Kärlek med förhinder

4 röster
16013 visningar
uppladdat: 2007-11-10
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Detta är ett klassiskt tema inom litteraturen och det finns många kända verk som behandlar detta ämne. Något som är tydligt då man läser texter om detta, är att kärlek med förhinder kan te sig i många olika former och tolkas på många olika sätt. Då jag hörde meningen kärlek med förhinder föll mina tankar genast till klassiska verk som William Shakespeares (1564-1616) Romeo och Julia (1595) eller den modernare Törnfåglarna (1977) av Colleen McCollough (1937) . Jag tolkar kärlek med förhinder som något mer materiellt, andra har talat om för mig att de ser det som kärlek där känslor står i vägen för förening, till exempel att den man håller av älskar en annan människa eller att man inte har mod nog att tala med personen i fråga. Detta är inte hur jag ser det, jag ser förhindrarna som materiella hinder, till exempel brist på pengar eller strid mellan de älskades familjer vilket Romeo och Julia är ett praktexempel på. Jag vill undersöka hur Kärlek med förhinder tett sig genom olika epoker och beskrivits på grund av den världsbild som rådde då verken skrevs.

Under den mörka medeltiden (500-1500) var det nästan bara prästerna som var skrivkunniga och därför så skrevs den endast texter som handlade om religiösa ting. Det var först under 1100-talet som andra författare med yrken som ej var präster började skriva och publicera sina verk. En av de mest kända kärlekshistorierna från denna tid är den keltiska sagan, Tristan och Isolde, som publicerades av fransmannen Thomas d''''Angleterre omkring år 1180. Huvudpersonerna i sagan är Tristan, en tragisk hjälte och Isolde, dotter till kungen av Irland. Dessa två förälskar sig i varandra genom att de genom misstag dricker en kärleksdryck. Isolde är dock tvungen att gifta sig med en annan man, Tristans farbror. Men kärleksdrycken är stark och Tristan och Isolde bestämmer sig för att bryta mot de borgliga lagarna och tillsammans upplever de många vilda äventyr. Denna berättelse slutar som så många andra med döden för Tristan och Isolde. En död som kan komma som en befrielse för de två de detta är den enda acceptabla sätt för de två att för evigt vara tillsammans. Denna historia hör till de mest kända i ämnet kärlek med förhinder och det kan placeras i samma fack som Romeo och Julia. Vad är det som gör att människor fascineras så av denna kärlekshistoria. Jag tror att det beror på att den innehåller något som människor längtar efter. Många eftersträvar denna starka kärlek och törstar efter att läsa om den. Dessutom innehåller denna något magiskt, t.ex. de kärleksdrycker som ofta nämns i historier som dessa. Tristan och Isolde fängslar och berör oss. Och det kommer den att göra i alla tider.

Den mest kända författaren under renässansen (1500-1700) är utan tvekan den engelske pjäsförfattaren William Shakespeare som jag nämnt ovan. Han föddes i den lilla staden Stratford-upon-Avon under den senare delen av 1500-talet och år 1595 skrev han det kända verket Romeo och Julia, vilket är det mest kända verk i kategorin kärlek med förhinder. Pjäsen är en tragedi om ett ungt kärlekspar som tillhör två släkter som ligger i fejd med varandra. Romeo och Julia ingår i ett hemligt äktenskap i hopp om att detta ska leda till att de två släkterna försonas, men så blir det inte och tillslut tar kärleksparet sina liv för att de alltid ska få vara tillsammans. Detta klassiska drama har mycket gemensamt med Tristan och Isolde. Båda handlar om två par som inte kan vara tillsammans på grund av släktfejder, och de två berättelserna slutar på samma sätt, genom att de tar sina liv. En sak som skiljer dessa två verk avsevärt ifrån varandra är att i Romeo och Julia är kärleken äkta medens den i Tristan och Isolde beror på trollerikonst, och att paret är under besvärjelse. Jag har ofta funderat över hur en enkel skomakareson från den engelska landsbygden kunde skriva fantastiska dramer som dessa, och det är jag inte ensam över att göra. Det har spekulerats om att William Shakespeare inte är den som skrivit dessa dramer, utan personer som pjäsförfattaren Christopher Marlowe (1564-1593) och den engelska drottningen Elizabeth I (1533-1603) har pekats ut som personer som skall ha kunnat ligga bakom dessa verk. Romeo och Julia är en genialisk pjäs som fortfarande berör och som fortfarande sätts upp med jämna mellanrum på världens stora teatrar. Flera filmer har även gjorts om kärleksparet och filmen Shakespeare in love (1998), som beskriver hur William Shakespeare författade pjäsen har blivit rikligt belönad med bland annat flera Oscars. Detta stora intresse för denna pjäs tror jag beror på att den fortfarande är aktuell och att det fortfarande uppstår liknade händelser idag. Det kan inte vara ovanligt att ungdomar från stridande släkten förälskar sig i varandra. Idag är dock inte utgången fullt lita dramatisk som i Romeo och Julia, då man idag kan ingå ett fullt lagligt äktenskap utan föräldrarnas stöd.

