Den Svenska rättsordningen i jämförelse med den amerikanska

11 röster
25295 visningar
uppladdat: 2007-10-18
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Rättsordning är ett system av rättsregler som tillämpas i ett lands rättskipning. Man skulle även kunna tolka rättorningen som rättssystem, det system av rättsliga normer som är gällande vid viss tid på viss plats. En rättregel eller rättsliga normer betyder i sin tur, juridiskt bindande regler. Det vill säga regler som kan bli straffbart, kan jämföras med sociala regler som inte är juridiskt bindande. Rättregler kan även träda fram som lagar och förordningar, men även i form av domstolsavgöranden och andra myndighetsåtgärder.

Den amerikanska konstitutionen
Dem amerikanska rättordningen består främst av konstitutionen (grundlagen). USA: s konstitution är en av världens äldsta nu fortfarande gällande skrivna grundlagar och den äldsta fortfarande gällande med en federal statsordning. Federal satsordning kallas en stat som är en sammanslutning för ett antal mindre stater till en större. Varje stat har en egen lagstiftnings makt. Det innebär att de 50 delstaterna har ett visst självbestämmande, som generellt sett sträcker sig till angelägenheter som går att isolera inom delstatens gränser, och innefattar rättigheten att stifta lagar i de inre angelägenheterna så länge som lagarna inte bryter mot den federala konstitutionen. Den amerikanska konstitutionen fastställer en maktdelning mellan den verkställande, lagstiftande och dömande makten. Detta uppnås genom ett omfattande system av gemensamma kontroller och balans processer. De federala myndigheterna skall i sin tur, enligt konstitutionen förvalta utrikes-, försvars- och penningpolitik samt ansvara för mellanstatliga handelsrelationer. För övriga frågor ansvarar i princip delstaterna. Även delstaternas styrelseorgan är föremål för en maktdelning och har liknande gemensamma kontrollprocesser. USA:s federala statsskick innebär att lagar stiftas både på federal nivå och i de olika delstaterna. Lagstiftningen på de båda nivåerna kompletterar och samverkar med varandra.

Sveriges grundlagar
Konstitutionen i USA kan jämföras med Sveriges grundlagar. Grundlagarna fungerar dels som en grundnorm som är överordnade andra bestämmelser, vilka rikets lagar skall rättas efter, dels som överordnad bestämmelse om rikets styrelse och förvaltning. Bortsett från grundlagarna utgör emellertid även Europakonventionen samt vissa dokument från FN och EU samt dessas organ en sådan överordnad grundnorm.
I Sverige har man någonting som kallas konstitutionell monarki. En konstitutionell monarki är en statsform med en monark som statschef , men där denne har mer eller mindre begränsade befogenheter, tydligt reglerade i konstitutionen jämfört med en absolut monarki. I de flesta fallen däribland Sverige, har de konstitutionella monarkierna utvecklats till parlamentariska monarkier som innebär att monarkens befogenheter begränsas av att regeringen utses av riksdagen och utövar större och avgörande delen av regeringsmakten.

Rättskällor
I Sverige man rättskällor för att ta reda på vilka rättsregler som gäller. Det finn tre olika rättskällor, lag, rättslig sedvana och prejudikat. Med lag menar man en skriven rättregel som uppstått i vederbörlig ordning. Ett annat ord som betyder samma sak är författning. När man i Sverige använder ordet lag, tänker man ändå i regel på en författning som tillkommit genom beslut av riksdagen. När lagar och författningar tillkommit offentliggörs de i en officiell utgiven skrift som kallas svensk författningssamling. Eftersom att alla författningar publiceras i svensk författningssamling så är det inte där man kollar om man ska ta redan på vad som gäller i ett visst ämne. Då söker man istället upp en mera lättillgänglig publikation, Sveriges rikes lag. Denna kommer ut varje år och innehåller alla de viktigaste lagarna och författningar som gäller i Sverige.

I USA gäller en annan rättskällelära än vad det gör i Sverige. Rättkällorna räknas in i primära och sekundära rättskällor. Rättsfall räknas som primära rättskällor. Andra primära rättskällor är lagar , på både delstatlig och federal nivå liksom administrativa föreskrifter, som båda spelar en allt större roll inom den amerikanska rätten. Samtliga dessa primärkällor kallas i USA för ”law”, något som ibland kan skapa förvirring.

En viktig aspekt av den amerikanska rätten är just samspelet mellan de olika primära rättskällorna. Vissa rättsområden regleras enbart av lagar medan det på andra är rättsregler som uppkommit i praxis som råder och inom vissa områden är det en kombination av båda rättskällorna som gäller. Ofta är det dessutom så att stif...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Den Svenska rättsordningen i jämförelse med den amerikanska

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Källhänvisning

Inactive member [2007-10-18]   Den Svenska rättsordningen i jämförelse med den amerikanska
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=8650 [2020-12-01]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×