Vattenkraft

10 röster
13574 visningar
uppladdat: 2007-10-30
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Inledning

Energi kan utvinnas ur många energikällor t ex Kärnkraft, Biobränslen, Solenergi och Vattenkraft. Jag har valt att skriva om vattenkraft för att det verkade intressant. Vattenkraften står idag för ungefär hälften av Sveriges elproduktion. Det finns ca 1700- 1900 vatten kraft verk i Sverige idag.

Hur fungerar ett vattenkraftverk?

Hur stor vattenmängd och hur höga landskapets höjdskillnader är spelar stor roll när man väljer var man ska bygga ett vattenkraftverk. Vattendrag som passar kraftproduktion har hög fallhöjd eller stort vatten flöde. Hur mycket energi man kan utvinna beror på fallhöjden och vattenmängden. Av den anledningen kan man förstå att många vattenkraftverk finns i dem norrländska älvarna.
Älven regleras för vattenkraftproduktionen. Vattnet som behövs till att utvinna el lagras i stora vatten magasin och kan användas i rätt mängd i rätt ögonblick. Egentligen så är vattenkraft solenergi. Solens värme får vatten från sjöar, hav älvar att dunsta och bilda moln, som sedan ger regn eller snö. Nederbörden samlas i vattenmagasin och utnyttjas för kraftproduktion.

1. Man utnyttjar vattnets lägesenergi för elproduktion.
2. Vattnet släpps på turbinen och faller neråt genom en tilloppstunnel eller trycktub. Vattnets tyngd och rörelse får turbinen och generatorn att snurra. Lägesenergi omvandlas till rörelseenergi.
3. Generatorn alstrar elen med frekvensen 50 Hz.
4. Utloppstunneln leder tillbaka vattnet till älven.
5. Från generatorn förs elen till en transformator där den transformeras upp till hög spänning innan den går ut till kunderna.


Vattenkraftverk: A - damm, B - kraftstation, C - turbin, D - generator, E - intagsgrind/intagslucka,
F - tilloppstub, G - transformator, H - sugrör/avlopp


Historia

De första vattenkraftverken kommer ifrån Kina. De första i norden byggdes på 1200-talet. Skvalthjulen kallas även horisontellt vattenhjul. Det är den enklaste sortens vatten hjul och den första. I Sverige har man använt skvalthjul till malning av säd, dem kallas skvaltkvarnar. Det finns två olika sorters skvalthjul, med rak-sned ställda skovlar och med en krans av skedformade skovlar. I södra Europa var den sista varianten vanligast men inte i Norden.

Under 1900-talet betydde den svenska vattenkraften mycket för ekonomin. Vi fick snabbt tillgång till billig el eftersom vatten kraften byggdes ut väldigt mycket. Den Svenska industrin är mycket elberoende, för att vi har vant oss vid lägre el priser än i våra grannländer.
Framtid

Intresset för vatten har ökat med tiden. För att bygga ett vatten kraft verk går det åt mycket pengar. Men driften är billig. Vattnet är gratis. En annan anledning är att man inte behöver betala någon miljö avgift på vattenkraft. I framtiden kommer vattenkraft vara en av grundpelarna.


Fördelar med vattenkraft

+Den orsakar inga utsläpp i naturen och ger inget avfall
+Den är tillgänglig året runt
+Är billig och säker, är nästan omöjligt att den tar slut
+Man kan lagra vattnet till energin länge i dammar
+Behöver inte importeras från andra länder
+Kan framställas på många ställen i världen

Nackdelar med vattenkraft

-När det byggs påverkas miljön runt omkring
-områden i närheten översvämmas
-forsar torrläggs
-nya vägar måste byggas och elledningar dras
-Före detta stora jordbruksområden har blivit obrukbaraVar i Sverige/världen

De flesta vattenkraftverken i Sverige finns i Norrland, men det finns i hela Sverige. I världen finns det nästa överallt. Bara det finns älvar, åar och bäckar.


Produktion i utbyggda vattenkraftverk i Sverige

Älv Normalårs Produktion i TWh
produktion TWh 1990 1995 1998
Lule älv 13,6 15,8 14,0 12,4
Skellefte älv 4,0 4,8 4,5 4,7
Ume älv 7,7 9,3 8,0 9,1
Ångermanälven 11,0 9,4 7,8 9,5
Faxälven 3,6 4,7 4,3 4,1
Indalsälven 9,6 9,7 9,8 10,4
Ljungan 2,3, 1,9 2,0 3,4
Ljusnan 3,9 3,5 3,8 4,1
Dalälven 4,1 4,7 4,6 5,5
Klarälven 1,5 2,3 2,4 1,7
Göta älv 1,5 1,4 2,0 1,6
Övriga älvar – 4,0 3,8 7,1
Totalt 64 71,5 67,0 73,6Egna tankar

Jag tycker att det är bra...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Vattenkraft

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

  • Inactive member 2008-02-13

    Jätte bra :)

  • Inactive member 2008-03-18

    Jättebra! Men har du kopierat

Källhänvisning

Inactive member [2007-10-30]   Vattenkraft
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=8694 [2019-12-06]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×