Irakkriget

11 röster
18645 visningar
uppladdat: 2007-09-30
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
IRAKKRIGET eller IRAKKONFLIKTEN

Bakgrund: Iraks historia
Irak har en väldigt gammal historia, de fynd man hittat är daterade 80 000 f.v.t.
Det finns teorier om att den första verkliga kulturen uppkom i Irak, mellan floderna Eufrat och Tigris. Området har varit en stormakt bl.a. med landet Assyrien inrymt. Irak ingick under 500 år i det Osmanska riket.
Geografiskt sett har Irak bra förutsättningar för mänsklig anpassning, dvs. bra klimat för odling och tillgång till vatten. På grund av att klimatet blev Irak tidigt ett land som utvecklade jordbruk och boskapsskötsel.

Efter första världskriget blev Irak en brittisk koloni, 1921 blev landet formellt självständighetsförklarat men med fortsatt brittiskt inflytande.
Efter en kupp ledd av general Qasim1958 blev Irak en republik. År 1963 störtades Qasims regim av Baathpartiet, en motkupp utlöstes och krig rådde i flera år.
År 1968 återtog Baathpartiet makten. Baathpartiet leddes av Ahmad Hasan al-Bakr (Saddam Husseins, äldre kusin) När Ahmad Hasan Al-Bakrs hälsa blev sämre började Saddam Hussein regera landet. Hans kusin Ahmad Hasan Al-Bakr avled och Saddam Hussein fortsatte att styra landet ända fram till 2003.

År 2003 bröt Irakkriget ut, ett krig som bl.a. skulle kosta Saddam Hussein och Baathpartiet makten.

Faktainsamling
För att få en så objektiv bild av konflikten som möjligt har jag till stor del tagit fakta från nationalencyklopedin som anses vara en ganska objektiv källa. Men den mesta informationen man kan hitta är på ett eller annat sett vinklad. Jag har därför gått in på hemsidor som är positivt inställda till Irakkriget samtidigt som jag har gått in på hemsidor som är starkt kritiska mot det.
Jag har i princip hittat all mina fakta på Internet. Det beror främst på att irakkriget är en så pass ny konflikt och aktuell konflikt vilket gör att utbudet på Internet är väldigt stort.


Källor som jag har tagit intryck från: www.svd.se http://www.greenpeace.org www.ne.se www.bbc.com www.cnn.com www.aftonbladet.se www.dn.se - Special: Irak

Konflikten

Irakkriget var en väpnad konflikt mellan Irak och USA och Storbritannien samt Australien. Länderna Polen, Danmark och Tjeckien bidrog med mindre stridskrafter till USA och Storbritannien.

Början
Efter terrorattacken i USA den 11: e september beslutade 2001 USA att ändra sin säkerhetspolitik samt att bekämpa terrorismen överallt. USA hade i flera år känt misstänksamhet mot Iraks diktator Saddam Husseins regim, särskilt avseende hans tidigare handlingar i Irak-Iran konflikten under 80-talet och i Gulfkriget, 1991. USA misstänkte även att Saddam Hussein hade kärnvapen, kemiska stridsmedel kvar från tidigare krig samt att han stödde terroristorganisationer.

USA började därför förflytta trupper till Irak och i augusti 2002 hade trupperna blivit så många att det skulle vara möjligt att anfalla inom fyra månader.
Samtidigt skedde det ett flertal diskussioner i bl.a. USA och Europa. De flesta länderna i Europa var emot en invasion eftersom de tyckte att USA hade för få bevis angående misstankarna om Iraks innehavande av kärnvapen. Dessutom tyckte man att satellitbilderna som USA hade tagit inte kunde stödja misstankarna eftersom man kunde tolka dem på olika sätt.

I mitten av augusti, 2002, ändrade USA sin politik. Istället för att attackera Irak började man istället uppmuntra och kräva att FN: s vapeninspektörer skulle få tillträde till Irak igen. Vapeninspektörerna hade inte fått vistas och undersöka Iraks eventuella massförstörelsevapen på fyra år.
USA: s president George W Bush sade också i ett uttalande han var öppen för icke-militära sätt att ersätta Saddam Husseins regim i Irak.

