Elearndatapower Facit (xp, word outlook)

3750 visningar
uppladdat: 2007-07-03
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Kombinera funktionerna till vänster med korrekt tangent. 1-6, 2-1,3-2, 4-4, 5-7, 6-3, 7-5

Illustrationen visar en ikon där du: (papperskorgen) = 2 :

enkelklickar för att öppna elementet
I Windows kallas ditt arbetsområde på skärmen för Skrivbordet.= Rätt

Vad representerar knapparna i aktivitetsfältet (se illustrationen)? = Öppna fönster

Vad visar illustrationen? (menyrad snabbmeny undermeny) = en snabbmeny

Kombinera valen i figuren med korrekt information. = 1-4 , 2-1 , 3-5, 4-3 , 5-6 , 6-2,

Vad händer när du högerklickar på ett objekt? = objektets snabbmeny öppnas

Det finns två typer av huvudfönster i Windows XP. Vilka? = pmappfönster och programfönster

Kombinera muspekarnas utseende med deras funktion = 1-1, 2-3, 3-2,

Du får Popup-hjälp i dialogrutor genom att: = första och sista
Från menyn i illustrationen kan du bland annat ordna fönstren på skrivbordet.

Hur gör du för att visa denna meny? (överlappande över & under etc = högerklicka på enn tomt område i aktivitetsfältet.

Kombinera aktivitetsfältets element i illustrationen med korrekt alternativ. meddelandefält knappt för öppet fönster= 1: startknappen 2:vertygsfältet snabbstart 3: knapp för öpe fönster 4: meddelandefältet.

Aktivitetsfältet visar de fönster du har öppnat. Från aktivitetsfältet kan du snabbt växla mellan fönstren.= rätt

Genom att placera en genväg till programmet i mappen Systemverktyg under Kontrollpanelen, kan du ange att ett program ska startas automatiskt när Windows XP startas= Fel

Kombinera ikonerna med korrekt alternativ ( den här datorn, hårddisk etc) = 1: textdokument

Snabbmenyvalet Ordna ikoner efter | Ordna automatiskt radar upp ikonerna men sorterar dem inte.= Rätt

Vad kallas arbetsområdet på skärmen = skrivbordet

Visningsläget Miniatyrer väljs automatiskt varje gång du öppnar en mapp.= Fel

Vilken enhetsbeteckning har vanligtvis dessa enheter? = 1-4, 2-1, 3-3,

Vilka av dessa objekt finns i mappen Den här datorn? = cd-romläsare hårddisk och diskettstation

En mapp kan innehålla undermappar.= Rätt

Vilket objekt eller mappfönster innehåller alla enheter som är tillgängliga i datorn?= Den här datorn

Vad är WordPad? = en textbehandlingsprogram

Illustrationen visar en del av verktygsfältet i WordPad. Kombinera knapparna med korrekt alternativ = 1-4, 2-2, 3-3, 4-5, 5-1

Hur gör du för att ta bort tecknet till höger om insättningspunkten? = trycker (delete)

Ett dokumentnamn kan maximalt bestå av åtta tecken = fel

Du kan öppna ett dokument i ett annat program än det Windows XP föreslår genom att högerklicka på dokumentikonen och välja Öppna med... i snabbmenyn. = Rätt

Vilket val i ett objekts snabbmeny gör du för att visa dess storlek, filtyp, attribut med mera. = Egenskaper

Du kan flytta ett objekt till en diskett genom att högerklicka på det och välja Skicka till | 3,5-tumsdiskett (A:) i snabbmenyn.= fel

Vilka objekt bör du inte ändra namnet på? = standardmappar och programfiler

Vilken av symbolerna i illustrationen klickar du på om du vill visa undermapparna till en mapp? ( + - ) = 1 +

Standardmappen Mina dokument är alltid tillgänglig från: = aktivitetslänkarna, startmeny dialogrutorna öppna och spara

Du kan inte använda blanksteg i mappnamn= fel

Vill du lägga till Windows-komponenter måste du installera om Windows XP. = fel

Du kan anpassa musen, så att den går lättare att använda om du är vänsterhänt, genom att växla funktionerna för musknapparna = Rätt

Du kan ändra inställningarna för musen genom att klicka i ett tomt område på skrivbordet och välja Egenskaper i snabbmenyn = Fel

