EU

3 röster
23904 visningar
uppladdat: 2001-11-09
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Innehållsförteckning:

Inledning
Ministerrådet
Europeiska kommissionen
Europaparlamentet
EG – domstolen
Europeiska rådet
EU:s uppbyggnad
Medlemmar i EU
Sveriges statsskick mot EU:s
Varför tror du att jordgubbarna ska vara lika stora?
Vilka är de fyra friheterna, vad står de för, vilken är viktigast?

Inledning

EU:s historia började redan vid första världskrigets slut, 1918. Tyskland förlorade kriget och ville därefter starta ett samarbete. Robert Schuman, Frankrikes utrikesminister, förslog att den Europeiska kol – och stålunionen skulle bildas. Syftet var att göra länderna ekonomiskt och industriellt beroende av varandra och därigenom lägga grunden för en varaktig fred i Europa. Unionen bildades 1952. Romfördraget trädde i kraft 1958. Därmed bildades EG. Dess medlemmar samlade till möte i december 1991 i Maastricht, Nederländerna och då döptes EG om till EU. Sverige gick med i EU 1995.

Ministerrådet

Ministerrådet är EU:s högsta beslutande organ, stiftar EU:s lagar. Rådet har lika många medlemmar som antalet medlemsländer, det vill säga 15 medlemmar. Rådet har sitt sekretariat i Bryssel med ungefär 1 900 anställda.

Europeiska kommissionen

EU:s verkställande organ, har i uppgift att genomföra de beslut som ministerrådet har fattat. Tar även fram förslag till lagar.

Kommissionen infördes i november 1933, består av de 20 kommissionärerna och de komplicerade förvaltningsmaskineri, i Bryssel, som är under deras kontroll. En från varje medlemsland och dessutom en från de fem folkrikaste länderna. Av de 20 ledamöterna är en ordförande.

Administrationen består av 26 general direktorat, chefer, och andra övergripande enheter (till exempel statistikkontoret), som sysselsätter cirka 16 500 personer genom fasta och tillfälliga anställningar.

Europaparlamentet

Parlamentet har över 600 ledamöter som väljs i direkta val i sina hemländer. Länderna har olika många ledamöter beroende på hur många invånare landet har. Exempelvis så skickar Tyskland 99 ledamöter och Sverige 22.

Europaparlamentets kansli ligger i Luxemburg och sysselsätter 2 900 personer.

Europaparlamentets roll var ursprungligen begränsad till att vara rådgivande till Europeiska unionens råd och att övervaka Europeiska kommissionens verksamhet. Parlamentet fattar idag beslut vid sina plenarsessioner sedan det förberedande arbetet har utförts av 20 fasta utskott.

EG – domstolen

EG – domstolen ska tolka EU:s regler och döma tvister mellan EU och medlemsländerna. Domstolen ska ta upp tvister mellan enskilda medborgare och staten i EU:s medlemsländer. Består av 13 domare.

Europeiska rådet

Rådet består av Finlands och Frankrikes presidenter och premiär – och statsministrarna från övriga medlemsländer, exempel Tony Blair och Göran Persson. På dess ”toppmöten” fattas de viktigaste besluten som hålls två gånger per år.

EU:s uppbyggnad

EU:s viktigaste stiftelser är:
---- Europeiska rådet
-- Europeiska kommissionen, Bryssel
- Europaparlamentet, Strasbourg
- Ministerrådet
- EG – domstolen, Luxemburg


Uppbyggnad

Medlemmar i EU

Femton länder är medlemmar i EU och det är följande: Spanien, Portugal, Frankrike, Luxemburg, Belgien, Irland, Storbritannien, Nederländerna, Danmark, Tyskland, Österrike, Italien, Grekland, Sverige och Finland.

Sveriges statsskick mot EU:s

EU har flera gemensamma institutioner, riksdagen ingen.

Regeringen i Sverige har ingen makt men regeringen i EU, ”EU – kommissionen”, har stor makt.

I beslutsprocessen deltar kommissionen, ministerrådet och Europaparlamentet, flera är inblandade, men här i Sverige fattar riksdagen alla beslut.

EU har en egen domstol, EG – domstolen. Det saknar riksdagen.

Varför tror du att jordgubbarna ska vara lika stora?

EU har vissa gemensamma kvalitetsregler för ett 30 – tal jordbruksprodukter, till exempel jordgubbar och päron, reglerna omfattar uppgifter om: kvalitet, storlek, märkning och paketering. Detta leder till ökande kostnader och sämre konkurrensförmåga vilket är negativt. Jag tror att kvalitetsreglerna kommit fram så att varje producent slipper anpassa sin produkt för vart och ett av länderna i EU.

Vilka är de fyra friheterna, vad står de för, vilken är viktigast?

Fri rörlighet för kapital: Detta innebär att kapital kan flyttas fritt mellan länder med olika valutor.

Fri rörlighet för personer: Arbetstagare och egenföretagare från EU – staterna harrätt att utan inskränkningar på grund av nationalitet och på samma villkor som inhemska arbetstagare arbeta, bedriva verksamhet och bosätta sig i andra EU – länder och åtnjuta samma sociala förmåner som invånarna där. Detta gäller även pensionssystemet.

Fri rörlighet för tjänster: Den fria rättigheten gör det möjligt för medborgare i EU att tillhandahålla gränsöverskridande tjänster utan inskränkning på grund av nationalitet. Med ”tjänster” avses alla tjänster som hålls av egna företagare eller inom ramen för näringsverksamhet, jordbruksverksamhet eller fri yrkesverksamhet.

Fri rörlighet för varor: Denna rörlighet är en av de grundläggande fyra friheter som är nödvändiga för att den gemensamma marknaden ska fungera. Fri rörlighet för varor över EU – gränserna kräver dels harmoniserade tull – och skattesatser, dels enhetlig reglering i fråga om hälsoskydd, konsumentskydd och miljösk...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: EU

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Källhänvisning

Inactive member [2001-11-09]   EU
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=871 [2020-09-23]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×