Den 12 september 2002, ställde George W Bush ett antal krav på Irak, dessa krav uppmanades FN se till att Irak skulle uppfylla.
Några dagar senare fick vapeninspektörerna tillstånd att åka tillbaka till Irak.

Efter några månaders förhandlingar lade FN: s säkerhetsråd den 8: e november fram en resolution som hotade med ”allvarliga konsekvenser” om Irak inte uppfyllde resolutionens krav.
Kraven handlade bl.a. om att Irak måste ge FN en sanningsenlig och korrekt redogörelse för sitt massförstörelseprogram. De uppmanades även att nedrusta alla deras eventuella massförstörelsevapen.
Irak å sin sida hävdade att alla deras kemiska vapen var förstörda och de lämnade därför in en 12 000 sidig rapport om sitt program den 8 december.
Rapporten väckte misstro i Storbritannien och USA, de hävdade att rapporten inte var sanningsenlig. Även FN: s vapeninspektör Hans Blix hade invändningar mot rapporten.

USA och Storbritannien hävdade efter det att rapporten hade getts ut att det nu var ännu större sannolikhet att Irak skulle ha massförstörelsevapen eftersom de hade ljugit i rapporten. De sökte stöd bland flera länder för att få stöd i en eventuell attack. Men de flesta av länderna hade den åsikten att man borde ge vapeninspektörerna mer tid.

Efter ett toppmöte mellan Spanien, Storbritannien och USA ställdes ett ultimatum: Iraks högsta ledare måste avgå innan 48 timmar annars skulle de bli tvungna att ta konsekvenserna av en militär attack.
Den Irakiska regeringen vägrade gå med på detta och den 20 mars 2003 inleddes en attack mot Irak med stridskrafter från USA, Storbritannien och Australien.

Kriget
Kriget blev ganska kort. USA slog ut Iraks luftförsvar för att senare göra det möjligt med flyganfall.
Man förstörde alla kommunikationsmöjligheter: Med dålig infrastruktur är det väldigt svårt att kommunicera och transportera, vilket är ytterst viktigt i krig.

Efter 3 veckor bröt det irakiska motståndet samman och den 5: e april rullade de amerikanska pansarvagnarna in i Bagdad.
Den nionde april föll den sex meter höga statyn av Saddam Hussein, det har kommit att bli en symbol för Saddams regims fall.
Hela världen fick ta del av när den sex meters långa statyn föll, bilderna visade ett irakiskt folk som hurrade och jublade över statyns fall.
Själva händelsen tror vissa kan vara iscensatt, den misstanken har spridits snabbt och det har lett till att missnöjet mot USA: s hantering och involvering i Irak har ökat.
Den första maj 2003 klargjorde President George W Bush att de större striderna hade upphört.

Iraks ex diktator Saddam Hussein flydde när Bagdad blev erövrat. Han höll sig gömd i nio månader innan han den 14: e december blev hittad och gripen av amerikansk militär.

Rättsprocessen mot Saddam Hussein blev väldigt utdragen, ett flertal gånger fick Saddam föras bort från domstolen därför att han uppträtt hotfullt eller gjort uttalanden som inte gynnade utredningen.

År 2006 den 30: e november dömdes Saddam till dödstraff av irakisk domstol. Han blev avrättad genom hängning, vilket väckte kritik och missnöje världen över. Dödsstraff är i flera delar i världen avskaffat sedan länge och avrättningsmetoden, hängning, anses även i länder som tillåter dödstraff ålderdomlig och inte acceptabel.
Han dömdes till döden pga. morden på över 140 människor i staden Dujail. Saddams anledning för morden ska ha varit en hämnd för ett attentatsförsök mot honom själv.
Han är även skyldig till 5000 människors död när han attackerade den kurdiska byn Hallabja i Irak-Iran konflikten.

