över hela allt..
5. Vissa bakterier kan bilda endosporer inuti sig, och de innehåller en kopia av bakteriens arvsmassa. Dör bakterien pga ogynnsam miljö kan endosporen överleva och senare spricka upp och återbilda bakterien när omgivningen är lite mer lämplig till att fortsätta leva och föröka sig.
6. Bakterier simmar framåt med hjälp av långa trådformade rörelseorgan så kallade gissel, som utgår från cellplasman. Rörelsen hålls igång av någon sorts biokemiska rotationsmotorer.
7. Cyanbakterier skiljer sig från vanliga bakterier på det sättet att de har klorofyll, precis som de flesta växter. Klorofyllet är löst i cytoplasmat och bildar energi vid fotosyntesen.
8. Vid fotosyntesen bildas som restprodukt syre, och när cyanbakterierna började med detta, för många miljoner år sedan, ledde det till att livet på land kunde utvecklas. Atmosfären fylldes av syre och så började massökningen av arter på land.
9. Aktinomyceter, tidigare kallade strålsvampar, är en grupp mikroorganismer som har likheter med både svampar och bakterier; de har ett tillväxtsätt med hyfer som påminner om svampars, men de brukar vanligtvis räknas till bakterierna pga den ringa storleken, cellbyggnaden och förökningssättet m.m. Flertalet actinomyceter lever i jord, där de orsakar den typiska jordlukten. Det kan i 1g jord finnas mellan 1 och 10 miljoner aktinomycetindivider. De kan angripa och bryta ned även substanser som cellulosa och paraffin. Till gruppen räknas också de bakterier som orsakar tuberkulos och spetälska. Vissa arter, släktet Streptomyces, streptomyceter, producerar antibiotiska substanser, och används alltså till läkemedelsproduktion.
10. Av arkebakterier finns bl a dessa tre grupper; Extrema termofiler som lever i ca 60 till 80 graders värme, ibland ännu högre, och får sin energi av att oxidera svavelföreningar till svavelsyra. Kolkällan, alltså var dom tar sitt uppbyggnadsmaterial ifrån, är koldioxid. Sen finns extrema halofiler, ’saltälskare’, som lever i väldigt salta miljöer. De använder solljus som energikälla, och har därför röda, ljusabsorberande pigment som ibland kan färga hela hav. Den tredje gruppen är metanogener, en arkebakterie som lever i anaeroba miljöer, som vår tarm, torvmossar och risfält. Dessa tål inte syre. De utvinner energi ur kolföreningar till metan, sumpgas. Gasen är brännbar och används av oss för att värma upp hus med mm.
11. Bakterier hjälper till på många sätt, bl a att bryta ner materia...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Bakterier och arkéer

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Liknande arbeten

Källhänvisning

Inactive member [2001-11-21]   Bakterier och arkéer
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=886 [2020-08-06]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×