Vattenkraftverk

5 röster
34452 visningar
uppladdat: 2000-07-05
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete

Vattenkraftverk

Vattenkraft har gett oss ljus, kraft och värme. Men allt har ett pris.
När man bygger ett vattenkraftverk påverkas miljön runt kraftverket mycket.
Detta gigantiska ingrepp i naturen omfattar skador på djur, växter och landskapsbild. När en älv byggs ut för det med sig ett flertal skador. Det strömmande vattnet försvinner och ersätts av en stor betongdamm, stora områden av skogar och sjöar däms över, dammar byggs och forsar torrläggs. Stora områden kommer sannolikt att vara torrlagda under sommaren, och vara under vatten på våren. Det leder till att nästan inga växter kan leva där, och stora kala områden bildas. Nya vägar måste byggas till kraftverket, och elledningar måste dras.

Allt detta gör så att strömlevande varelserna blir färre eller utplånas. Växter och djur som är beroende av årliga översvämningar försvinner eller minskar kraftigt.
Dammar och kraftverk blockerar laxfiskarnas vandringsvägar men det kan delvis motverkas med till exempel fisktrappor.

Då vattenkraften byggs ut försvinner inte bara arter beroende av strömmande vatten, utan även hela biologiska livsmiljöer. Att livsmiljöerna försvinner leder till att många arter inte kan leva kvar, och många arter beroende av de som försvinner minskar också kraftigt. Dessutom försvinner möjligheten för människor att uppleva allt det en biologisk livsmiljö med strömmande vatten har att ge, i form av skönhet och förståelse för naturen.

Ett annat problem med kraftverk är att vattennivån ibland kan stiga mer än vanligt. Det leder till att mark som normalt sett ligger ovan vatten kan hamna under vatten. Det kan röra sig om tomter, vilket inte alltid är så populärt. Ibland kan strömmen dra med sig byggnader och broar. Vattenkraftsbolagen förklarar dock detta med att de vid extrema våtår tvingas släppa på strömmen från kraftverket mycket, eftersom dammen annars riskerar att sprängas av det höga trycket från vattensamlingen uppströms. De säger även att översvämningar är en naturlig företeelse och brukar förekomma oftare i oreglerade vattendrag. Eftersom det tar lång tid mellan översvämningarna i ett reglerat vattendrag, där man in i det längsta försöker undvika att släppa på för mycket vatten, vänjer sig de som bor bredvid vattendraget vid att vattennivån är konstant. Detta leder till att de bygger hus och anlägger tomter nära vattenlinjen, och då en översvämning sker blir de förvånade när huset flyter iväg.
Flera av skadorna är omöjliga att reparera även om kraftverken kan göras något mer miljöanpassade och effektivare.
Eftersom den största skadan redan är gjord är det inte värt att av miljöskäl riva miljökraftverken men däremot bör all fortsatt utbyggnad stoppas. Inga utsläpp sker, och vattnet förstörs inte utan fortsätter cirkulera i kretsloppet. Att landskapsbilden förändras av kraftverksbyggnationen behöver inte alltid betyda att den försämras, och ofta leder förändringen till en annorlunda miljö med...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Vattenkraftverk

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Källhänvisning

Inactive member [2000-07-05]   Vattenkraftverk
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=87 [2018-12-19]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×