Dagsläget och konfliktens följder
Fortfarande i mars år 2007, alltså fyra år senare, finns det amerikanska och brittiska trupper kvar i Irak. Hittills har konflikten kostat 3400 brittiska och amerikanska liv, dessutom har över tiotusentals människor invalidiserats. Dödstalet på den irakiska sidan är inte helt säkert, men det rör sig mellan 100 000-750 000 personer.


Flera miljoner av människor är på flykt, bara till Syrien och Jordanien har det flytt 1,750 000 människor. Sverige har tagit emot ca 9000 personer irakier sedan invasionen.
För dessa flyktingar har detta krig betytt väldigt mycket. De har inte bara förlorat anhöriga, varit under dödshot och flytt från sitt hemland de måste även fly till ett nytt land. Ett land som flera tusen inte visste fanns förut.

Man har inte hittat några spår av massförstörelsevapen, det enda man har hittat är ett antal otillåtna missiler.

Efter kriget var hela Iraks infrastruktur helt förstörd. Vägarna var förstörda, telefonnätet var utslaget och liknande. Än idag är det problem med elektricitet och rent vatten. Det gör att människornas levnadsvillkor förändras, det är även ransonering på flera olika matvaror, precis som under andra världskriget.

Det rådde till en början anarki i Irak, det var många etniska såsom politiska grupper som hade hållits förtryckta under Saddam Husseins regim, när han störtats såg dessa grupper det som en chans att försöka ta makten och påverka samhället.
De två största konflikterna som sker dagsläget är konflikterna mellan shiamuslimer och sunnimuslimer samt konflikten mellan kurder mot araber.
Många rapporter tyder på att Irak är på väg att drabbas av inbördeskrig.

USA har försökt att kontrollera och hålla ordning i Irak men de har mött svårigheter, bl.a. i form av terrorbombningar, attentat och uppror. FN hindras också i sina försök att hjälpa till eftersom flera av deras utsända blir kidnappade eller riskerar att bli dödade.

Den brittiske premiärministern Tony Blair har fått mycket med kritik angående Irakkriget. Blairs huvudanledning till att starta kriget var misstankarna om massförstörelsevapnen, nu när man fortfarande inte har hittat några är missnöjet stort. Det samma gäller Bushadministrationen, många hävdar att USA bara ville kontrollera Iraks olja.

Ett antal terrorattentat har drabbat de involverade länderna i Irakkriget. År 2005 sprängdes flera tåg i Londons tunnelbana och 2004 sprängdes även tåg i Madrid. Säkerheten på flygplatser runt om i världen har höjts markant. Nu får man t.ex. inte ha flytande vätskor med sig på vissa flyg.

Diskussion och slutsats

Krigets misstag eller det man kunde ha gjort bättre
När USA och började attackera Irak saknades det en plan för vad som skulle ske efter kriget. En plan på hur man skulle kunna återuppbygga samhället politiskt, socialt och ekonomiskt. Man gjorde ingen riktigt uppskattning om vad kriget skulle kosta eller vem som skulle betala det. Eftersom man saknade en fullständig plan ledde det till att det ser ut som det gör idag i Irak. Den politiska oron som är i landet tror jag skulle ha kunnat se annorlunda ut om USA hade valt att stötta en irakisk ledare som stod för de mänskliga rättigheterna istället. Jag tror att det irakiska folket lättare skulle kunna acceptera det och dessutom känner en irakier till alla seder och bör även ha förståelse för de olika folken i landet. Innan Irakkriget bröt ut var infrastrukturen skör. Flera år av krig hade gjort att uppbyggnaden av vägar och tillgång till vatten hade tagit lång tid. Man måste bygga upp en stabil infrastruktur innan man kan börja utveckla skola och vård, därför tycker jag att det är beklagligt för jag tror att information är viktigt om man ska få en så snabb lösning på projektet som möjligt.

