TBC

3591 visningar
uppladdat: 2007-10-25
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Tuberkulos är en av de mest spridda infektionssjukdomarna i världen och man räknar med att c:a två miljarder människor är bärare av tuberkulosbakterien. Varje år insjuknar minst nio miljoner människor i aktiv tuberkulos och c:a två miljoner dör. I tredje världen återfinns 80 % av fallen.
Hur smittar TBC?
Tuberkulos orsakas främst av bakterierna Mycobacterium tuberculosis och M. bovis. De angriper oftast lungorna men som också kan spridas till andra organ i kroppen. Bakterierna växer mycket långsamt är också mycket långgivande och kan överleva i det fria i åratal. I människokroppen kan den leva under personens hela livstid, tills den ”sväller upp” och smittar, vilket kan ta många år. Lungtuberkulos som är den vanligaste formen ger kraftig hosta som ibland kan vara blodtillblandad. Infektionen kan också ge förstorade lymfkörtlar och angripa andra organ, till exempel skelett, leder och njurar.
Vilka konsekvenser får sjukdomen beroende på socialgruppstillhörighet, kön och etnicitet?
Tack vare våra goda råd och behandlingar här i Sverige så minskar TBC i procent varje år. Till skillnad från Afrika och Östeuropa då TBC är vanligt. Eftersom U-länder är drabbade så har vissa inte råd med läkemedel. Vissa har säkert ingen aning om att TBC är inblandad, de kanske tar hostan för givet. Det har att göra med att smittan oftast kommer därifrån. Uteliggare, som har sämre immunförsvar, blir med sannolikhet oftast smittade. TBC kan leda till sterilitet.
Vilka lagar och konventioner gäller?
Den som bär på en allmänfarlig sjukdom, alltså inte bara TBC, måste isoleras om. I närheten av den smittade måste man alltid bära skyddskläder, handskar och munskydd. Myndigheter här i Sverige inom smittskyddet, andra berörda myndigheter, läkare samt annan hälso- och sjukvårdspersonal skall samverka för att förebygga och begränsa utbrott eller spridning av den smittsamma sjukdomen. Var och en ska, enligt socialstyrelsen, genom uppmärksamhet och rimliga försiktighetsåtgärder medverka till att förhindra spridning av smittsamma sjukdomar.
Ansvaret för smittskyddet
Socialstyrelsen ansvarar för samordning av smittskyddet på nationell nivå och skall ta de initiativ som krävs för att upprätthålla ett effektivt smittskydd. Socialstyrelsen måste följa och vidareutveckla smittskyddet. Smittskyddsinstitutet skall som expertmyndighet följa och analysera det epidemiologiska läget nationellt och internationellt och föreslå åtgärder för att landets smittskydd skall fungera effektivt.
Det är den enskildes skyldighet att förebygga sin smittspridning.

Var och en skall genom uppmärksamhet och rimliga försiktighetsåtgärder medverka till att förhindra spridning av smittsamma sjukdomar. Den som vet eller har anledning att misstänka att han eller hon bär på en smittsam sjukdom är skyldig att vidta de åtgärder som krävs för att skydda andra mot smittrisk. Man är skyldig att lämna information om smittan till andra människor som han eller hon kommer i sådan kontakt med. Det finns alltid risk för att smittoöverföring ska uppkomma.
Om den smittade inte vidtar dessa åtgärder kan det leda till domstol.
Mina värderingar
Jag tycker, på samma sätt som socialstyrelsen skrivit, att man är skyldig att vidta åtgärder kring det smittsamma man bär, rent allmänt. Om man nu har riskerat att blivit smittad så ska ingen annan oskyldig drabbas. Vi måste bli bättre på att fastställa diagnos. Det är ju Västvärlden bra på, med tanke på att vår ekonomi rullar på. Men oavsett så måste man bli bättre på att skydda sig. Om jag t ex såg någon hosta väldigt kraftigt och konstant på vägen till skolan så skulle jag flytta på mig, låtsas att min rumpa sover och att jag måste röra på mig. Om jag sedan då blir smittad så är det föräldrarnas plikt och min att anmäla detta till smittskyddsläkaren, utan dröjsmål, där han har sin yrkesverksamhet och till Smittskyddsinstitutet.
Man kan stoppa smittsamma sjukdomar, bara man handlar i god tid. Jag tycker att den som bär på en smittsam sjukdom ska behandlas av läkare som erbjuder den vård och behandling som behövs för att förebygga eller minska risken för smittspridning. Tyvärr måste jag säga att jag håller med om det här med isolering. Visst är det hemskt för den utsatte att sätt...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: TBC

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Källhänvisning

Inactive member [2007-10-25]   TBC
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=8678 [2020-04-02]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×