Romantiken (1800-1830) är en mycket kort epok men fylld av verk som berör ämnet kärlek med förhinder. Den mest kända författaren från denna tid, och min favoritförfattare är prästdottern Jane Austen (1775-1817). Hon har skrivit sex berömda romaner som alla behandlar detta ämne. Den mest kända av dessa är min favoritbok Stolthet och fördom (publicerad: 1813, skriven: 1796-1797). Boken handlar om en familj vid namn Bennet som bor på ett gods i södra England. Godset är en fideikommiss därför är mrs Bennet angelägen om att gifta bort sina döttrar för att de skall få ett tak över huvudet efter faderns död. Huvudpersonen i boken är den tjugoåriga Elizabeth Bennet som genom fördomar får en felaktig uppfattning av den rike stolte herren mr Darcy. Som alla Jane Austens böcker har denna ett lyckligt slut som Elizabeth och mr Darcy inser att de älskar varandra genom att överkommer sina brister och fel. Enligt min mening så är denna bok fylld med kärlek med förhinder. Elizabeths fördomar och mr Darcys stolthet är två stora förhinder men enligt min mening inte de största. Jag anser att det största förhindret är att dessa två kommer från två olika samhällsklassen. Under denna tid så gifte man sig av materiella skäl, och inte av kärlek. Därför så ter sig Elizabeth och mr Darcys förening omöjlig då Elizabeth är av ”dålig” släkt med lite pengar och Darcy är en av de mest förmögna och respekterade män i den engelska överklassen. Givetvis så förekom äktenskap som dessa, men den respekt som man tidigare hyste för en förmögen man som mr Darcy är efter en sådan händelse avslagen. Jane Austen böcker bygger endast på hennes egna upplevelser och på den värld som hon kände till och därför är hennes böcker så välskrivna och trovärda, och boken fängslar fortfarande läsare världen över och den är enligt en undersökning den mest lästa engelska boken efter Sagan om ringen (1954).

Tre systrar som växte upp under liknande förhållanden som Jane Austen är systrarna Charlotte (1816-1855) , Emily(1818-1848) och Anne Brontë (1820-1848). Deras böcker handlar som Jane Austens om kärlek. En skillnad mellan systrarna och Jane Austens böcker är dock att i systrarna Brontës böcker så beskrivs denna kärlek som så mycket starkare och ibland råare. Den minst kända av de tre systrarna Anne Brontë gav 1847 ut boken Främlingen på Wildfell Hall som handlar om en ung kvinnas kärlek till sin alkoholiserade make. Detta är en mycket stark, verklig och känslosam beskrivning om hur ett äktenskap under denna tid kunde te sig och de tre systrarnas kända avsky mot män speglas mycket tydligt. Dessa systrar tillsammans med Jane Austen är enligt mig tidiga kvinnokämpar. Det var inte lätt att vara kvinnlig författare i dessa tider och på grund av detta så använde sig dessa kvinnliga författare av synonymer för att få sina verk lästa och ”accepterade”.

Under 1900-talet och den moderna tiden så finns det en bok som berört mig väldigt mycket, nämligen Törnfåglarna (1977) som är skriven av den Australiensiska författaren Colleen McCullough. Boken handlar om prästen Ralph de Bricassart som plågas av att vara halvt given till gud och halvt given till kvinnan han älskar, fårfarmardottern Meggie Cleary. Denna bok spinner över fem decennier och tre generationer och man kan tydligt se hur uppfattning kring kärlek och samlevnad förändras från 1915 då boken tar sin början och 1969 då boken slutar. Under denna tid så genomgick samhället stora förändringar, även i det isolerade Australien där boken utspelar sig. Kvinnan fick rösträtt och deras auktoritet stärktes avsevärt. Religionen blev mindre viktig och detta kan man tydligt se då fader Ralph behandlas med betydligt mindre respekt i slutet än i början trots att han är kardinal i Rom under de sista åren.

Det finns gemensamma nämnare för alla dessa verk, först och främst är det givetvis kärlek med förhinder. Jag tror att detta är ett ämne som engagerar människor eftersom att kärlek alltid kommer att vara aktuell. Man berörs av människoödena och man lägger ner sin själ i att det ska bli...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Kärlek med förhinder

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Liknande arbeten

Källhänvisning

Inactive member [2007-11-10]   Kärlek med förhinder
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=8756 [2021-05-07]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×