Jag tycker att skett några stora misstag i media under Irakkriget. Man har t.ex. visat bilder som man inte skulle ha behövt visa och jag tycker att vissa av bilderna är förnedrande.
När ex. diktatorn Saddam Hussein greps av amerikanska soldaterna fick man se bilder av diktatorn när bl.a. hans tänder blev undersökta och när han satt i en cell.
Dessa bilder upprörde världen och många hävdade att USA bröt mot Genèvekonventionen.
Den eventuella iscensättningen av när statyn av Saddam föll visades över hela världen och bilder från Saddams avrättning har spridits över hela Internet. Sådana bilder tycker jag man ska förhindra att visa, klyftan mellan de olika folken och fördomarna blir bara större.

Trovärdigheten mot USA och de andra länderna minskas i och med dessa händelser. Hur ska man kunna veta om något är censurerat eller inte?
Den mesta informationen vi i Sverige och övriga världen tar emot kommer från den amerikanska sidan, därför kan blir man lite misstänksam när man hör att vissa saker är eller kan vara iscensatta.

Lösningar på konflikten
Det finns ingen perfekt lösning för att göra Irak till ett stabilt och säkert land att leva i, om det fanns skulle det inte heller vara konflikter och oenigheter. Det finns många åsikter om vad man ska göra.
Många vill att USA ska lämna landet eftersom de ser USA som ett land som har gjort det värre än vad det var förut.
USA har störtat en envåldshärskares diktatur och förtryck, men till vilket pris? Över två miljoner människor har dött, flera hundratusen har fått skador för livet, så det är klart att ur deras synvinkel finns det endast en lösning och det är att USA lämnar landet.

Men kan USA verkligen lämna landet? Å ena sidan finns det fortfarande hopp och förutsättningar att förbättra och bygga upp. USA har tagit på sig ansvaret för invasionen och därför tycker jag att de borde se till att klara upp den också, det är jag säker på att andra också tycker.

För att förhindra inbördeskriget mellan de olika grupperna skulle man kunna dela upp Irak i tre zoner. En för sunnimuslimer, en för shiamuslimer och en för kurderna. Detta förslag vill inte USA och Storbritannien acceptera. När de ockuperade Irak ville de förena landet, inte splittra det.
Jag tror inte heller isolering är lösningen på problemet, jag tror att de olika folken i Irak måste få ökad förståelse för varandra. Så är det med alla samhällen med kulturell mångfald man måste kunna först varandra så att man kan leva i harmoni med varandra. Annars blir det endast fördomar och oroligheter. Om man informerade i skolor om olikheterna och lät alla barn gå i gemensamma skolor skulle förståelsen öka liksom gemenskapen.
Mycket av hat har sin grund i okunskap och falsk eller förvrängd information.

Under andra världskriget lyckades Adolf Hitler genom mycket skicklig propaganda omvända det tyska folket att hata judar. Han utnyttjade Tyskland ekonomiska situation och skyllde den på judarna. Även Sveriges regenter har använt det svenska folkets okunskap och format Sverige. Vid häxbränningarna var det okunskap och rädsla som lät händelsen ske.

I Irak finns det skolor där barn med bara en viss religion får gå i. Sådant tror jag inte gynnar relationen mellan de olika religionerna eller folkslagen. Om man lär sig att acceptera och älska kommer folket till slut att förenas, likaså landet Irak.

Att utveckla ett bra rättsväsende kommer att vara en nödvändighet om Irak ska kunna byggas upp. I dagsläget har polisen för lite resurser samt en subjektiv syn det vill säga de har för mycket med empati för den ena sidan av folket.

Framtidsutsikter
En vapenvila mellan de stridande grupperna är nästan en nödvändighet för att kunna starta uppbyggnaden. Med alla självmordsattacker och bombattentat är inte Irak ett säkert land att leva i.
Det Irak behöver i dagsläget är återuppbyggnad av infrastruktur, rättsväsende och sjukvård samt utbildningsmöjligheter.
Om man skulle kunna utveckla detta tror jag även att jämställdheten mellan män och kvinnor kommer att bli avsevärt bättre. Den frågan handlar också om förståelse och information.