Du kan ändra inställningarna för skärmen genom att klicka i ett tomt område på skrivbordet och välja Egenskaper i snabbmenyn.= Rätt

Datum- och klockinställningar påverkar inte egenskaperna för de dokument du skapar.
Illustrationen visar ett aktivt webbobjekt på skrivbordet. För att visa ett sådant måste du ha en webbläsare startad. = Fel

Vilken funktion ger information om systemkomponenter samt hård- och mjukvara i datorn? = systeminformationVilka två verktygsfält visas som standard när du startar Word? = Standard och formatering

Kombinera knapparna i illustrationen med de korrekta alternativen till höger. = 1-5, 2-3, 3-6, 4-1, 5-2, 6-4, 7-7

När du skriver in text i ett dokument trycker du [Retur]: = för att skapa ett nytt stycke

Markera de påståenden som är korrekta= 1+2+5 dokument250tecken, alla tecken utam...., som standard sparas...

Kombinera hjälpfunktionen till vänster med korrekt beskrivning till höger= 1-5, 2-1, 3-4, 4-3, 5-2

Markera de korrekta påståendena om Ångra-funktionen= 2+5

när du stänger ett dokument töms ånger-listan, kortkommandot för att göra en återgärd är ctrl+y

Vad händer när du sammanfogar två stycken? = båda styckerna får ett övre styckesformat

Funktionerna Sök och Ersätt kan användas till att:= markera alla förekomster av ett sökbegrepp i ett dokumentt, sök formateringsmarkeringar

Vad händer om du placerar insättningspunkten mitt i ett ord och trycker [Ctrl]+[Backsteg]? = hela ordet raderas

Var kan du ändra utseendet på texten i ett dokument= i vertygsfältet formatering, och i dailogruta tecken

Texterna i ramarna i illustrationen har justerats på fyra olika sätt. Kombinera siffrorna med korrekt typ av justering.= 1-3, 2-4, 3-1, 4-2

Kombinera tecknen till vänster med resultatet till höger när du skapar en automatiskt numrerad lista.= 1-5, 2-4, 3-2, 4-1, 5-3,

Kombinera knapparna i tabbvalsrutan (se illustrationen) med korrekt alternativ till höger = 1-3, 2-5, 3-1, 4-2,5-7, 6-6, 7-4

Markera fördelarna med att använda formatmallar = 2+4
det är lättare att få en konsekvent utformning av dokument. och ärndrar du i formatmallen ändras all text i dokumnetet där...

Vad är namnet på knappen du använder för att kopiera format?Hämta format

I språkverktygen följer bland annat funktioner med för= Autokorrigering, stavningskontroll gramatikkontroll

Funktionen Översättning stödjer alla språk.= Fel

Hur rättar du ett fel som markerats av den automatiska stavningskontrollen ?= Rättar felet direkt i texten och

Högerklickar på ordet och väljer alternativ i snabbmenyn
Vilken funktion har strecket under D:et i illustrationen? =Det markerar att en autokorrigering utförts

Du markerar en kolumn i en tabell genom att:= 1)Klicka ovanför kolumnen med kolumnpekaren, 2)Håll [Alt] nedtryck och klicka i kolumnen ,3)Placera insättningspunken i kolumnen och välj Tabell | Markera | Kolumn

Du kan formatera om en tabell som du givit ett autoformat. = Rätt

Var placeras rader du flyttar och kopierar = Ovanför insättningspunkten

Markera de korrekta påståendena om hur du bör använda bilder i ett dokument.= 1+4
Använd bilder som har ett sammanhang med texten OCH Försök att få ett logiskt samband mellan bilder som placeras tillsammans

Markera de korrekta påståendena om bilder i dokument.= 1,4+5 =
Ju viktigare en bild är, desto högre upp på sidan bör den placeras OCH En bild på en fågel bör placeras ovanför en bild på en fisk OCH En bild bör leda blicken i läsriktningen
Vad innebär det att gruppera bilder = Att förena flera bilder så att ...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Elearndatapower Facit (xp, word outlook)

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Liknande arbeten

Källhänvisning

Inactive member [2007-07-03]   Elearndatapower Facit (xp, word outlook)
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=8481 [2020-12-01]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×