Romantiken (Kolargossen vs Förruttnelsen)

4 röster
10577 visningar
uppladdat: 2007-11-05
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Romantiken var under 1800-talet en protest mot allt det man trodde så blint på under 1700-talet. Man hade tröttnat på förnuftstron och ville inte längre ha allt förklarat med vetenskap. Istället satte man känslorna i centrum, det var känslan, naturen, fantasin och historian som var det centrala i romantikernas livssyn. Romantikernas prioritet var att visa och få utlopp för alla de känslor människan dolde under 1700-talet, såväl de vackra som de mystiska. Man hoppades på en bättre framtid, något bättre efter livet och dyrkade naturens skönhet.

I Den lilla kolargossen av Erik Gustaf Geijer märks dyrkan till naturen tydligt. Det är en härlig tröstande dikt om pojken som går glad genom skogen en tidig kväll men blir uppskrämd av troll och andra övernaturliga ting. Kolargossen springer då hem till sin far som tröstar honom med orden ’’Den rätt kan läsa sitt Fader vår, han räder varken fan eller trollen’’.

Även i Erik Johan Stagnelius Förruttnelsen spelar naturen sin roll. Dikten handlar om en persons längtan till döden, men den beskrivs som en kärleksdikt till en kvinna som i sin tur beskrivs som jord och natur. Jaget i dikten vill bli ett med naturen då han dör och ser detta som det ända sättet att finna kärlek och ro på samma gång.

Det är väldigt typiskt för Romantiken att idealisera Naturen och ha med många fina utsmyckningar när den beskrivs. I Kolargossen beskrivs naturen först som vacker då ’’solen glimmar’’ men allt eftersom blir det mörkare och farligare ’’skuggan faller så tjock, så tjock’’. Typiskt för dikten är att varje strof avslutas med orden ’’Det är så mörkt långt, långt bort i skogen’’, vilken känns som lite av en varning att desto längre in pojken går desto farligare kommer det att bli. Denna varning besannas och pojken blir jagad av övernaturliga väsen. Men när pojken kommer fram till fadern tröstar han pojken och säger att ’’fast det är mörkt långt, långt bort i skogen’’ så kommer gud beskydda en om man bara tror.

Samma idealiserande hittar man även i Förruttnelsen. I dikten skildras naturen som något lika vackert som kärlek, och om då det ända sättet att bli ett med naturen är att dö så är detta det man måste göra. Det är en unik kombination mellan kärlek och död, hela dikten består av metaforer. ’’Rik är du, o flicka! – i hemgift du giver den stora, den grönskande jorden åt mig’’.

Synen på Gud skiljer sig markant i dikterna, men ändå är båda dikterna typiskt Romantisk när det gäller livet efter döden. I Kolargossen uppmuntras pojken av fadern att tro på gud, bara han gör det så ska allt gå bra. I Förruttnelsen känner sig jaget istället ’’förskjutet av världen, förskjutet av gud’’ och längtar inte alls efter att komma upp i himlen utan vill ruttna i marken ’’Jag plågas här uppe, men lycklig jag bliver där nere hos dig’’. Det som gör båda synsätten romantiska är tron på att något oförklarligt kommer ske efter döden. I kolargossen genom gud till himlen och i förruttnelsen ett kärleksförhållande mellan jaget och naturen. Naturen sågs under romantiken som en andra religion.
Trotts den olika synen på framtiden i dikterna så märks en viss längtan i båda. I Kolargossens första strof tänker pojken ’’jag blir väl också karl, får en fästmö efter mitt sinne’’. Kanske är det egentligen Geijer som längtar tillbaka till barndomen och de förhoppningar på framtiden han hade då. Hur det än är så stämmer, i båda dikterna, det romantiska mottot ’’där du inte är, där är lyckan’’. I Förruttnelsen är det istället längtan efter döden som förskönas, jaget, som verkar ha förlorat all sin framtidstro i detta livet, ser sin ända framtid i döden ’’blott dig till förhoppning...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Romantiken (Kolargossen vs Förruttnelsen)

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Liknande arbeten

Källhänvisning

Inactive member [2007-11-05]   Romantiken (Kolargossen vs Förruttnelsen)
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=8708 [2018-12-18]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×