Kriget har skakat om landet och förändrat levnadsvillkoren för människorna som bor eller bodde där. Återuppbyggnaden kan bli en nytändning men det kan även bli en trög uppförsbacke. Allt beror på om man kan hitta en tillräckligt stark och rättvis ledare som kan stoppa våldet, om man lyckas med det är allt möjligt.

Åsikter om kriget
Efter min undersökning är jag inte riktigt säker på min åsikt angående Irakkriget. Men jag har kommit fram till att det alltid finns två sidor av en konflikt.

Jag tror inte krig är den bästa lösningen på några konflikter. Enligt mig föder hat ännu mer hat. Men om det är brådskande anser jag att krig kan vara en lösning.
Jag har förståelse för båda sidornas agerande. Det var många misstankar mot Irak och deras eventuella massförstörelsevapen och rädsla gör att man handlar snabbt, annars kan det vara för sent.

Det som smärtar mig mest är vad alla civila irakiska medborgare har råkat ut för. Flera hundratusen har dödats, flera miljoner har tvingats fly och massvis har varit med om hemska saker.
För dem har kriget sett mycket annorlunda ut jämfört hur vi i västvärlden har upplevt det. De irakiska familjerna som har flytt till Sverige har förstås också blivit väldigt påverkade av konflikten, tänk bara tanken att varje dag undra om sina vänner och släktingar lever.
Jag som inte har någon direkt relation till konflikten, förutom att det är en världsangelägenhet, har bara upplevt och hört om kriget genom att se och läsa nyheterna. Innan jag började forska, tyckte jag att jag bara fick se när amerikanska trupper krigar eller återuppbygger samt att det dagligen sker bombdåd som dödar människor varje dag.
För de flesta ser nog konflikten ut som ett skådespel, ingen som inte har varit där kan förstå hur situationen ser ut.

Vad kan vi lära av kriget
Vi kan lära mycket av kriget enligt mig. Man kan alltid rätta till sina misstag som man har gjort (se misstagen ovan).
När en liknande konflikt uppstår någon gång kanske man kan återkoppla till Irakkriget och se till att man gör vissa saker annorlunda.
Det är alltid lätt att se felen i efterhand, men jag tror att om man inser bristerna i tidigare handlingar så kommer man inte lika lätt begå samma misstag igen.

Varför finns krig? Hur kan de försvinna?
Krig har alltid funnits och kommer alltid att finnas. Men varför existerar krig? Varför vill man döda och utplåna varandra?

Jag tror att krig främst beror på okunskap om motpartens åsikter och värderingar. Det är när man inte kan förstå varandra som konflikter bildas, på olika nivåer, allt från ett bråk till ett världskrig. När olika folkgrupper blandas kan det både ske konfrontationer och ny vänskap. Man kan lära väldigt mycket av varandra och vidga sina vyer med kulturell mångfald samtidigt som det kan uppstå fördomar och bråk.
Här i Sverige är ”invandrarna” och de ”infödda svenskarna” ganska uppdelade. Områdena man bor på är uppdelade, respektive grupp är samlad på respektive på ställe. Det finns fördomar jämte mot varandra delvis pga. denna uppdelning.
Det är precis som i Irak. Jag tror att de extrema från Shia och Sunni inte kan acceptera att leva med varandra då de inte kan förstå varandra därför att de inte har umgåtts sedan tidigare samt att de inte känner till varandras ståndpunkter. De personer som är självmordsbombare brukar hävda att det är ”guds vilja” och har det som ursäkt. Jag väldigt svårt att förstå det tankesättet, det är bortom mina vyer. Det är väldigt svårt för mig som är uppväxt i ett svenskt samhälle med en protestantisk moral att sätta...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Irakkriget

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

 • Inactive member 2010-03-04

  ok

 • Inactive member 2010-05-19

  riktigt bra,

 • Inactive member 2011-03-15

  skir bra tack för hjälpen :)

 • Inactive member 2011-05-03

  när publicerade du den här texten? vilket år? :)

Källhänvisning

Inactive member [2007-09-30]   Irakkriget
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=8590 [2020-12-01]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×