Helium - Fakta

15 röster
12554 visningar
uppladdat: 2007-07-17
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Helium är atomslag och grundämne nummer två i det periodiska systemet. Som grundämne är det en färglös och luktlös ädelgas. Helium har den lägsta kokpunkten av alla grundämnen, och endast vid höga tryck kan helium fås att övergå i fast form. I naturen förekommer helium som obundna atomer som inte reagerar alls med andra ämnen. På grund av helium-atomernas litenhet och ovilja att reagera med andra atomer, tenderar helium att långsamt sippra ut ur lagringsbehållare.
Den radioaktiva alfastrålningen (α-strålning) består av elektronlösa 4He-kärnor som vid atomsönderfallet bryts loss från den radioaktiva atomkärnan. α-strålning kan lätt skärmas av på grund av kärnornas elektriska laddning.

Användning
Det berömda fenomenet Kalle Anka-röst, som människor får när de inandas det fullkomligt ogiftiga heliumet, beror på att ljudet går snabbare genom helium än genom luft. Helium används bland annat för gasballonger, som ersättare för kväve vid dykning (för att undvika dykarsjuka), i belysningsteknik och i metallurgi för att hindra oönskade kemiska reaktioner. Helium utvinns genom fraktionerad destillation av naturgas i geografiska områden som är rika på radioaktiva mineraler.
Helium är det näst vanligaste ämnet i universum, endast väte är vanligare. Det nybildas genom fusion av väte i solen och andra stjärnor, men en stor andel av universums helium tros ha bildats vid Big Bang.
Isotopen 4He i vätskeform blir supraflytande vid temperaturen 2,17 K (-271,0 °C), vilket bl.a. innebär att viskositeten sjunker kraftigt, och vätskan beter sig mycket egendomligt, bl.a. rinner den uppför kanter på kärl och attraheras mot värmekällor.
Helium används som förpackningsgas i livsmedel och har E-nummer E 939.
[redigera]

Historia
1868 upptäckte fransmannen PJC Janssen spektrallinjer i solens spektrum, som inte tillhörde något känt atomslag, varför engelsmannen Sir Norman Lockyer antog att de kom från ett hittills okänt grundämne som sedan han och Prof Edward Franklands döpte till helium (efter grek. ἥλιος [hêlios] Solen). År 1895 framställde engelsmannen Sir William Ramsay helium genom att lösa ett uranhaltigt mineral i syra, vilket identifierades av Lockyer och prof Edward Frankland som helium och samma år detekterade Kayser spektrallinjer från helium i en ädelgasblandning framställd ur luft. Samma år framställde engelsmannen N.A. Langley och oberoende svensken P.T. Cleve helium med exakt samma metod.
Av någon lustig anledning så får man en väldigt pipig röst i några tiotals sekunder av att inandas helium. Eftersom helium är ogiftigt är det inte farligt - om man nu inte andas in så mycket att man dör av syrebrist. Att man (till skillnad från koldioxid och kolmonoxid) inte upplever någon smärta när...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Helium - Fakta

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Källhänvisning

Inactive member [2007-07-17]   Helium - Fakta
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=8493 [2018-12-13]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×